Ondernemers wegen kansen die ze in de markt zien, af tegen de kosten en baten. De overheid kan hierbij helpen, als het gaat om thema's die in aanmerking komen voor subsidie, zoals energie, milieu, innovatie, internationaal ondernemen, veiligheid en mobiliteit. Voor deze 5 subsidiemogelijkheden moet u oog hebben.

1. Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers

Wilt u onderzoeken of het vervoer van uw werknemers beter en effectiever kan worden geregeld en wilt u naar aanleiding daarvan mobiliteitsmaatregelen invoeren? Dan kunt u daar subsidie voor krijgen. Voor het uitvoeren van een scan is dat € 1.500,- en voor het implementatietraject € 4.500,-.

U moet minimaal 25 medewerkers in loondienst hebben en u moet het bedrag besteden aan een onafhankelijke deskundige op het gebied van mobiliteit. Aanvragen lopen via AgentschapNL

2. Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO / RDA / Innovatiebox)

Via de WBSO kunt u korting krijgen op de loonkosten van medewerkers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. Ook als u zelfstandige bent en zelf dat speurwerk verricht, kunt u extra aftrek krijgen op uw inkomstenbelasting. Als u maar enigszins denkt dat u iets nieuws aan het ontwikkelen bent (producten, processen of programmatuur), zou de WBSO op u van toepassing kunnen zijn.

In 2013 bedraagt deze S&O-afdrachtvermindering 38% van de eerste € 200.000 aan loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk. Voor de resterende S&O-loonkosten blijft dit 14%. Bent u een startende ondernemer dan is de vermindering over de eerste schijf zelfs 50%.

Zelfstandigen die in een kalenderjaar tenminste 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk besteden, komen in aanmerking voor een vaste aftrek voor de inkomstenbelasting. Deze aftrek voor zelfstandigen bedraagt in 2013 € 12.310. Voor startende zelfstandigen is er een aanvullende aftrek van € 6.157.

Als u deze subsidie krijgt, kunt u mogelijk via de RDA  *(Research en Development Aftrek) extra fiscaal voordeel krijgen, als u kosten maakt die gekoppeld zijn aan de WBSO-projecten. Op de site van Agentschap NL leest u alle spelregels en actuele bedragen van deze regelingen.

Nadat u WBSO (en mogelijk RDA) subsidie heeft ontvangen én uw innovatieproject gaat winst opleveren, dan zou u in aanmerking kunnen komen voor de innovatiebox. Via de vennootschapsbelasting kunt u dan de winst die behaald wordt met de WBSO-projecten in aanmerking laten komen voor 5% winstbelasting, in plaats van het reguliere tarief van bijvoorbeeld 25%.

3. Milieu- en Energie Investeringsaftrek (MIA en EIA)

U kunt als ondernemer subsidie krijgen als u investeert in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een deel van de investeringskosten is aftrekbaar van de fiscale winst. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen zijn te vinden op de Energie- of Milieulijst.

U kunt denken aan investeringen op het gebied van bedrijfsgebouwen (bestaande bouw, nieuwbouw en renovatie), bodemsanering; processen, recycling;  transportmiddelen, vervuilende stoffen, waterbesparing, minder grondstofgebruik, en zo verder.

Voor bedrijven die innoveren of de bedrijfsvoering milieuvriendelijker, energiezuiniger of duurzamer willen maken, zijn er meer aantrekkelijke fiscale regelingen»

4. Innovatiefonds MKB+

U kunt subsidie krijgen in de vorm van een rentedragende lening voor ontwikkelingsprojecten met een groot technisch of klinisch risico. Het krediet is mogelijk voor ontwikkelingsprojecten gedefinieerd als experimenteel onderzoek gericht op het omzetten van resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten.

U kunt maximaal € 5 miljoen krediet ontvangen als het maximum van 35% van de projectkosten. De rente hangt af van de technische en financiële risico’s van het project. Voor nieuwe projecten wordt gerekend met 4, 7 of 10%.

5. Internationaliseringsvouchers

Vanaf 1 april, tot het budget op is, kunt u een voucher aanvragen als u internationaal wil ondernemen. Een voucher is maximaal € 2.400,- waard. U kunt vervolgens de voucher indienen bij een Kamer van Koophandel, Syntens of een ondernemersorganisatie. Zij begeleiden u vervolgens bij het betreden van een buitenlandse markt. Er zijn 500 vouchers te vergeven.

Doelen stellen

Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het stellen van concrete doelen is een belangrijke vaardigheid. In deze whitepaper lees je alles over hoe je met concrete doelen een succesvol bedrijf bouwt.

Lees ook…
Voor veel investeringen kun je subsidie aanvragen. Of je kunt profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. De praktijk laat…
i.s.m.
Zijn personeel was weg, zijn agenda leeg en zijn buffer geslonken. Jurgen Beumer, eigenaar van evenementenlocatie Fort 1881 in Hoek van Holland, had na…
Het opzetten en runnen van een eigen onderneming vergt niet alleen veel tijd, moeite en energie, maar kost ook behoorlijk wat geld. Zeker in de…
Wanneer jouw bedrijf groeit, doe je er als ondernemer goed aan om een deel van het vermogen apart te zetten. Zo kun je een buffer of aanvullend…
Je kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als dit een zakelijke klant is, maar ook als het een…
Je wilt innoveren met je bedrijf. Of: je wilt een samenwerkingsverband aangaan, maar mist de investeringen en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel…