Een auto kost geld. Niet alleen als erin gereden wordt, ook als hij stilstaat. Mogen parkeerkosten onbelast worden vergoed?

Auto van de zaak

Als een werknemer in een auto van de zaak rijdt, mogen parkeerkosten op de plek van de werkzaamheden altijd onbelast worden vergoed. Dit kan ook in de vorm van een parkeerkaart waarmee hij kan parkeren bij zijn vaste werkplaats of bij het adres van een klant.

Eigen bijdrage

Als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt voor een auto van de zaak, mag deze van de fiscale bijtelling worden afgetrokken. Bedragen die de werknemer voor deze auto aan derden betaalt, waaronder parkeerkosten, mogen echter niet zomaar van de bijtelling worden afgetrokken. Dat mag alleen als u van tevoren met hem hebt afgesproken dat die betaling een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto is.

Werknemer rijdt in eigen auto

Een ander verhaal is het als de werknemer in zijn eigen auto rijdt en u hem daarvoor de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer geeft. Dit bedrag is bedoeld om alle autokosten te dekken: vergoeding van parkeerkosten wordt daarom beschouwd als loon. Oók als deze worden betaald voor een parkeerplek bij de plaats van de werkzaamheden.

Wat wel mag, is gratis een parkeerplaats bij de werkplek ter beschikking stellen. U moet dan wel zelf de huur van dergelijke parkeerplaatsen voldoen.

Loonheffingen

Past u over de ‘bovenmatige’ vergoeding (dus boven de € 0,19) geen eindheffing toe, dan moet u loonheffingen inhouden en betalen. Dit mag u uitstellen tot januari van het volgende kalenderjaar en dan gelden ook de heffingstarieven van dat nieuwe jaar. Eindigt de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar, dan moeten binnen uiterlijk één maand na de beëindiging de loonheffingen worden ingehouden en betaald.

Variabele kilometervergoedingen

Als u een werknemer variabele kilometervergoedingen heeft betaald, mag u het gemiddelde nemen om te kijken of de vergoeding boven de maximale € 0,19 per kilometer uitkomt. Maar dit mag alleen als u schriftelijk heeft vastgelegd dat de hogere kilometervergoeding ook bedoeld is voor reiskosten waarvoor een lagere vergoeding is verstrekt dan € 0,19.

Voorbeeld

U betaalt een werknemer in een kalenderjaar 3.000 km á € 0,30 = € 900,- én 1.000 km á € 0,10 = € 100,-.
De totale vergoeding komt dan uit op € 1000,-.

Onbelast had u mogen vergoeden: 4.000 km á € 0,19 = € 760,-. Bij het loon moet dan dus € 240,- worden opgeteld.

Parkeerplaats thuis

Bij een parkeerplaats thuis is het heel simpel: de vergoeding is dan altijd belast, ongeacht of het een privéauto of auto van de zaak betreft. Hetzelfde geldt voor het beschikbaar stellen van een parkeergelegenheid in of bij de woning van de werknemer, zoals bijvoorbeeld een garage, oprijlaan, parkeerdek of een vaste parkeerplek in de onmiddellijke nabijheid van de woning.

Nieuw personeel werven?
Talent is schaarser dan ooit, het aanbod in vacatures verschuift en werving en selectie vindt steeds vaker op afstand plaats. Lees deze 5 redenen waarom werkgevers waardevolle kandidaten verliezen tijdens het recruitmentproces én tips hoe je dit kunt voorkomen.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Voor veel investeringen kun je subsidie aanvragen. Of je kunt profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. De praktijk laat…
Hoe dan ook, waar dan ook en wanneer dan ook geld verdienen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch…
Elke euro die je kan besparen op je bedrijfsvoering is meegenomen. Op het gebied van zakelijke mobiliteit liggen zeker kansen. 4 tips die voordeel…