Vijf tips om uw vordering te beschermen
De financiële schade bij faillissementen is groot. Vijf mogelijkheden om die te beperken.

Inhoudsopgave

Wanneer u leverancier bent of klant van een failliet verklaard bedrijf, dan kan dat betekenen dat uw vordering – of dat nu goederen of contanten zijn – verdwijnt in een bodemloze put. Ga, vóórdat u tot actie overgaat, eerst voor advies bij uw juridisch adviseur langs.

1. Eigendomsvoorbehoud 

U kunt bedingen dat het eigendom van de zaken die u levert pas op de schuldenaar overgaat, nàdat er is betaald. Voor dit voorbehoud moet u dan wel in staat zijn exact op papier aan te geven wat u heeft geleverd.

2. Verrekening

Wanneer u zelf een schuld heeft openstaan bij uw debiteur, mag u deze schuld in principe verrekenen met uw eigen vordering. Meld dit wel schriftelijk aan de debiteur, met vermelding van de betreffende factuurnummers.

3. Recht van reclame

U kunt een zaak die u aan uw debiteur heeft afgeleverd terugvorderen als de koopsom niet is betaald. Dit moet door middel van een schriftelijke verklaring, waarin u reclameert. Dit recht heeft u ook bij een faillissement en een surseance van betaling van uw debiteur.

4. Gerechtelijke invordering

Als incasso, door uzelf of via een incassobureau, geen succes hebben, kunt u overgaan tot gerechtelijke invordering. Voor u dit doet, moet u eerst nagaan of dit nog wel zinvol is. Als er geen verhaalsmogelijkheden meer zijn, kost het u alleen maar een behoorlijke som geld. Maar een vonnis van de rechtbank levert wel weer andere mogelijkheden op.

5. Beslagleggen

Als uw debiteur zelfs niet binnen de in het invorderingsvonnis gestelde termijn betaalt, kunt u executoriaal beslag leggen op zijn vermogensbestanddelen, zoals bankrekeningen en goederen. Betaalt hij dan nog niet, dan kunt u de in beslag genomen spullen verkopen. Om te voorkomen dat uw schuldenaar zijn geld of zaken snel elders onderbrengt, kunt u dan conservatoir beslag leggen. Dit kan alleen met toestemming van de president van de rechtbank en moet gevolgd worden door een gerechtelijke procedure over de schuld.
Financiering zonder businessplan of papierwinkel?
Het liefst regel jij zo snel mogelijk je lening. En online kan dat! Hier hoor je al binnen 15 minuten wat jouw financieringsopties zijn en tegen welke voorwaarden. Simpel, snel en zonder gedoe.
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Lees ook…
Liquiditeit is de mate waarin een bedrijf aan zijn kortlopende schulden kan voldoen. Maar hoe kan je de liquiditeit van je bedrijf zelf beïnvloeden?…
Haal meer uit je investering door de belangrijkste fiscale aftrekposten te gebruiken. In deze checklist staat welke dat…
De tarieven van verkeersboetes gaan vrijwel elk jaar weer omhoog. Dat maakt het voor bedrijven des te belangrijker om een duidelijk beleid vast te…