Ondernemers maken weinig werk van het innen van facturen. Dit blijkt uit een online enquête van De Zaak en Intrum Justitia. U verstuurt weinig schriftelijke herinneringen en ondanks het toenemende aantal late betalingen hebben maar weinigen onder u de betalingsvoorwaarden aangescherpt. "Men ziet het, weet het, maar doet niks met deze informatie", aldus een zegsman van Intrum Justitia.

Het lijkt er dus op dat ondernemers maar niet warm willen lopen voor het onderwerp debiteurenbeheer, ondanks dat te laat – of helemaal niet – betaalde facturen tot serieuze liquiditeitsproblemen kunnen leiden.

Conclusies enquête
120 mensen namen de moeite om de twintig vragen in de enquête te beantwoorden. Op basis daarvan trekken we enkele voorzichtige conclusies:

  • Het aantal schriftelijke herinneringen is, zoals gezegd, nogal laag. Tien procent van de ondervraagden geeft zelfs aan helemaal geen betalingsherinnering te versturen;
  • Twintig procent volstaat met een of twee herinneringen;
  • Gevraagd naar de gemiddelde betalingstermijn wordt dertig dagen het vaakst als antwoord gegeven, door eenderde van de deelnemers. De rest zit daaronder met termijnen van drie of twee weken;*
  • Enkele ondernemers geven aan dat ze verschillende termijnen hanteren voor particulieren en bedrijven;
  • Met het nabellen van klanten met openstaande facturen is de discipline iets groter. Veel ondernemers geven aan dat op gezette tijden (bijvoorbeeld eens per week, maar ook eens per maand) te doen;
  • Toch beaamt u in groten getale dat wanbetaling uw omzet drukt, tot extra rentelasten lijdt en verlies van inkomsten tot gevollg heeft. Door druk op de liquiditeit komen sommige ondervraagden echt letterlijk zelf in de gevarenzone, waardoor zij een betalingsprobleem hebben naar hun leveranciers;
  • Over de redenen waarom klanten te laat betalen, spreekt u zich ook duidelijk uit. Vaak hebben klanten hun administratie niet op orde, of verkeren ze in financiële problemen. Ook opzettelijk te laat betalen, komt volgens u veel voor. Door de economische crisis is het aantal te late betalingen toegenomen, vindt meer dan de helft van u.

Enkele reacties en tips van deelnemers aan de enquête

“Ik laat klanten gelijk pinnen of contant betalen. Dit in verband met de zeer slechte betaling in het verleden. Toen betaalde negentig procent niet op tijd en veertig procent helemaal niet!”

“Van meet af aan niet verlegen zijn wanneer geld ter sprake komt, is de sleutel tot goed debiteurenbeheer.

“Door de recessie dienen de algemene voorwaarden te worden aangescherpt, ook met een boeteclausule.”

“Omdat het bij mij om relatief kleine bedragen gaat, neem ik na een keer een herhaling gestuurd te hebben, geen actie meer.”
 

Speciale actie van Intrum Justitia voor leden van De Zaak

Van tevoren weten dat klanten zullen betalen is natuurlijk veel prettiger dan ze achteraf eraan moeten herinneren dat u nog geld van ze krijgt. Intrum Justitia kan u daarbij helpen. Leden van De Zaak profiteren van 50% korting »

Nog geen lid van De Zaak? Dan krijgt u 25% korting » 
 

Lees ook:

Gratis pdf debiteurenbeheer met handige standaarddocumenten zoals een betalingsherinnering »

* Door een technische oorzaak kon u niet goed aangeven hoeveel dagen debiteuren uw betalingstermijn overschrijden.

 

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…