Ondernemen gaat om geld verdienen, helaas komen er ook kosten bij kijken. Wij hebben voor u op een rij gezet waar u als ondernemer allemaal mee te maken krijgt, naast de te verwachten kosten voor uw bedrijfspand, zakelijk reizen en bedrijfsmiddelen. Er is een troost: al deze kosten zijn wel aftrekbaar.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Sinds 15 februari 2014 betaalt u €50 als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is een vergoeding voor de administratieve handelingen. De jaarlijkse bijdrage voor de KvK is daarentegen geschrapt, dus u bent er wel meteen vanaf.

Kosten zakelijke bankrekening
Als ondernemer heeft u waarschijnlijk een zakelijke bankrekening nodig. Deze is duurder dan een particuliere rekening. Er komen periodieke en variabele kosten bij kijken. In dit artikel leest u hoe u deze kosten zo laag mogelijk kunt houden.

Boekhouding
U kunt zelf uw boekhouding bijhouden met behulp van Excel of een gratis programma. Maar zodra u meer service wilt (zoals automatisch facturen versturen, herinneringen krijgen, gratis backups en koppeling met bijvoorbeeld uw webwinkel, de belastingdienst of de KvK), gaat u vaak iets betalen per maand. U kunt uw boekhouding, of in ieder geval uw aangiftes, ook uitbesteden. Dat kost uiteraard geld, maar dan weet u wel zeker dat u aan alle regels voldoet en van elke (betalings)regeling gebruik maakt. In dit artikel leest u hoe u uw boekhouding zo goedkoop mogelijk houdt.

Lidmaatschap vak- of ondernemersorganisaties
Voor elke ondernemer is het belangrijk om een netwerk op te bouwen. Als u lid wordt van een beroepsorganisatie of ondernemersclub in uw omgeving, gaat u daarvoor wel contributie betalen.

Belasting
U betaalt als ondernemer behoorlijk wat belasting. Sowieso betaalt u een taks over uw inkomen, omzet (btw) en winst. Als u een bedrijfspand bezit, betaalt u ook onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eventueel rioolheffing. Als u openbare grond gebruikt, betaalt u precariobelasting. Als de gemeente uw afval verwerkt, betaalt u reinigingsrecht. Heeft u zelf een stortplaats? Dan heet het afvalstoffenheffing. Als u grondwater onttrekt, betaalt u daar ook voor.

Daarnaast krijgt u te maken met milieubelastingen (over bijvoorbeeld uw motorrijtuig, water, energie en als u kolen gebruikt). Als u zaken doet over de grens, komen er mogelijk ook invoerheffingen en accijnzen bij kijken. Als u reclame heeft die vanaf de openbare weg zichtbaar is, is er reclameheffing. Daarnaast kan uw gemeente u vragen baatbelasting (bij een herinrichting) of forensenbelasting (als u in een andere gemeente woont) te betalen.

Verzekeringen
Uw ziektekostenverzekering is verplicht. Daarnaast verplichten sommige beroepsverenigingen en steeds meer opdrachtgevers de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Het is goed om zelf te bepalen welke risico’s u zelf kunt dragen, en welke u verzekert. U kunt zich verzekeren tegen arbeidsongeschikheid of overlijden (om uw nabestaanden goed achter te laten). Als u een kostbare inventaris heeft (bijvoorbeeld voorraden voor uw winkel) kunt u deze ook verzekeren. Een transportverzekering dekt eventuele schade die ontstaat tijdens het vervoer of laden en lossen van uw spullen. Een kostbaar bedrijfsgebouw kunt u ook beter verzekeren. Maar blijf wel kritisch. Sluit alleen een verzekering af voor kosten die u niet zelf zou kunnen dragen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Start je bv 100% online

Het oprichten van een BV hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Zet in 3 eenvoudige stappen een BV op, volledig online!

Lees ook…