Uitstel van betaling aanvragen
Uitstel van betaling is soms mogelijk als uw onderneming een belastingaanslag niet kan betalen. Hoe vraagt u dit aan en waar moet u aan voldoen? Deze checklist wijst de weg.

Kunt u betalen?
U krijgt alleen uitstel als de Belastingdienst zeker weet dat u de schuld uiteindelijk kan afbetalen. U moet dus zekerheid bieden in de vorm van bijvoorbeeld een hypotheek.

Is uw bedrijf levensvatbaar?
Uw betalingsproblemen moeten tijdelijk zijn en niet structureel. Als uw inkomsten hoger zijn dan de uitgaven en uw bedrijf naar verwachting winst zal maken, dan wordt over het algemeen uitstel van betaling verleend.

Failliet? Dan geen uitstel
Als uw onderneming failliet is, krijgt u geen uitstel van betaling. Wel kan een bewindvoerder uitstel worden verleend als een belastingschuld vóór een surseance van betaling is ontstaan.

De aanvraag
Uitstel van betaling vraagt u aan met het formulier “Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemers”. Dit kunt u telefonisch bij de Belastingdienst opvragen of van de site downloaden.

Voor (bijna) elke soort belasting
U kunt voor elke soort belasting uitstel aanvragen, met uitzondering van de motorrijtuigenbelasting.

Op tijd indienen
Dien het verzoek in voordat de betalingstermijn van de belastingaanslag afloopt. U loopt anders het risico op een aanmaning.

Bevestiging binnen 8 weken
U ontvangt binnen acht weken een brief waarin staat of uitstel van betaling wordt verleend. Mogelijk worden nog extra voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat u een deel van het eigen vermogen omzet in geld om de schuld te voldoen.

Maximaal 1 jaar uitstel
Er wordt uitstel verleend voor maximaal 1 jaar. Voor een langere periode uitstel aanvragen heeft geen zin.

Voorstel betalingsregeling
U kunt een betalingsregeling voorstellen. Bijvoorbeeld als u in een aantal termijnen wilt betalen of denkt over een aantal maanden in één keer het gehele bedrag te kunnen voldoen.

Rente betalen
Als de betalingstermijn is verstreken, moet u altijd heffingsrente betalen. Ook als uitstel van betaling wordt verleend.

Fiscus als eerste
U moet altijd éérst de Belastingdienst betalen voordat andere schuldeisers aan bod komen.

Onderneming valt onder vennootschapsbelasting
Bent u bestuurder van een onderneming die onder de vennootschapsbelasting valt? Dan moet u binnen twee weken na het verstrijken van de betalingstermijn melden dat u de belasting niet kunt betalen. Alleen uitstel van betaling aanvragen is in dit geval niet voldoende. Zie ook: Betalingsonmacht meteen melden »

Ondernemer voor de inkomstenbelasting?
In het bezit van een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, BV i.o. of maatschap? Dan moet elke eigenaar, vennoot of maat ook om uitstel van betaling voor particulieren vragen.

Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?