Om uw concurrenten een stap voor te blijven, moet u voortdurend vernieuwingen doorvoeren in uw bedrijf. Maar daar heeft u wel financiering voor nodig. Waar liggen voor ú de mogelijkheden?

Maar liefst een derde van de ondernemers uit het mkb beschouwt innoveren als succesvolle maatregel om meer winst te maken, juist in magere tijden, aldus recent onderzoek van adviesbureau Grant Thornton. Ze verkiezen innovatie zelfs boven kostenreductie en investering, als het gaat om maatregelen die leiden tot meer winst.

Ondernemen is risico nemen en dit brengt investeringen met zich mee om een goede positie in de markt te veroveren én te behouden. U komt er dan ook niet onderuit om vernieuwingen door te voeren in uw producten, diensten of bedrijfsvoering. In specifieke gevallen kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een uitvoeringsorgaan van het ministerie van Economische Zaken. De Zaak zet uw bedrijf in drie stappen op de juiste innovatiekoers.

 
 
STAP 1
: Ga na of u subsidie kunt krijgen

U komt alleen in aanmerking voor subsidies van de overheid wanneer u
technische innovaties wilt doorvoeren. Dit kan op twee manieren:
  • Door het toepassen van een bestaande technologie. Via de Subsidieregeling Innovatievouchers kunt u kennis inkopen bij universiteiten, hogescholen of researchafdelingen van grote bedrijven;
  • Door het ontwikkelen van een nieuwe toepassing. U kunt in dit geval een beroep doen op de WBSO-regeling, een fiscale stimulering van speur- en ontwikkelingswerk.

Tip: Maak een ruwe opzet van uw innovatieproject op pakweg twee A4’tjes en bespreek dit in een vroeg stadium met een adviseur.

STAP 2: Breng uw financieringsmogelijkheden in kaart
Of u nu wel of niet subsidie krijgt, het zal hoogstwaarschijnlijk onvoldoende zijn om er de geplande vernieuwingen mee te financieren. U zult dus andere geldbronnen moeten aanboren, wanneer u uw plannen niet kunt bekostigen uit het bedrijfskapitaal of eigen vermogen. U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden:

  • Lenen bij familie, vrienden en kennissen. Dankzij de Tante-Agaath of Durfkapitaalregeling is dit financieel ook in hun voordeel;
  • Zoek een geschikte ‘business angel’. Dit zijn vermogende particulieren, veelal oud-ondernemers, die hun kapitaal in bedrijven investeren. Als tegenprestatie willen zij een aandeel in de winst. U maakt dus de meeste kans als uw economische perspectieven gunstig zijn. Surf voor meer informatie naar de website van NeBIB;
  • Krediet aanvragen bij een bank. Een goede optie als er voldoende cash-flow in uw onderneming aanwezig is. Banken richten zich namelijk op zekerheden en opgebouwd vertrouwen ten aanzien van de onderneming.

Tip: wanneer uw bank onvoldoende zekerheden ziet voor kredietverlening, vraag dan om inpassing van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) . De overheid stelt zich hierbij borg voor een deel van het krediet waarom u verlegen zit.

STAP 3: Maak gebruik van diverse adviesmogelijkheden
Met alleen geld komt u er niet! Goede adviezen zijn vaak net zoveel waard, want hiermee kunt u efficiënt innoveren met meer rendement als gevolg. Goede adviseurs zijn dus onontbeerlijk tijdens uw vernieuwingsproces. U kunt denken aan de volgende partners:

  • De bedrijfsadviseurs van De Zaak. Leden kunnen tijdens kantooruren bellen via 023-553 55 10 om hun knelpunten op dit gebied voor te leggen of mail uw vraag naar De Zaak;
  • Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers. Mkb’ers kunnen kosteloos advies vragen bij dit onderdeel van het ministerie van EZ;
  • Indien u met een business angel in zee bent gegaan (zie boven), kan deze u ook van waardevolle kennis voorzien.

Tip: Neem de vernieuwingen vooraf met uw medewerkers door, wellicht hebben zij nog nuttige aanvullingen op uw plannen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke rekening

Tijd voor een (nieuwe) zakelijke rekening in 2022? Het bankpakket Knab Zakelijk is de voordeligste keuze voor zzp’ers en kleine ondernemers. Alles voor een vaste prijs per maand en jaarlijks 1.000 gratis transacties.

Lees ook…