Categorieën

Niet alleen over uw inkomen, ook over uw spaargeld en beleggingen betaalt u (vanaf een bepaald bedrag) belasting. Deze zogenoemde vermogensrendementsheffing van box 3 treedt in werking als uw vermogen boven de drempel van € 21.139 per persoon uitkomt. Over het bedrag boven de drempel betaalt u jaarlijks 1,2% belasting. 

U kunt deze heffing op verschillende manieren zo veel mogelijk ontwijken, maar nooit helemaal. De oplossing waar premier Rutte een jaar geleden mee aankwam – “Laten we wél die auto kopen” – is alleen zinnig als uw vermogen én pensioenopbouw dergelijke uitgaven toestaan.

Aflossen

De eigen woning geeft u aan in box 1 (inkomen uit werk en woning). Nu de rente op de spaarrekening historisch laag is, maar u via box 3 wel 1,2% belasting betaalt, kan het interessant zijn om extra af te lossen over de hypotheek. Hoeveel en of u door (versneld) af te lossen financieel voordeel behaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hangt onder andere af hoe hoog uw aftrek is. Dit laatste is afhankelijk van de belastingschijf (42 of 52%). Het is een rekensom die u zelf of samen met uw financieel adviseur moet maken.

Groene beleggingen

De overheid stimuleert groene beleggingen, ofwel beleggingen voor milieubescherming. Voor dit soort beleggingen geldt een vrijstelling tot € 56.420 euro per fiscaal partner. Er geldt een heffingskorting van 0,7 procent over dit vrijgestelde bezit. De hoogte van de vrijstelling is nooit hoger dan de waarde van uw beleggingen. Voor maatschappelijke beleggingen heeft u alleen een vrijstelling als u deze vóór 1 januari 2013 bent aangegaan. Voor beleggingen in durfkapitaal geldt vanaf 2011 een overgangsregeling.

Let op! Het voordeel geldt alleen voor fondsen die erkend zijn door de Belastingdienst. U vindt het overzicht met alle fondsen via de website van de Belastingdienst.

Sparen voor uw pensioen

Bedragen die u op een lijfrentespaarrekening (banksparen) zet of in een lijfrentepolis stopt, hoeft u niet mee te tellen voor de vermogensrendementsheffing van box 3. Sterker nog, de premies mag u onder voorwaarden aftrekken van uw inkomen. Uitgangspunt is dat u:

  • zelf de premies betaalt of de stortingen doet, en,
  • in het betreffende jaar niet voldoende pensioen heeft opgebouwd.

Bij uw pensionering wordt het opbouwde bedrag omgezet in een (periodieke) lijfrente-uitkering. Hierover betaalt u belasting. Het nadeel van lijfrente(sparen) is tweeledig:

  • Tot het pensioen kunt u niet meer aan het geld op de geblokkeerde rekening of lijfrenteverzekering komen.
  • Omdat u het opgebouwde vermogen moet omzetten in een periodieke uitkering, kunt u niet vrij over het geld beschikken.

Als u een goed jaar heeft gedraaid, levert een premiestorting financieel voordeel op. Is de top van uw inkomen bijvoorbeeld belast in een van de twee hoogste schijven (42 of 52%), dan scheelt dit aanzienlijk in de belastingaanslag. De uitkering na uw pensionering valt vermoedelijk in een lagere schijf, waardoor u hierover waarschijnlijk maar rond de 32% in plaats van 42 of 52% belasting betaalt.

Tip: U kunt er voor kiezen om deels voor uw pensioen te sparen middels deposito’s en beleggingen. U betaalt dan wel vermogensrendementsheffing in box 3, maar na uw pensioen kunt u het geld uitgeven zoals u dat wil. Met een klein pensioen heeft u recht op een toeslag op uw heffingsvrije vermogen van box 3.

Fiscale oudedagsreserve

Als zzp’er of IB-ondernemer mag u via uw onderneming sparen voor uw pensioen. Jaarlijks mag u voor de fiscale oudedagsreserve (for) tot 12% van de winst uit onderneming reserveren (tot maximaal € 9.542). Het bedrag dat in de for zit, telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing van box 3.
Let op! Voor de FOR mag het totale spaarbedrag per persoon aan het einde niet hoger zijn dan het vermogen van uw onderneming (het bedrijfssaldo met daarbij opgeteld het saldo van de middelen die u in geld kunt omzetten, zoals een bedrijfspand en apparatuur).

Uitstel van belasting

U betaalt over de for (in eerste instantie) géén inkomstenbelasting. De for is echter een reservering, zoals ook in de term terugkomt. Een “reservering” is een uitgestelde betaling. Uiteindelijk moet u –  vroeger of later, maar ten laatste bij uw pensionering – het bedrag dat u hebt opgebouwd in de for omzetten in een lijfrente. U moet er dus voor zorgen dat het bedrag van de for er dus daadwerkelijk is op de pensioendatum of als u uw bedrijf staakt of verkoopt.

Investeren in vastgoed?

  • Welke opties zijn er? Download de gratis brochure en bekijk alle mogelijkheden voor beleggen in vastgoed
Lees ook…
Wanneer jouw bedrijf groeit, doe je er als ondernemer goed aan om een deel van het vermogen apart te zetten. Zo kun je een buffer of aanvullend…
i.s.m.
Glasblazer Mark Locock (49) van ‘HotMarks Glasblazerij’ in Ootmarsum heeft weer lucht. Jarenlang kreeg de energieke, Britse ambachtsman financiële…
Het opzetten en runnen van een eigen onderneming vergt niet alleen veel tijd, moeite en energie, maar kost ook behoorlijk wat geld. Zeker in de…