Categorieën

Het zijn roerige tijden voor V&D. Niet alleen vroeg het warenhuis zijn verhuurders om 4 maanden gratis huur, maar ook wilde het zijn personeel zo'n 6 procent van het loon laten leveren. Ook veel mkb-ondernemers hebben last van hoge huren en stevige personeelskosten. De vraag rijst: kun je als ondernemer makkelijk snijden in uw personeelskosten?

Als een bedrijf in de problemen komt, zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden om de bedrijfsopbrengsten op te krikken. De meest voor de hand liggende zijn om meer doen met minder geld, meer mensen langer laten werken voor hetzelfde geld, snijden in de vacatures en zuinig omgaan met overuren. Maar kunt u uw personeel ook vragen om direct salaris in te leveren?

Versoberen

Volgens onderzoek van salarisverwerker ADP Nederland vraagt 10 procent van de bedrijven in Nederland de werknemers om salaris in te leveren. Een kwart versobert de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen of een 13e maand.

Oscar Weijmer van consultancybedrijf Van Weijs helpt bedrijven om uit de financiële problemen te komen. “Bezuinigen op personeelskosten is voor mkb’ers erg lastig. Ook al heeft een klein bedrijf geen ondernemingsraad en spelen vakbonden geen rol van betekenis, vaak is het moeilijk om te snijden in de kosten. Daar is van beide kanten ook weinig ruimte voor. De salarissen in het mkb zijn niet hoog, dat weten de meeste mkb’ers ook.”

Loyaliteit

Loyaliteit speelt bij kleinere bedrijven een gevoelige rol. “Zeker als een bedrijf lang bestaat, dan zie je een soort familiegevoel ontstaan”, merkt ook Weijmer in de praktijk. “Vaak betekent dat veel bereidheid onder werknemers om zich voor de zaak in te zetten. Maar salaris inleveren is voor kleine bedrijven echter meestal geen uitweg uit de problemen: wanneer tien werknemers ieder 100 euro aan salaris inleveren, is dat bedrijf met die 1000 euro nog zeker niet gered. Bovendien zit het systeem momenteel zo in elkaar dat het vertrek van één collega veel effectiever is dan tien werknemers die elk 10 procent inleveren.”

Volgens Weijmer zijn niet de loonkosten de grootste last op de bedrijfsbegroting, maar vooral het ontslagrecht is een groot probleem. “Als je iemand wil ontslaan, dan loopt de route via het UWV en ben je zo drie of vier maanden bezig. In die tijd zit je met een ongemotiveerde werknemer en dat raakt weer heel je bedrijf. Een ontslagvergoeding is niet goedkoop en slaat een gat in het bedrijfsresultaat.”

Sociale regelingen

Het zijn niet zozeer de bruto loonkosten, maar vooral sociale regelingen rondom ziekte die voor veel ondernemers een blok aan het been zijn. “Dat is zo’n bepalende factor, dat zelfs als het met een mkb-bedrijf beter gaat men aarzelt om extra personeel in te huren. Ondernemers weten namelijk hoe moeilijk ze er vanaf komen als het weer minder gaat of als het nieuwe personeelslid niet goed functioneert.”

Advies

Weijmers advies: niet als eerste morrelen aan arbeidsvoorwaarden. “Uit onderzoek blijkt het salaris een belangrijke factor van tevredenheid onder werknemers. Een aantasting daarvan is een duidelijk factor van ontevredenheid. Dan gaat het personeel steigeren. Bovendien levert het weinig geld op en tast het de productiviteit aan. Probeer juist efficiënter te werken, niet-rendabele producten en diensten af te stoten en een hogere productiviteit te scoren. Extra werken voor zowel ondernemer als werknemer lijkt de enige mogelijkheid om de zaak samen vooruit te helpen.”

Lees ook:

– Tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting aanvragen »

Lees ook…
Voor veel investeringen kun je subsidie aanvragen. Of je kunt profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. De praktijk laat…
i.s.m.
Glasblazer Mark Locock (49) van ‘HotMarks Glasblazerij’ in Ootmarsum heeft weer lucht. Jarenlang kreeg de energieke, Britse ambachtsman financiële…
Je kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als dit een zakelijke klant is, maar ook als het een…