Categorieën

Een boekhouding is een geordende weergave van de inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Ook als je hiervoor een boekhouder of administrateur inschakelt, is het zinvol om een goede basiskennis van boekhouden te hebben. Hieronder een aantal handige tips om van start te gaan.

Inhoudsopgave

Probeer de inkomsten en uitgaven voor de zaak altijd zoveel mogelijk gescheiden te houden van je privé-uitgaven. Dat maakt het gemakkelijker om ze te volgen en dat bespaart je veel tijd en (als je de boekhouding uitbesteedt aan een boekhouder) geld.

 • Open een aparte rekening voor de zaak die je niet gebruikt voor jouw privébestedingen; betaal uitgaven voor de zaak alleen via die rekening;
 • Betaal zo min mogelijk cash: vraag bij vaste leveranciers of je op rekening kunt kopen; als dat niet kan dan zijn cheques en pinnen een uitkomst;
 • Controleer alle facturen zodra je ze binnenkrijgt; als je btw-plichtig bent, check dan ook of het btw-bedrag vermeld staat;
 • Vraag overal bonnetjes en controleer of ze duidelijk genoeg zijn; controleer of het btw-bedrag apart vermeld staat; noteer op de bonnetjes waarvoor het is en hoe je hebt betaald (als dit er niet op staat);
 • Bewaar alle bonnetjes op een vaste plek en splits ze regelmatig uit naar kas of bank/giro (cheques/pinnen);
 • Als jouw personeel inkopen voor je doet, zorg dan dat zij ook bonnetjes vragen en deze met het wisselgeld weer in de kas leggen.

1. Boekhouding opzetten: wat heb je nodig?

Tegenwoordig is het opzetten van een boekhouding niet meer heel moeilijk. Steeds meer startende ondernemers doen het dan ook zelf. Met een kleine beetje hulp van de juiste software is het opzetten van je boekhouding heel goed zelf te doen. 

Je hebt hiervoor boekhoudsoftware nodig. Deze software helpt je bij het opzetten en onderhouden van je administratie zodat je niet voor elke factuur of btw-aangifte de hulp van een boekhouder nodig hebt. En dat scheelt vaak weer geld! Geld dat je beter kunt gebruiken voor het opbouwen van je onderneming. 

Met een boekhoudpakket kan je voor een relatief klein bedrag of zelfs helemaal gratis je boekhouding bijhouden. Ook kan je in deze programma’s je facturen en herinneringen eenvoudig als pdf naar je klanten versturen. Dit scheelt veel tijd ten opzichte van facturen in Word of excel templates die vaak foutgevoelig zijn.

Ook de btw aangifte is veel eenvoudiger met een boekhoudpakket als je de boekhouding regelmatig (in ieder geval wekelijks) bijhoudt. De software geeft je dan namelijk een kan-en-klaar btw-overzicht die eventueel ook nog automatisch kunt indienen bij de Belastingdienst.

2. Rubriceer inkomsten en uitgaven

Jij weet het beste wat er in jouw zaak omgaat en welke kosten je in de gaten moet houden, dus kun je ook het beste bedenken welke gegevens je later uit je boekhouding wilt halen.

Het opzetten van de kolommen of het rekeningschema is een belangrijke beslissing. Controleer voor jezelf welke kostenrubrieken je apart wilt volgen. Zoals:

 • Huisvesting: huur of rente hypotheek, gas, water, elektra, schoonmaakkosten, onderhoud, tuinkosten, onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, diversen;
 • Inventaris: gereedschap, onderhoudskosten en kleine aanschaffingen (tot € 450,-) voor kantine-inventaris, kantoorinventaris e.d.;
 • Materialen: grondstoffen, halffabrikaten, handelsartikelen;
 • Bedrijfswagens: belasting, verzekering, brandstof, onderhoud, reparatie, leasekosten;
 • Financieringskosten: rente leningen, bankkosten en rente bankkrediet, leasekosten;
 • Afschrijvingen: onroerend goed, inventaris, auto’s;
 • Voorzieningen: groot onderhoud, garantieverplichtingen;
 • Personeel: netto salaris, loonbelasting, werknemersverzekeringen, onkostenvergoedingen, spaarregelingen, ontvangen ziekengeld, overige personeelskosten;
 • Algemene kosten: accountant/administratiekosten/adviseurs, kantoorbenodigdheden, telefoon, porto en andere verzendkosten, vakopleidingen + reiskosten personeel, vakliteratuur, contributies, bedrijfsverzekeringen, reclame, giften, andere gemengde kosten;
 • Algemene kosten deels aftrekbaar: kantinekosten, relatiegeschenken, representatie, reis- en verblijfskosten;
 • Privé-uitgaven: eventuele privébestedingen die via uw zaak zijn gegaan, privéopnames uit kas van de zaak.

Als je btw-plichtig bent, dien je alle kosten exclusief btw aan de kostenrubrieken toe te rekenen; de in rekening gebrachte btw boek je naar twee aparte rekeningen:

 • betaalde btw 9%;
 • betaalde btw 21%.

Dat vergemakkelijkt het doen van jouw aangifte omzetbelasting aanzienlijk (de nog te betalen, in rekening gebrachte btw kun je aflezen uit het inkoopboek)

Ook de inkomsten wil je wellicht opgesplitst hebben naar bedrijfsonderdeel of groepen van klanten; daarnaast heb je nog nodig:

 • privé-stortingen;
 • ontvangen btw 9 %;
 • ontvangen btw 21%.

LET OP: ook bij 0% btw moet je dit in ieder geval melden op de factuur. Is de verleggingsregeling van toepassing, dan dien je dit ook te vermelden.

Pas op voor te veel rekeningen: tijdens het invoeren van de journaalposten moeten de verschillende kosten- en inkomstenposten nog wel duidelijk te onderscheiden zijn. Zodra een post in twee of meer rubrieken kan worden ondergebracht, is het systeem te uitgebreid.

In de meeste boekhoudsoftwareprogramma’s kun je de diverse rekeningen vaak groeperen in rubrieken, waarvoor aparte totaaltellingen worden gemaakt. In ieder geval is het zinvol om dan de kostenrekeningen en de inkomstenrekeningen in aparte rubrieken te groeperen.

3. De balans

Naast de kosten- en inkomstenrubrieken heb je ook een balans nodig. Voorbeelden hiervan zijn voor de activa:

 • Bedrijfspand;
 • Inventaris: bezittingen die je op de balans hebt geactiveerd, zoals kantoorinventaris, computers, kantine-inventaris; meestal wordt een grens van €450,- aangehouden waaronder bezittingen niet meer geactiveerd worden;
 • Productiemiddelen: machines, groter gereedschap;
 • Voorraden: grondstoffen, halffabrikaten, gereed product, handelsvooraad;
 • Vervoermiddelen: eigen auto’s (geen leaseauto’s);
 • Vorderingen: uitstaande leningen, debiteuren (= verkoopboek min kostenpost debiteuren);
 • Geldmiddelen: kas, bank, giro, deposito’s, kruisposten.

Voor de passiva:

 • Eigen vermogen, inclusief voorzieningen voor pensioenen etc.;
 • Langlopende schulden: hypotheek en langlopende kredieten;
 • Kortlopende schulden: rekening courant, leverancierskrediet (= inkoopboek min kostenpost crediteuren);
 • Voorzieningen: groot onderhoud, garantieverplichtingen, eigen risico bij schade (assurantie eigen risico);

4. Winst- en verliesrekening

Met behulp van de kosten- en inkomstenrubrieken kun je op ieder moment dat je je boekhouding hebt bijgewerkt een winst- en verliesrekening opstellen. Daarbij moet je de cijfers echter nog corrigeren met:

 • De openstaande facturen (totaal verkoopboek min de rubriek debiteuren);
 • De nog niet betaalde leveranciers (inkoopboek min de rubriek crediteuren);
 • Een eventuele toename of afname van de voorraden: deze staan niet in de boekhouding vermeld; je zult de magazijnvoorraad aan het begin en het eind van de periode moeten tellen; er zijn veel computerprogramma’s die naast de boekhouding, verkoopboek en inkoopboek ook de voorraden kunnen bijhouden; als jouw voorraden erg waardevol zijn en veel schommelen, kun je overwegen jouw voorraadadministratie aan de boekhouding te koppelen;
 • De afschrijvingen (= de waardevermindering in een bepaalde periode door het gebruik) van pand, machines, inventaris, auto’s en dergelijke over de periode waarvan je de winst- en verliesrekening opmaakt;
 • Een tijdsevenredig deel van de voorzieningen.

Wil je meer weten over succesvol ondernemen? Lees ons artikel over de beste boeken voor ondernemers.

Gerelateerd lezen:
• Wanneer moet u de jaarrekening deponeren?
• Voorkom verjaring van factuur of vordering door te ‘stuiten’
• Voldoet uw administratie aan de eisen?
• Verliesverrekening vpb

ENTRPRNR

Entrprnr, partner van De Zaak

Entrpnr is het innovatieve administratiekantoor voor gedreven ondernemers. Met de modernste software verwerken wij automatisch de administratie van meer dan 2000 zzp’ers en ondernemers in het mkb. Zo besparen we ondernemers tijd en geld en geven wij hen real-time inzicht in hun data om succesvol te ondernemen.

Bekijk alle artikelen van Entrprnr >

Lees ook…
Blijven ontwikkelen en leren is niet weg te denken uit deze tijd. De wereld ontwikkelt zich razendsnel en verandert continu. Des te belangrijker is het…
Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat er de komende jaren op fiscaal gebied veel veranderen, als zij dividend aan zichzelf willen uitkeren….
Wanneer je als ondernemer een zakelijke betaalrekening opent, zul je ontdekken dat dit duurder is een particuliere bankrekening. Waar komt dit door? In…