Een vals biljet is een vervelend bezit, want uitgeven is strafbaar en het wordt niet vergoed. Heeft u een bankbiljet ontvangen waarvan u vermoedt dat het vals zou kunnen zijn? Dan kunt u een aantal stappen ondernemen.

Naar de politie
Denkt u meer te kunnen vertellen over de herkomst van het biljet, zoals van wie u hebt ontvangen? Breng het biljet dan naar de politie. U krijgt een bewijs van afgifte. Als blijkt dat het biljet toch echt is, dan krijgt u uw biljet of de tegenwaarde terug.

Naar de bank
U kunt een verdacht biljet ook naar de bank brengen. Ook hierbij ontvangt u een bewijs van afgifte en krijgt u het biljet of de tegenwaarde terug als blijkt dat het echt is.

Opsturen naar de Nederlandsche Bank
U kunt het biljet ook per post naar de Nederlandsche Bank (DNB) sturen samen met het formulier ‘Inzending verdachte eurobankbiljetten‘.

Als blijkt dat het biljet echt is, dan krijgt u de tegenwaarde op uw giro- of bankrekening gestort.

Zie ook: Zo herkent u valse euro’s (video) »

Bron:
DNB

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…