Je wilt innoveren met je bedrijf, maar mist extra kapitaal en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel ondernemers beperken zich op hun zoektocht naar een kapitaalinvestering nog teveel tot het eigen land. Ook voor het mkb zijn er gunstige subsidieregelingen, waar diverse bedrijven al van hebben geprofiteerd.

In het oerwoud van subsidies springen er enkele grote ondersteuningsprogramma’s uit waar ook mkb’ers veel aan kunnen hebben. Zo is er het programma Horizon 2020, waarmee de Europese Commissie
en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie willen stimuleren. Deze regeling geeft
instellingen, bedrijven en individuele onderzoekers mogelijkheden tot financiering, het aantrekken van personeel, versterking van hun (internationale) netwerk en het opdoen van nieuwe expertise.

2500 bedrijven uit mkb
Zo’n subsidietraject kan worden begeleid door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). En vaak met succes. In 2012 konden bijna 2500 mkb-bedrijven investeringen doen dankzij garantstelling van het RVO (ter waarde van 486 miljoen euro), blijkt uit de jaarcijfers.

“Horizon 2020 heeft ook gerichte aandacht voor mkb’ers”, zegt Melanie Marcus van het RVO. “Zois er onder meer een mkb-instrumentarium, speciaal ontwikkeld voor innovatieve mkb-bedrijven die een voor de Europese markt baanbrekend nieuw product, dienst of proces willen ontwikkelen. Wij adviseren mkb’ers over deze regelingen.”

Innovatief
Onder het Horizon 2020-programma vallen verschillende onderdelen. De aanpak Fast track  to innovation bijvoorbeeld, waarmee de Europese Commissie in 2015 en 2016 bedrijven met een innovatiefproduct, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt wil geven. Hiervoor kunnen naar verwachting 50 tot 70 projecten worden gehonoreerd met geldbedragen tussen 1 en 3 miljoen euro.
Een ander onderdeel van Horizon 2020 is het traject Acces to risk finance, waarmee banken en investeringsfondsen worden gestimuleerd om het nodige kapitaal toegankelijker te maken voor ondernemers.

Zoek je een Europese subsidie, maar iets dichter bij huis? Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland(SNN) heeft tussen 2014 en 2020 ruim 122 miljoen euro beschikbaar voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie.
Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert18,5 miljoen bij. Het gaat om een structurele subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

2,5 miljoen voor CO2-reductie
Welke ondernemers kunnen hiervan profiteren? “Dit programma is gericht op verschillende sectoren en ondernemers”, zegt Joep Hoveling van SNN. “Het programma EFRO Noord-Nederland heeft nu een eerste budget van 8 miljoen euro beschikbaar om diverse mkb’ers te ondersteunenbij het omzetten van kennis in nieuwe producten en diensten. Het blijkt dat het mkb in Noord-Nederland voldoende ideeën heeft en open staat voor innovaties, maar de tijd, financiële middelen, kennis of mankracht ontbreekt om die innovaties ook te realiseren. Speerpunt daarbij is momenteel innovaties op het gebied van CO2-reductie, waarvoor 2,5 miljoen is gereserveerd.”

“We hebben echter minder geld beschikbaar dan bij een eerder, vergelijkbaar programma”, vervolgt Hoveling. “Daarvan zijn toen zo’n 200 projecten gefinancierd. Toch verwachten we een goede opkomst. Tot 1 mei kunnen partijen een subsidieaanvraag indienen voor minimaal 100.000 euro en maximaal 600.000 euro subsidie. Daarbij geldt een vast subsidiepercentage van 30 procent en voor innovaties gericht op CO2 reductie zelfs 35 procent.”

Dit is het derde en laatste deel in een serie over subsidies.

Doelen stellen

Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het stellen van concrete doelen is een belangrijke vaardigheid. In deze whitepaper lees je alles over hoe je met concrete doelen een succesvol bedrijf bouwt.

Lees ook:
Deel 1: Ondernemers weten de weg niet naar provinciale subsidies »
Deel 2: Zo bereik je succes met een subsidie »

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Pensioen opbouw

Benut jij je vrije jaarruimte maximaal? En hoeveel pensioen moet je eigenlijk opzij zetten? Vraag nu gratis een pensioenberekening, inclusief alle belastingvoordelen, en stel direct al je overige vragen aan onze pensioenexpert.

Lees ook…