Bij de Groeifaciliteit stelt de overheid zich garant voor de helft van het bedrag dat u wilt lenen bij de bank. Lees hier of u ervoor in aanmerking komt.

De overheid stelt zich in het kader van de Groeifaciliteit garant voor 50% van het bedrag dat een financier als risicokapitaal aan een mkb-bedrijf verstrekt. Het betreft bedragen tot maximaal € 5 miljoen in de vorm van aandelenkapitaal of een achtergestelde lening.

De garantie heeft een maximale looptijd van twaalf jaar en geldt alleen voor zogeheten fresh money. Dat betekent dat het geld niet mag worden gebruikt om eerder krediet of risicodragend vermogen mee af te lossen.

Voorwaarden
De Groeifaciliteit is bestemd voor bedrijven die volgens de Europese normen tot het mkb worden gerekend en minder dan 250 werknemers tellen.

Verder moeten de bedrijfsactiviteiten voornamelijk binnen Nederland plaatsvinden en zijn sectoren als landbouw, visserij, onroerend goed en delen van de gezondheidszorg uitgesloten van deelname.

De bank of participatiemaatschappij bekijkt of de financieringsaanvraag in behandeling wordt genomen en of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Senter Novem, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken dat inmiddels is opgegaan in AgentschapNL, moet vervolgens goedkeuring verlenen. Daarna bepaalt de bank of participatiemaatschappij of de financiering wordt verstrekt.

Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.
Lees ook…
“Ik ben het niet eens met een factuur. Moet ik hem dan toch betalen?” Onze adviseurs krijgen deze vraag vaak voorgelegd. Dit is hun…
De overheid wil ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen graag tegemoet komen. Dit doen ze door middel van de…
Het blijft voor ondernemers soms moeilijk om externe financiering te regelen. Hoe krijg je toch de financiering rond die je voor ogen hebt? Hoe…