Een boekhouder is verantwoordelijk voor de boekhouding van een bedrijf. De boekhouder zorgt onder andere voor jouw maandelijkse en jaarlijkse BTW-aangiftes. Daarnaast stelt een boekhouder op het einde van elk boekjaar de jaarrekening en de balans op.

Inhoudsopgave

Een boekhouder is verantwoordelijk voor de boekhouding van een bedrijf. De boekhouder zorgt onder andere voor je maandelijkse en jaarlijkse BTW-aangiftes. Daarnaast stelt een boekhouder op het einde van elk boekjaar de jaarrekening en de balans op.

Ben je op zoek naar een administratief expert die jouw boekhouding overneemt? Vergelijk Top 4 boekhouders uit de buurt. 

Per boekhouder kunnen de werkzaamheden verschillen. Veel ondernemers factureren zelf, maar laten de rest van de administratie over aan de boekhouder. Vroeger verzamelde een boekhouder alle inkomende en uitgaande facturen, tegenwoordig gaat dat vaak eenvoudig via een digitaal boekhoudprogramma. Een boekhouder controleert dit uiteraard nog wel.

Welke taken kan een boekhouder nu precies voor je uitvoeren? Een boekhouder kan verschillende werkzaamheden voor je uitvoeren:

 • Registreren van boekhoudkundige verrichtingen
 • Opstellen van facturen
 • Btw-aangifte opstellen
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Opstellen van de jaarrekening, balans en winst en verliesrekening
 • Adviseren over belastingen en financiële bedrijfsvoering

Een boekhouder kan al je administratie uit handen nemen. Hier worden vaak wel afspraken over gemaakt. Wil je bijvoorbeeld herinnerd worden voor het aangeven van de belasting?

Competenties van een goede boekhouder

Wil je jouw boekhouding uitbesteden? Dan doe je dat natuurlijk aan een bekwaam en ervaren boekhouder. Een goede boekhouder beschikt over de volgende aantal competenties:

 • Betrouwbaar en objectief

Een goede boekhouder moet betrouwbaar zijn. Je geeft immers vertrouwelijke en belangrijke informatie van je bedrijf vrij. Je wilt graag dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarnaast wil je dat een boekhouder objectief je administratie bekijkt. Zo kan een boekhouder eerder gemaakte fouten oplossen.

 • Zelfstandigheid

Een boekhouder werkt zelfstandig, maar heeft daarvoor wel bepaalde documenten nodig. Dit betekent niet dat je geen contact met je boekhouder hebt. Een goede boekhouder houdt je namelijk op de hoogte en overlegt belangrijke zaken.

 • Initiatief

Je hoeft niet meer zelf overal achteraan te zitten. De boekhouder wijst zelf op onder andere fiscale voordelen voor jouw bedrijf.

 • Nauwkeurig en analytisch

Het spreekt voor zich dat een goede boekhouder nauwkeurig te werk moet gaan en over analytisch vermogen beschikt.

Wat is boekhouden?

Boekhouden is het op een systematische manier administreren van financiële zaken. Alle inkomsten en uitgaven worden verwerkt, zodat er een goed inzicht onstaat in de financiën. Dit overzicht wordt gebruikt zodat er verantwoording kan worden gegeven over het financiële beleid. Ook kan je aan de hand van de boekhouding beslissingen maken en kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Boekhouden en administratie betekent veelal hetzelfde.

Met boekhouden krijg je inzicht in je inkomsten en je uitgaven, hierdoor weet je wat de vermogenspositie van jouw bedrijf is. Dit maakt het mogelijk om financiële keuzes weloverwogen te maken. Ook kan je inzicht krijgen in de mogelijke financiële voordelen die je kan toepassen voor je bedrijf.

Doelen van boekhouding

Boekhouden houdt kortgezegd in dat je jouw administratie overzichtelijk bijhoudt, meestal op een dagelijkse basis. Boekhouden heeft een aantal doelen, namelijk:

 • Het afleggen van verantwoording aan de Belastingdienst

Je moet als ondernemer aan de Belastingdienst kunnen onderbouwen waar je jouw winst vandaan haalt. Een goede financiële boekhouding maakt dit mogelijk.

 • Inzicht creëren voor uzelf

Een duidelijk gestructureerde boekhouding geeft ook jezelf een goed beeld van hoe je er precies voorstaat. Dit kan je helpen om de juiste keuzes te maken voor je bedrijf.

 • Inzicht voor derden

Wanneer je gefinancierd wilt worden door geldverstrekkers (banken), wordt er inzicht gevraagd in je boekhouding. Je geldverstrekker kijkt onder andere naar de balans en de winst- en verliesrekening. Ook zijn kengetallen nodig, zoals de liquiditeit en jaarverslagen van voorgaande jaren. In het geval dat je een lening wilt afsluiten, is een goede boekhouding dus een vereiste.

Boekhouden voor ondernemers

Ben je ondernemer? Dan heb je te maken met facturen, bankafschriften en losse kassabonnetjes. Al deze losse documenten geven technische informatie per artikel of per geleverde dienst.

Verder zijn er ook nog de belastingaanslagen, verzekeringspremies, aflossingen en rentebetalingen. Je hebt dus een enorme berg aan informatie. Wanneer deze informatie niet op een overzichtelijke manier wordt vastgelegd, verlies je snel het overzicht. Dit geldt niet alleen voor grote ondernemingen, maar ook voor een klein bedrijf en zzp’ers.

Je kan ervoor kiezen om de boekhouding zelf uit te voeren. Maar, wanneer dit te veel werk wordt, raden we aan om een boekhouder in te schakelen die dit uit handen neemt.

Lees ook…
Een scheiding heeft grote impact op je persoonlijke leven, maar brengt ook uitdagingen op zakelijk vlak met zich mee. De kans is groot dat je…
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet voor werkzaamheden in de eigen bv een jaarsalaris in de aangifte loonheffing opnemen. Dat salaris moet…
i.s.m.
Veel ondernemers zien boekhouden uitsluitend als een noodzakelijk kwaad. Vervelend en tijdrovend, maar je boekhouding moet nou eenmaal op orde zijn….
Als je een online boekhoudpakket hebt, wil je deze waarschijnlijk zoveel mogelijk automatiseren. Hoe meer er automatisch gaat hoe makkelijker je leven…
Je hebt hard voor je klant gewerkt, maar de factuur is nog steeds niet betaald. Wat de reden ook is, blijf positief en gebruik deze tips om je facturen…
De boekhouding is een van de dingen die als beginnend ondernemer op je pad komen. Want of je nu zzp’er bent of gaat ondernemen binnen een nv, bv of…