Voor ondernemers die per kwartaal hun belastingaangifte regelen, komt de deadline al snel dichtbij: voor 31 oktober moeten deze ondernemers hun aangifte voor het derde kwartaal van 2014 bij de Belastingdienst hebben geregeld. Waar moet een kleine ondernemer met zijn of haar belastingaangifte op letten?

Belastingadviseur Dénis de Vries ziet dat kleine ondernemers kansen laten liggen. “Een belangrijk belastingvoordeel waar de kleine ondernemer – een mkb’er die niet onderneemt via een BV – gebruik van kan maken is de zogenaamde ‘kleine ondernemersregeling’. Die houdt in dat een ondernemer die jaarlijks na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.345 aan BTW hoeft af te dragen aan de Belastingdienst, deze BTW in eigen zak mag steken. Wel moet hij over dit voordeel inkomstenbelasting te betalen.”

Bedraagt de af te dragen BTW…

  • minder dan € 1345? Dan mag u deze BTW in eigen zak mag steken. Hier moet wel inkomensbelasting over betaald worden.
  • meer dan € 1.345 en minder dan € 1.883? Dan mag u een vermindering toepassen. De vermindering bedraagt 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en de af te dragen BTW.
  • meer dan € 1.883? Dan vervalt het belastingvoordeel.

 

Lex van Roode van het Haarlemse Lexicon verzorgt de financiële administratie voor een aantal zzp’ers. “Die kunnen al snel baat hebben bij deskundig advies. En dat kan al vanaf een paar tientjes, veel goedkoper dan mensen denken. Kleine ondernemers zijn vooral handig in hun werk, maar hebben minder verstand van cijfers. Startende mkb’ers met een jaaromzet van zo’n 10.000 euro komen al snel voor zo’n kleine ondernemersregeling in aanmerking.”

Onterechte aftrekposten
De Roode ziet dat zijn klanten onterecht bepaalde aftrekposten willen toepassen. “Dan heb je het over horeca-uitgaven, autokosten of het zakelijk gebruik van hun privételefoon. Dat zijn de belangrijkste probleemgebieden. De Belastingdienst controleert tegenwoordig zeer sporadisch. Maar als ze eenmaal een fout hebben ontdekt, dan controleren ze gelijk of je die fout al jaren achtereen maakt. En dat kan soms heel duur worden.”

Verkeerde bonnetjes
Veel ondernemers lopen BTW-aftrek mis. Waarom? De Vries: “In de praktijk zien we dat ze dit mislopen omdat een ontvangen inkoopbewijs niet voldoet aan de BTW-vereisten. Een voorbeeld hiervan is een ondernemer die zijn tankbeurt of de inkoop van kantoorartikelen contant betaalt en hiervoor een standaard kassabonnetje krijgt. De BTW hierop is dan niet aftrekbaar. Zou hij betalen met zijn zakelijke bankpas en het nummer hiervan zou vermeld staan op het bonnetje, dan kon hij de BTW juist wel aftrekken.”

Boete
Het overkomt ondernemers nog wel eens dat ze zich te laat melden bij de Belastingdienst. “Dan kun je een boete krijgen”, weet De Vries. “Wel geldt er een coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftetermijn. De boete bedraagt 61 euro, maar die kan in uitzonderlijke gevallen, zoals bij het stelselmatig te laat indienen, worden verhoogd tot 123 euro. Overigens kan ook een boete worden opgelegd voor het niet of niet tijdig betalen van de BTW. Ondernemers die een boete ontvangen wegens het te laat doen van aangifte, maar wel binnen de coulancetermijn de aangifte hebben ingediend, doen er verstandig aan om bezwaar in te dienen tegen de boete.”

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…