Retentierecht als middel tegen wanbetalers
Als uw klant niet betaalt, kunt u op grond van het retentierecht de levering opschorten. Er zijn echter wel grenzen. Met deze checklist ziet u wanneer u dit middel kunt toepassen.
Wat is retentierecht? 
Een schuldeiser heeft het recht om afgifte of levering van een zaak aan zijn debiteur op te schorten totdat zijn vordering, en de daarmee gemoeide kosten, zijn voldaan. Dit geldt zowel voor roerende als onroerende zaken.
Twee voorbeelden: een garagehouder staat een gerepareerde auto pas af als er betaald is; een aannemer levert pas op als de opdrachtgever de rekening heeft voldaan.
 
Ook bij derden?
Ja. Als de eigenaar van een gerepareerde auto het voertuig in de tussentijd verkoopt, dan mag de garagehouder zich ook ten aanzien van de nieuwe eigenaar beroepen op het retentierecht.
 
Niet altijd 
Er zijn echter wel grenzen. Een accountant mag wel de door hem vervaardigde jaarrekening achterhouden, maar niet de documenten die geen bewerking hebben ondergaan zoals facturen, notariële akten en notulen.
 
Betalingsverplichting
Als een debiteur achterblijft met zijn betalingsverplichting mag u het retentierecht uitoefenen. Juridisch ‘tekort schieten’ is hiervoor niet nodig.  
 
Feitelijk in handen 
De schuldeiser moet de zaak feitelijk in handen hebben. Een aannemer zal dus een goed hekwerk om een woning in aanbouw moeten zetten.
 
Faillissement 
Bij een faillissement zal de curator de zaak waarop het retentierecht rust verkopen en de schuldeiser met voorrang uit de verkoopopbrengst moeten voldoen. Of de curator kan de vordering van de schuldeiser zelf uitbetalen zodat de spullen in de boedel terugkeren.  
 
Geen retentierecht 
Het retentierecht mag niet gebruikt om het nakomen van een betalingsverplichting zeker te stellen, en ook niet als de debiteur de schuld niet kan voldoen, bijvoorbeeld door overmacht.
Andere gevallen waarin het recht niet geldt: Als de te leveren zaak door bijvoorbeeld brand verloren gaat of in handen komt van de debiteur; bij verjaring van de vordering; als de schuldeiser zelf in gebreke is en de opdracht niet kan uitvoeren.   

M.m.v. Hans Veltmeijer

 

Ook praktische tips in je mailbox?
Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de nieuwste artikelen, gratis whitepapers en handige tips en tricks voor ondernemers.
Lees hier ons Privacy statement
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Ontvang kortingscode gratis tankpas
Weg met alle reisbonnetjes en ingewikkelde btw-terugvorderingen. Met een zakelijke tankpas ontvang je één overzichtelijke factuur met alle gemaakte kosten. Probeer gratis uit!
Lees hier ons Privacy statement