De BBMKB - bestemd voor kleine bedrijven en starters die financiering nodig hebben - wordt steeds toegankelijker. De overheid staat borg voor een groter deel van het gevraagde krediet.

Wat is de BBMKB-regeling?
Als de bank uw bedrijf geen krediet of lening wil verstrekken omdat het risico te groot wordt geacht, kan de BBMKB-regeling (Besluit Borgstelling MKB-krediet) uitkomst bieden. De overheid – in dit geval het ministerie van Economische Zaken – stelt zich dan borg voor een deel van het aangevraagde krediet.

BBMKB-regeling flink uitgebreid

Overheid garant voor 80%

De overheid staat bij kredieten tot € 250.000 voortaan garant voor 80% van het geleende bedrag. Bij hogere kredieten is dat, zoals voorheen, 50%.

 

Deze bedragen en percentages gelden voortaan ook voor starters.  

Borgstelling € 1,5 miljoen

Eerder werd het bedrag waarvoor borgstelling kan worden aangevraagd al verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Bedrijven tot 250 werknemers

De regeling
geldt voor bedrijven met maximaal 250 werknemers.

Hoe vraag ik dit aan?
U zegt tegen de bank waarvan u geld wilt lenen, dat u van de regeling gebruik wilt maken. De bank beslist dan of u voor een borgstellingskrediet in aanmerking komt en doet de aanvraag.

Als er een krediet wordt afgesloten, dan betaalt de bank – afhankelijk van de looptijd – eenmalig een provisie van tussen de 2,0 en 3,6% aan Economische Zaken.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…