Staat uw bedrijfsauto ongebruikt aan de kant? Laat hem dan schorsen; dat kan ook online. Voordeel van schorsen is dat de zogeheten 'voertuiggebonden verplichtingen', zoals motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK, vervallen. Lees hier hoe u een auto kunt schorsen en wat de voorwaarden zijn.

Wat is schorsen?
Als u een auto een tijdlang niet gebruikt, kunt u hem laten schorsen. In dat geval wordt overigens niet de auto zelf, maar ‘de geldigheid van het kenteken’ geschorst. De RDW registreert dit in het kentekenregister. Jaarlijks worden tegen de 400.000 kentekens geschorst. Voordeel van schorsen is dat de voertuiggebonden verplichtingen vervallen.

Niet op de openbare weg
Let wel: U mag met een geschorst voertuig niet meer op de openbare weg komen – niet in Nederland, maar ook niet in het buitenland. Bovendien mag u hem ook niet langs de openbare weg parkeren.

Schorsing aanvragen
Een schorsing vraagt u aan op een PostNL postkantoor, of bij de balie van de RDW in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch. U kunt dit ook door een gemachtigde laten doen.

Schorsen via internet
U kunt een auto ook via internet schorsen, via de website van de RDW. U logt in met uw DigiD en vraagt de schorsing aan. Daarna betaalt u via iDeal.

Schorsing verlengen
Voordeel van online schorsen is dat u een bestaande schorsing maximaal 6 weken vóór de einddatum met een jaar verlengen. Dit is via het postkantoor niet mogelijk. De nieuwe einddatum moet gelijk zijn aan de einddatum van de oude schorsing, plus één jaar.

Dit heeft u nodig voor het schorsen van een auto
De volgende documenten zijn nodig bij het aanvragen van een schorsing:

  • Het tenaamstellingsbewijs (hierop wordt de schorsingsperiode aangegeven);
  • Het overschrijvingsbewijs van het kentekenbewijs;
  • Een geldig persoonlijk legitimatiebewijs (Nederlands rijbewijs, paspoort of daaraan gelijkgesteld document).
  • DigiD en e/mailadres, indien u het via internet doet.

Kosten van schorsen
Voor het schorsen van een voertuig gelden verschillende tarieven. Het normale tarief is in 2013 bijvoorbeeld € 73,-. Hieronder vallen personenauto’s en bestelauto’s jonger dan 15 jaar.

Er is ook een lager tarief voor de volgende categoriën:

  • Voertuigen van 15 jaar en ouder;
  • Motorfietsen;
  • Aanhangwagens en bedrijfsvoertuigen zwaarder dan 3500 kilo.

Een overzicht van de tarieven staat hier »

Tussentijds opheffen schorsing
Als u de schorsing tussentijds opheft, of het voertuig voor het einde van de schorsingsperiode verkoopt, krijgt u het schorsingsbedrag niet terug. Een schorsing meldt u af bij het postkantoor of de RDW.

Verlengen van een schorsing
Als u het voertuig langer dan een jaar wilt schorsen, dan moet u uiterlijk op de einddatum van de schorsingsperiode verlenging aanvragen. Valt deze datum in een weekend, dan moet u de verlenging vóór dat weekend regelen.

Voor verlengen geldt een lager tarief.

Opnieuw schorsen
Heeft u de schorsing van een voertuig opgeheven, maar laat u het binnen een jaar toch weer schorsen? Dan betaalt u een hoger tarief, namelijk € 119,00. Dit geldt echter niet voor voertuigen die onder het lage tarief vallen.

Einde schorsing
De schorsing vervalt automatisch na een jaar. Als u daarna weer van het voertuig gebruikt wilt maken, moet u eerst het tenaamstellingsbewijs – waarop de schorsingsperiode is aangegeven – laten aanpassen. Dit is overigens gratis.

De schorsing vervalt ook automatisch als het kenteken wordt overgeschreven: ofwel als u het voertuig verkoopt of anderzins overdraagt.

Voertuiggebonden verplichtingen
Voordeel van een schorsing is dat de voertuiggebonden verplichtingen komen te vervallen. Dat zijn:

Motorrijtuigenbelasting
U hoeft gedurende de schorsing geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Hiervoor moet het voertuig echter wel minimaal drie maanden geschorst zijn geweest. Voor bedrijfsauto’s boven de 3500 kilo is dat minimaal één maand.

Als u de schorsing eerder opheft, moet u alsnog over de hele periode belasting betalen.

APK
Het voertuig hoeft tijdens de schorsing niet APK gekeurd te worden, maar na afloop weer wel. Dat betekent dat u het voor het einde van de schorsingsperiode moet laten keuren. Om dan met het geschorste voertuig naar de plaats van de keuring te kunnen gaan, moet u schriftelijk voor één dag vrijstellling voor de motorrijtuigenbelasting aanvragen bij de Belastingdienst.

Verzekering
U hoeft het voertuig tijdens de schorsing niet WA te verzekeren. Het is raadzaam het wel te verzekeren tegen diefstal, brand, beschadiging, en dergelijke.

Lees ook: Auto en verzekering »

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.