Categorieën

Met regelmaat krijgen ondernemers nieuwe wetten en regels voorgeschoteld. Ook per 1 juli 2014 verandert er weer het nodige. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u geselecteerd.

1. PREMIEKORTING JONGERE WERKNEMER

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (18 t/m 26 jaar) met een WW- of bijstandsuitkering aan? Dan krijgt u een premiekorting van € 3.500 per jaar. U moet hem wel minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven. Voor jongeren die u heeft aangenomen vanaf 1 januari 2014, ontvangt u premiekorting vanaf 1 juli 2014.

2. DUTCH GOOD GROWTH FUND

Een mkb-bedrijf dat wil investeren in een opkomende markt of een ontwikkelingsland, maar dat niet kan financieren via de bank, kan voortaan bij het Dutch Good Growth Fund terecht. Dit fonds biedt financiering
 
(tot € 10 miljoen)
 voor Nederlandse en lokale bedrijven in 66 opkomende markten en ontwikkelingslanden.

3. INKOOPREGELS AOW AANGESCHERPT

De voorwaarden voor het vrijwillig inkopen van ontbrekende AOW-opbouwjaren zijn aangescherpt. U kunt alleen onverzekerde jaren inkopen als u niet ergens anders een wettelijke verplichte ouderdomsverzekering had. Verder moet u:
  • minstens 5 jaar verplicht verzekerd zijn voor de AOW;
  • in Nederland wonen;
  • minstens 5 jaar in Nederland werken, als werknemer of zzp’er.

4. ENERGIELABEL

Voor nieuwe utiliteitsgebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren, is het energielabel verplicht. Bij de oplevering wordt gecontroleerd of aan de energiebesparende maatregelen wordt voldaan die in de EPC-berekening staan.

5. E-HERKENNING 

– Voor aanvraag WBSO en RSA
Voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O of R&D) kunt u een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Per 1 juli 2014 kunt u WBSO en RDA (
 Research & Development Aftrek) 
alleen nog aanvragen met eHerkenning.
– TenderNed
Aanbestedingen van overheidsorganisaties vindt u op TenderNed.nl. U kunt zich daar digitaal aanmelden en inschrijven. Per 1 juli 2014 is het mogelijk via eHerkenning te werken met TenderNed.

6. VAKANTIEDAGEN

Wettelijke vakantiedagen die in 2013 zijn opgebouwd, vervallen per 1 juli 2014.

7. WERKEN MET ASBEST

De regels voor werken met asbest worden strenger. Werknemers die met asbest werken mogen straks aan nog minder asbest worden blootgesteld.
Aangekondigd, maar verschoven naar een latere datum:
– Wet Werk en zekerheid
– Meldplicht bij diefstal, verlies of misbruik persoonsgegevens
– Rookverbod in hele horeca

Ondernemersplein.nl

Lees meer over deze, en andere, nieuwe wetten en regels op
Ondernemersplein/wetswijzigingen
Lees ook…
Sinds de invoering van de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) ben je als hoofdopdrachtgever aansprakelijk wanneer door jou ingeschakelde (onder)aannemers…
Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd, is een vast onderdeel van het…
Goodwill is het verschil tussen de waarde op papier (de balans) en wat je ervoor krijgt bij verkoop aan een willekeurige derde. Wat is de beste methode…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.