Het gaat al een tijdje niet zo goed en dan laat uw accountmanager van de bank weten dat hij uw dossier overdraagt aan de afdeling bijzonder, of intensief, beheer. Wat betekent dit, wat kunt u doen en hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

U komt bij bijzonder beheer terecht als de bank zich zorgen om u maakt en niet zeker weet of u aan uw betalingsverplichtingen zult kunnen blijven voldoen. Uw accountmanager draagt u dan over aan een medewerker van de afdeling bijzonder of intensief beheer. Het is zijn taak om zo snel mogelijk uitstaande gelden te incasseren, of meer zekerheden over uw kredietwaardigheid in te winnen.

Waarom?

Banken hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met steeds strengere eisen op het gebied van kredietverlening en ze zijn dan ook steeds kritischer geworden over hun uitstaande kredieten. Een groeiende groep ondernemers krijgt dan ook te maken met deze afdeling.

Ook als u altijd netjes aan uw betalingsverplichtingen hebt voldaan, kunt u bij de afdeling terechtkomen omdat de bank er minder vertrouwen in heeft dat u ook in de toekomst uw rente en aflossingen zult kunnen blijven betalen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat u uw rekening courant krediet (rood staan) steeds maximaal benut.

Slecht nieuws?

Ja en nee. U komt niet in aanraking met de afdeling bijzonder beheer omdat het zo goed gaat. Ook is dit de afdeling die een faillissement kan inzetten. Maar de afdeling is tweeledig. Bijzonder beheer kan u ook helpen om weer op de goede weg te komen en u begeleiden bij uw herstel. Het komt voor dat ondernemers kortingen krijgen op het uitstaande krediet of een langere looptijd om het krediet af te lossen.

Wat gebeurt er?

De bank zal extra informatie van u willen en regelmatig met u willen spreken. Mogelijk wordt (op uw kosten) een externe partij ingehuurd om uw bedrijf door te lichten. De conclusie van het onderzoek kan zijn dat er extra voorwaarden worden gesteld aan uw krediet. Misschien gaat de rente omhoog, omdat het risico volgens de bank hoger is geworden. Misschien moet u vaker aflossen. Maar misschien kunt u ook voorlopig soepelere voorwaarden of extra krediet bedingen, als u de bank ervan kunt overtuigen dat er betere tijden aankomen.

Wat kunt u doen?

Wees pro-actief. Geef de bank inzicht in uw cijfers, in lopende en aankomende opdrachten. “Het lijkt een open deur, maar op tijd aan de bel trekken en blijven communiceren is echt het allerbelangrijkste,” zegt Niels van Buren, marketingdirecteur van ING Zakelijk. Houd dus altijd goed contact met de bank en leg alle afspraken vast.

Maak daarnaast een goed herstelplan dat u aan de bank kunt laten zien. Als u een realistisch plan op tafel kunt leggen om er weer bovenop te komen, kan de bank daar best in mee gaan. Het is ook in het belang van de bank als u weer een gezond bedrijf krijgt en de professionals van de bank kunnen met u meedenken. Als u wilt, kunt u een advocaat of financieel adviseur inschakelen om u te helpen de bank te overtuigen van de kredietwaardigheid van je bedrijf.

Doelen stellen

Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het stellen van concrete doelen is een belangrijke vaardigheid. In deze whitepaper lees je alles over hoe je met concrete doelen een succesvol bedrijf bouwt.

Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner SNS Bank.

Lees ook…
De rente zit afgelopen jaar stevig in de lift. Geen goed nieuws voor ondernemers op het eerste gezicht. Want tegen een hoger tarief geld lenen,…
Als je een bedrijfswoning overbrengt naar jouw privévermogen, moet je afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de…
Je wilt innoveren met je bedrijf. Of: je wilt een samenwerkingsverband aangaan, maar mist de investeringen en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel…
Gedurende 2022 steeg de inflatie naar een recordhoogte. Over het algemeen leidt zo’n explosieve inflatiegroei tot veel negatieve bijeffecten. Toch…
Wanneer je kapitaal nodig hebt voor je onderneming, denk je al snel aan een traditionele bank. Maar er zijn meer mogelijkheden. De markt voor…
Wie ervoor kiest om zakelijk te beleggen, heeft een scala aan mogelijkheden om geld te reserveren en vermogen op te bouwen. Centrale vraag voor iedere…