Categorieën

Als je bank omvalt kun je dankzij het depositogarantiestelsel tot € 100.000 van je spaargeld terugkrijgen. Deze regeling geldt voor particulieren én kleine ondernemingen, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Met deze 7 vragen en antwoorden weet je welke dat zijn.

Inhoudsopgave

Het depositogarantiestelsel garandeert dat je je spaargeld terugkrijgt als een bank failliet gaat. Dat komt in Nederland niet vaak voor, maar het is een geruststellend vangnet, mocht het toch gebeuren.

Valt mijn spaargeld onder deze regeling?

Er zijn drie factoren die bepalen of ook je geld onder het depositogarantiestelsel valt:

  1. Je bank valt onder het depositogarantiestelsel;
  2. Je product (b.v. spaarrekening of termijndeposito) valt onder het depositogarantiestelsel;
  3. Je valt zelf, als rekeninghouder, onder het depositogarantiestelsel.

Heeft mijn bank een vergunning van DNB?

Als je bank in Nederland is gevestigd en een vergunning heeft van DNB, dan valt hij onder het depositogarantiestelsel. Je kunt op de site van DNB in het Wft-register nagaan of jouw bank in deze categorie valt.

Buitenlandse bank  

Als een bank uit de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein vanuit een bijkantoor in Nederland actief is, valt hij onder het depositogarantiestelsel van het land van herkomst. Als het depositogarantiestelsel in het land van herkomst minder dekking biedt voor spaargeld, dan kan de bank aanvullend deelnemen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel. Ook dit kun je in het Wft-register nagaan.

Welke producten worden gedekt?

Geld op lopende rekeningen, spaarrekeningen en bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito’s, en soms ook achtergestelde deposito’s. Aandelen en obligaties vallen er niet onder.

Als je zeker wil weten of jouw product onder deze regeling valt, vraag het dan aan de bank zelf, deze is namelijk verplicht je hierover in te lichten. Dit geldt ook voor buitenlandse banken.

Val ik zelf onder de regeling?

Het depositogarantiestelsel geldt voor:

  • Particulieren
  • Kleine ondernemingen, ofwel bedrijven die een verkorte balans mogen publiceren. Uitleg daarover staat in Grensbedragen voor verplichte jaarrekening. Hieronder vallen overigens ook kleine verenigingen en stichtingen.

Welk bedrag wordt gegarandeerd?

Per persoon en per instelling wordt een bedrag van € 100.000 gegarandeerd. Bij en/of-rekeningen van twee personen geldt dit bedrag per persoon.

Zakelijke rekeningen, let wel: de garantie geldt per instelling. Als je meerdere rekeningen hebt lopen bij dezelfde bank, dan heb je niet per rekening een dekking van € 100.000, maar voor alle rekeningen gezamenlijk. Dit is een van de redenen waarom sommige mensen – om extra dekking te krijgen – een deel van hun spaargeld bij een andere bank onderbrengen.

Als je dus jouw zakelijke rekening én privérekening bij dezelfde bank hebt, kun je maar één keer € 100.000 terugkrijgen. Om voor beide rekeningen dezelfde dekking te krijgen, moet je een van beide bij een andere bank onderbrengen.

Wordt schuld verrekend met tegoed?

Ja. Als je bij dezelfde bank waar jouw spaargeld staat, ook een hypotheek of consumptief krediet hebt lopen, dan wordt het spaargeld daar eerst mee verrekend. Het resterende positieve spaarsaldo valt dan onder de dekking van het garantiestelsel.

Wanneer wordt er uitgekeerd?

DNB zorgt ervoor dat je binnen 20 werkdagen na je verzoek om een vergoeding, weer over je geld kunt beschikken. Je hebt drie maanden de tijd om je verzoek in te dienen. Dit is een regel die ook geldt voor andere EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Lees ook…
Voor veel investeringen kun je subsidie aanvragen. Of je kunt profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. De praktijk laat…
De coronacrisis heeft een diepe krater geslagen in de tegoeden van ondernemers. Als gevolg van de maatregelen is niet alleen de omzet verdampt, maar…
Als ondernemer heb je de keuze tussen zakelijke creditcard en een particuliere creditcard. In basis kun je er hetzelfde mee, maar toch zijn er…