Categorieën

Gaat u de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel? Zet dan geen handtekening. Het is namelijk niet verplicht en u geeft fraudeurs minder kans.

Verzoek KvK: niet ondertekenen

De Kamer van Koophandel verzoekt expliciet om de jaarrekening die u deponeert niet te ondertekenen. Het stuk wordt namelijk opgenomen in het elektronisch dossier, dat ook door derden is in te zien. Gebleken is dat de handtekeningen in dit dossier worden misbruikt door fraudeurs. Bijvoorbeeld voor het versturen van valse facturen.

Verminder kans op fraude

Om dergelijke fraude te voorkomen is het dus beter de jaarrekening zonder handtekening in te leveren. Bovendien bespaart u de Kamer van Koophandel een hoop werk, want nu worden handtekeningen afgeplakt voordat de stukken in het elektronisch dossier worden opgenomen.

Geen handtekening nodig

Hoewel BV‘s en NV’s elk jaar verplicht hun jaarrekening moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel is het niet verplicht om het document te ondertekenen. Alleen op het originele exemplaar hoeft de handtekening van bestuurders (en commissarissen) te worden gezet. Voor de algemene voorwaarden geldt overigens hetzelfde.

Gerelateerd lezen:

• Start-ups & aandelenopties: wat verandert er in 2022?
• Sneller facturen betaald krijgen
• Niet eens met een factuur: betalen of niet?
• Liquiditeit: kunt u aan uw betalingsverplichtingen voldoen?

Lees ook…
Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd, is een vast onderdeel van het…
Elke ondernemer wil een financieel gezonde onderneming. En in tijden van een financiële crisis, wordt dat extra belangrijk. Maar hoe zorg je ervoor…
Naarmate een onderneming langer bestaat, gaat er meer en meer tijd zitten in de boekhouding. Een accountant aanstellen om het een en ander te…