Hoewel de gemiddelde betalingstermijn de dalende trend vasthoudt, lopen de verschillen tussen goede en slechte betalers op, zo stelt ING Economisch Bureau. Daar komt bij dat facturen juist in de zomer langer blijven liggen. Om liquiditeitskrapte en betalingsrisico"s te beperken is het zaak om hier als onderneming juist in deze periode extra alert op te zijn.

Gemiddelde betalingstermijn blijft dalen 
Ondanks dat veel bedrijven nog herstellende zijn van de economische terugslag laat de gemiddelde betalingstermijn ook dit jaar een dalende ontwikkeling zien. Zo werd een factuur in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld na 45,5 dagen betaald, wat sneller is dan voor de recessie.

Toch is dit niet het hele verhaal, onderliggend is er ook een tegengestelde ontwikkeling te zien. 

Download het rapport
ING – Verschil tussen goede en slechte betalers loopt op – augustus 2011.pdf (87 kB) »

Langer uitstaande facturen groeiend probleem
Tegelijkertijd stijgt het aandeel lang openstaande facturen. Bovendien is de afschrijving met 2,5% van de omzet nog altijd aanzienlijk en onveranderd. Dit is een teken dat de onderlinge verschillen tussen debiteuren toenemen.

Enerzijds is er een groeiende groep die sneller en binnen de contractuele betalingstermijn betaald, maar anderzijds staat ook een deel van de facturen langer open.

Aangezien vorderingen in de zomerperiode traditioneel langer openstaan, blijft de laatbetaler juist nu om extra aandacht vragen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…