De financiële schade bij faillissementen is groot. Vijf mogelijkheden om die te beperken.

Inhoudsopgave

Wanneer u leverancier bent of klant van een failliet verklaard bedrijf, dan kan dat betekenen dat uw vordering – of dat nu goederen of contanten zijn – verdwijnt in een bodemloze put. Ga, vóórdat u tot actie overgaat, eerst voor advies bij uw juridisch adviseur langs.

1. Eigendomsvoorbehoud 

U kunt bedingen dat het eigendom van de zaken die u levert pas op de schuldenaar overgaat, nàdat er is betaald. Voor dit voorbehoud moet u dan wel in staat zijn exact op papier aan te geven wat u heeft geleverd.

2. Verrekening

Wanneer u zelf een schuld heeft openstaan bij uw debiteur, mag u deze schuld in principe verrekenen met uw eigen vordering. Meld dit wel schriftelijk aan de debiteur, met vermelding van de betreffende factuurnummers.

3. Recht van reclame

U kunt een zaak die u aan uw debiteur heeft afgeleverd terugvorderen als de koopsom niet is betaald. Dit moet door middel van een schriftelijke verklaring, waarin u reclameert. Dit recht heeft u ook bij een faillissement en een surseance van betaling van uw debiteur.

4. Gerechtelijke invordering

Als incasso, door uzelf of via een incassobureau, geen succes hebben, kunt u overgaan tot gerechtelijke invordering. Voor u dit doet, moet u eerst nagaan of dit nog wel zinvol is. Als er geen verhaalsmogelijkheden meer zijn, kost het u alleen maar een behoorlijke som geld. Maar een vonnis van de rechtbank levert wel weer andere mogelijkheden op.

5. Beslagleggen

Als uw debiteur zelfs niet binnen de in het invorderingsvonnis gestelde termijn betaalt, kunt u executoriaal beslag leggen op zijn vermogensbestanddelen, zoals bankrekeningen en goederen. Betaalt hij dan nog niet, dan kunt u de in beslag genomen spullen verkopen.

Om te voorkomen dat uw schuldenaar zijn geld of zaken snel elders onderbrengt, kunt u dan conservatoir beslag leggen. Dit kan alleen met toestemming van de president van de rechtbank en moet gevolgd worden door een gerechtelijke procedure over de schuld.

Lees ook…
Ook als ondernemer heb je soms extra financiering nodig. Bijvoorbeeld om je bedrijf naar het volgende niveau te tillen of je dromen te bereiken. Maar…
Betaald parkeren, het is met stip ergernis nummer één van de automobilist. Maak je leven aangenamer en soms zelfs goedkoper: zet een parkeer-app op…
Honderden miljoenen mensen ter wereld handelen en beleggen in crypto. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren flink gaat stijgen. Volgens…
Als mkb-ondernemer of zpp’er kom je bij de aanschaf van een bedrijfsauto voor een keuze te staan: kopen of leasen. Je beslissing is afhankelijk van het…
Subsidies scheppen mogelijkheden voor de startende ondernemer én de ervaren ondernemer. Soms maken ze zelfs net het verschil tussen wél of niet met…
i.s.m.
Glasblazer Mark Locock (49) van ‘HotMarks Glasblazerij’ in Ootmarsum heeft weer lucht. Jarenlang kreeg de energieke, Britse ambachtsman financiële…