Categorieën

Als kleine onderneming zit u in een kwetsbare financiële positie. U bent vatbaarder voor tijden van crisis en de economische tegenwind. U kunt zich echter wel degelijk wapenen tegen moeilijke tijden. Met deze tips gaat u financiële onzekerheid succesvol te lijf.

1. Let op de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen

Een evenwichtige financiering van uw onderneming is van groot belang. Wanneer uw onderneming te zwaar is gefinancierd bij de bank en/of externe financiers, gaat dit ten koste van uw flexibiliteit. Bij een zware financiering bent u kwetsbaar voor wijzigingen in de rentetarieven en aanpassingen in de kredietvoorwaarden of de kredietlimiet.

2. Bouw aan een buffer

Het is verleidelijk de teugels te laten vieren als het goed gaat. Bij zakelijke voorspoed zijn er echter een aantal zekerheden: het bedrag dat u moet afdragen aan de fiscus stijgt harder dan de winst groeit. Houd goed in het achterhoofd dat omzet niet hetzelfde is als winst. En de omzetgroei moet worden voorgefinancierd. Het is dan ook zaak om het financieel rustig aan te doen. Bouw dus (zeker in goede tijden) een buffer op. Zo kunt u makkelijker de groei uit eigen middelen voorfinancieren en spaart u voor mindere tijden. Zet het geld bereikbaar opzij op een zakelijke spaarrekening of deposito.

Tip! Hoe groot uw buffer moet zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Belangrijke vragen zijn onder meer:

  • hoe afhankelijk bent u van uw inkomen;
  • wat verdient uw partner; en
  • hoe groot is de financiële impact als u ziek of arbeidsongeschikt wordt?

Een essentiële beginvraag voor iedere ondernemer: hoeveel heb ik eigenlijk nodig? Beschouw dit bedrag als uw maandelijkse inkomen en leg de rest opzij.

3. Iedere dag acquisitie

Ruim standaard een half uur tot een uur per dag in voor verschillende acquisitiewerkzaamheden: bellen, mailen, lunchen, koffiedrinken en nieuwe zakelijke kansen zoeken via (online) media. Gestructureerde acquisitie speelt een centrale rol bij een solide zakelijk netwerk. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwe klanten binnenhalen, maar ook bestaande klanten behouden.

Let op! Uit onderzoek blijkt dat nieuwe klanten vinden, zeven keer zoveel tijd kost als bestaande klanten onderhouden. Bovendien geven tevreden klanten geven vaak een vervolgopdracht en bevelen ze u aan bij anderen (ze acquireren dus voor u). Zie ook punt 4.

4. Wees zichtbaar

Ieder financieel gezond bedrijf beschikt over een basisnetwerk dat zorgt voor voldoende opdrachtgevers en genoeg werk. Voor de meeste kleine bedrijven is het netwerk de kortste weg naar nieuwe opdrachten. Laat uw gezicht regelmatig zien en netwerk intensief. Bezoek dus ondernemersborrels of -avonden, sluit u aan bij een netwerkclub of werk aan uw contacten via een sportclub of andere vereniging.

Tip! Online kunt u werken aan uw naamsbekendheid via allerlei netwerksites en platforms, zoals LinkedIn, Twitter, Pinterest en Snapchat. Laat zien wat u doet en probeer een expert-rol op te bouwen in een expertiseveld.

5. Wees flexibel

Ondernemers die zich het beste aanpassen aan wisselende omstandigheden zijn de winnaars in crisistijd. Ze verbeteren en vernieuwen zichzelf op tijd. Houd dus regelmatig contact met uw doelgroep. Blijf nagaan of uw dienst en/of product nog aansluit bij de wensen van uw doelgroep. Dit wordt dit ook wel ‘strategic agility’ genoemd.

Tip! Klanten en opdrachtgevers hebben graag het gevoel dat ze op nummer 1 staan. Dat betekent dat uw bedrijf de veerkracht moet hebben om (vaak onvoorziene) situaties het hoofd te bieden. Deels is dat een kwestie van slim organiseren, maar het vooral ook een state of mind.

Tot slot, vraag tijdig hulp

Voor iedereen die ondanks alle goede tips toch in financieel zwaar weer terechtkomt: wacht niet met hulp zoeken. Niemand heeft er baat bij als u kopje onder gaat. Dat geldt voor debiteuren én crediteuren. Vraag dus partijen als de Kamer van Koophandel, de belastingdienst, uw opdrachtgevers of uw financiers met u mee te denken aan een oplossing.

Dit artkel kwam tot stand in samenwerking met onze partner SNS Bank.

Lees ook…
Een elektrische auto van de zaak. Dat klinkt vaak ideaal, maar rijden is en blijft niet gratis. De overheid vindt het prima als jij privé ook gebruik…
Als mkb-ondernemer of zpp’er kom je bij de aanschaf van een bedrijfsauto voor een keuze te staan: kopen of leasen. Je beslissing is afhankelijk van het…
Voor veel investeringen kun je subsidie aanvragen. Of je kunt profiteren van regelingen waarmee je makkelijker een krediet krijgt. De praktijk laat…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.