5 april 2016

Dit zijn de veranderingen

Sinds 1 april 2016 gelden er vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nieuwe voorschriften voor crowdfunding. De wijzigingen moeten de risico’s voor investeerders inperken en het crowdfundingproces vergemakkelijken. Dit zijn de veranderingen.

 

Bovengrens

Natuurlijke personen mogen meer investeren dan voorheen. Bij crowdfunding op basis van een lening is de bovengrens opgerekt van 40.000 euro naar 80.000 euro. Bij equity (aandelen) crowdfunding is de grens verhoogd van 20.000 euro naar 80.000 euro.
 
Het is voor consumenten niet mogelijk een hoger bedrag op één platform te investeren. Ook niet als het bedrag gespreid wordt over meerdere crowdfundingcampagnes.  Hier vallen ook zuster- en dochterondernemingen van het platform onder. Indien er een zorgplicht bestaat die de bescherming van de investeerders regelt, gelden deze bovengrenzen niet.

Investeerderstoets

Voorheen moest bij iedere investering een investeerderstoets worden afgenomen. Maar sinds 1 april 2016 hoeft dat alleen bij investeringen van meer dan 500 euro. Bij alle volgende investeringen van meer dan 5.000 euro, wordt de toets in een verkorte vorm afgenomen. De uitslag van de toets moet investeerders op de hoogte brengen van de risico’s die de investering met zich meebrengt. De uitslag is niet bindend, dus ook als deze negatief is kan er geïnvesteerd worden.

Verlagen of ontbinden

Het is voor investeerders mogelijk de investering te verlagen of te ontbinden. Dit kan alleen binnen 24 uur na het aangaan van de investeringsovereenkomst.
 
Deze nieuwe voorschriften worden in oktober 2016 en april 2017 geëvalueerd.
 
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.

Lees ook…