Checklist bezwaarschrift belastingaanslag
Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen door middel van een bezwaarschrift. Met deze checklist voldoet u aan alle voorwaarden.
1. Stuur op tijd in
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken op de post en niet later dan een week daarna zijn ontvangen. Gaat het per per koerier, dan moet het binnen zes weken zijn ontvangen. Stuurt u het per fax? Dan moet u het daarna alsnog per post nazenden. Het kan ook digitaal, via het beveiligde gedeelte van de site van de fiscus. Per e-mail kan niet.
2. In tijdnood?
Is de termijn voor het inzenden bijna verstreken? Dien dan een niet-gemotiveerd bezwaarschrift in met het verzoek om uw bezwaren later te mogen motiveren of toelichten.
3. Te laat of langer nodig?
Ook als u te laat bent, kunt u het bezwaarschrift nog insturen – mits er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’, zoals bijvoorbeeld ziekte. Als u geen goede reden heeft waarom u te laat was, dan kunt u alleen nog een verzoekschrift insturen.
4. Oneens met meerdere uitspraken
U kunt in uw bezwaarschrift tegen meerdere uitspraken tegelijk bezwaar aantekenen. Dat ligt het meest voor de hand als het om hetzelfde onderwerp gaat.
5. In welke taal?
Stel het bezwaarschrift bij voorkeur op in het Nederlands. Het mag in een andere taal, maar dan kan om een vertaling worden gevraagd.
6. N.a.w.-gegevens
Vanzelfsprekend mag het volgende niet ontbreken:
  • Naam, adres en telefoonnummer;
  • Een adres in Nederland waar de rechtbank de post naartoe kan sturen;
  • Handtekening.
7. Waar tekent u bezwaar tegen aan?
Geef precies aan waar u bezwaar tegen aantekent. Gaat het om een (voorlopige) aanslag, een brief of een beschikking? Wat voor soort belasting betreft het: omzet- of inkomstenbelasting? Wat is het aanslagnummer?
8. Motivatie
Geef duidelijk aan waar u het niet mee eens bent en waarom. U kunt deze motivering later altijd aanvullen met nieuwe argumenten. U kunt desgewenst in het bezwaarschrift aangeven dat u een mondelinge toelichting wilt geven.
9. Uitstel van betaling
Uw bezwaarschrift is automatisch een verzoek om uitstel van betaling, als u aangeeft met welk bedrag u het niet eens bent. Als u de aanslag te hoog vindt, geef dan aan wat het bedrag had moeten zijn. Motiveer ook hoe u daar toe bent gekomen. Betaal vervolgens dit bedrag betalen vóór de uiterste betaaldatum. Voor het restant kunt u dan uitstel van betaling krijgen.
10. Vergoeding van kosten
Kosten voor het bezwaarschrift kunt u deels vergoed krijgen als u in het gelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld de kosten voor professionele bijstand. Dit verzoek moet u doen voordat de Belastingdienst een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen. Het is daarom het handigst om dit gelijk in het bezwaarschrift te doen.
11. Stuur dit mee 
Stuur een kopie mee van de aanslag of beschikking waartegen u bezwaar maakt. Stuur ook zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee.
12. Rechtstreeks beroep 
Denkt u niet dat uw bezwaarschrift de Belastingdienst op andere gedachten zal brengen? Dan kunt u vragen of de fiscus wil instemmen met een rechtstreeks beroep bij de belastingrechter.
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Ontvang kortingscode tankpas
Weg met alle reisbonnetjes en ingewikkelde btw-terugvorderingen. Met een zakelijke tankpas ontvang je één overzichtelijke factuur met alle gemaakte kosten. Probeer via De Zaak 3 maanden gratis uit!
Lees hier ons Privacy statement
Lees ook…
Als je wilt groeien met je bedrijf, vraagt dat ook om investeringen. Maar hoe beperk je de risico’s als je een investering wilt doen? Lees hieronder 5…
Waar let een bank op als je een krediet aanvraagt? Welke informatie moet je kunnen overhandigen? Hieronder 8 punten waar de bank bij een…
De tarieven van verkeersboetes gaan vrijwel elk jaar weer omhoog. Dat maakt het voor bedrijven des te belangrijker om een duidelijk beleid vast te…