Eind april 2015 is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met wetgeving die het makkelijker maakt om geld aan te trekken (en uit te zetten) als lening. Voorheen was daar een bankvergunning voor nodig. De nieuwe wet maakt het voor kredietunies mogelijk om geld aan te trekken met een vaste looptijd. In het buitenland heeft deze vorm van kredietverlening zijn succes al bewezen.

“Een garagehouder met een monopoliepositie in een noordelijke regio wilde uitbreiden, maar kreeg geen lening. In de bankvisie is de sector te riskant. Een autodealer elders uit het land zag wél brood in het investeringsplan. Hij gaat nu een deel van zijn vermogen als lening ter beschikking stellen, om te helpen zijn branche gezond te houden”. Dat is aldus oud-bankier Lampe het principe achter de kredietunie. Lampe is samen met voormalig bankier Paul van Oyen de initiafnemer achter de Vereniging van kredietunies.

Kredietunie Midden-Nederland
Zo ontluikt in Amersfoort een kredietunie die op regionale leest is geschoeid. De introductiedag van de Kredietunie Midden Nederland trok 180 ondernemers. Wil Steenhof van Accountants + Adviesgroep Los is een van de voortrekkers van de Kredietunie Midden Nederland. Hij heeft de eerste leden al ingeschreven. Steenhof: “Het moet zich nu als een olievlek gaan verspreiden”.

Kredietunie mobiliteitsondernemers
Robert Clement, directielid van BOVAG: “Accountmanagers van banken behartigen tegenwoordig vele verschillende branches en rouleren ook nog eens vaak. Specifieke branchekennis ebt daardoor weg.” Clement zet een kredietunie voor mobiliteitsondernemers op en mobiliseert daarvoor de 11.000 leden van debrancheorganisatie. “De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de funding, want als je geen geld aantrekt kun je ook niets uitlenen.”

Met een voorziene jaarlijkse instroom van 2,5 miljoen euro en een uitstroom vantwee miljoen euro verwacht hij dat ‘een eigen geldcircuitje binnen de branche’op gang komt. “De ledenvergadering bepaalt wat er met de winst gebeurt. Of het wordt verdeeld onder de leden of het wordt geïnvesteerd. In elk geval vloeit hetterug in de branche.”

Meer info:
Vereniging van kredietunies in Nederland »
Stimuleringsfonds Oranje Kapitaal »
– Nederlands MKB Fonds »
– Financieringsfonds MKB Drechtsteden »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Pensioen opbouw

Benut jij je vrije jaarruimte maximaal? En hoeveel pensioen moet je eigenlijk opzij zetten? Vraag nu gratis een pensioenberekening, inclusief alle belastingvoordelen, en stel direct al je overige vragen aan onze pensioenexpert.