6 August 2020

En hoeveel rente mag je in rekening brengen?

Je kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als dit een zakelijke klant is, maar ook als het een consument is. In het laatste geval is de wettelijke rente wel lager.

Wettelijke rente bedrijf of overheidsinstantie

Soms betaalt een klant niet op tijd. Is je klant een onderneming of een overheidsinstantie, dan treedt de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties in werking. Over het openstaande bedrag kun je dan de wettelijke rente berekenen. Dit wordt ook wel handelsrente, of wettelijke rente bij handelstransacties genoemd. Daarvoor hoef je de klant geen formele herinnering of aanmaning te sturen.
Als je je product of dienst hebt geleverd zonder leveringsvoorwaarden, dan is de betalingstermijn automatisch dertig dagen na ontvangst van de factuur. Als je echter ook geen factuur stuurt, dan mag je pas rente berekenen op de dertigste dag na de levering van de diensten of goederen.

Wettelijke rente particulier of consument

Als je klant een particulier of consument is, dan breng je de wettelijke rente niet-handelstransacties in rekening.

De wettelijke betalingstermijn

Als je geen betalingstermijn hebt afgesproken met je klant, dan geldt de wettelijke betalingstermijn. Die verstrijkt:
  • 30 dagen nadat de klant de factuur heeft ontvangen;
  • 30 dagen na ontvangst van het product of de dienst, wanneer niet vaststaat of de klant de factuur heeft ontvangen, of als de klant de factuur eerder ontvangt dan het product of de dienst;
  • 30 dagen nadat de afgesproken termijn is verstreken waarbinnen een klant een product of dienst kan goedkeuren of aanvaarden.

Een onbetaalde factuur? bekijk dan de verschillende opties voor factoring.

De wettelijke rente

De wettelijke rente voor handelstransacties wordt regelmatig aangepast. De rente is gebaseerd op de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 7%.

Bekijk het actuele percentage van de wettelijke rente en die over voorgaande jaren: Rente bekijken »

Wettelijke rente berekenen, een voorbeeld

De rente gaat automatisch in na afloop van de betalingstermijn. In jouw leveringsvoorwaarden kan dat bijvoorbeeld al na veertien dagen zijn. Heeft je klant deze voorwaarden geaccepteerd, dan moet hij dus al vanaf de vijftiende dag de rente op het openstaande bedrag vergoeden.

Wanneer je bijvoorbeeld een product op 1 maart levert en de factuur van 1.000 euro wordt tegelijkertijd ontvangen, dan gaat de rente in op 15 maart. Wordt er pas op 15 april betaald, dan is de afnemer 31/365 x (11,07% van € 1.000) = € 9,40 aan rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan mag je na een jaar de rente bij de hoofdsom optellen. Daarna bereken je de rente over het hogere bedrag.

Tip van De Zaak

Zet altijd op je factuur of in je leveringsvoorwaarden: ‘Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à …% op {datum} in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.’

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…

“Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering?”
Boekhouder
Belastingadviseur

Lees ook…