Banken stellen strenge eisen bij de kredietverlening. Een enkele ondernemer stapt zelfs naar de rechter. Aan welke voorwaarden moet een kredietaanvraag voldoen? De basics op een rijtje.

De kredietverlening door banken stokt. Dat is althans de heersende opinie. Kleine ondernemingen komen daardoor in de knel. ‘Speel wat minder op safe’, luidde dan ook de hartenkreet op de Nationale Stop de Crisis Dag in november 2009.

Wat er ook van zij: krediet aanvragen doet u niet zomaar. Voordat u naar de bank of een financier stapt, moet u een aantal zaken op orde hebben. De onderstaande checklist dient als geheugensteun:

Aflossingscapaciteit

 • Netto resultaat uit onderneming
 • + afschrijvingen
 • -/- belastingen
 • -/- ondernemersbeloning
 • -/- nieuwe extra renteverplichtingen uit kredietaanvraag
 • -/- bestaande aflossingen uit lopende kredieten
 • -/- nieuwe extra aflossingen uit kredietaanvraag

Vermogenspositie

 • Eigen vermogen ten opzichte van balanstotaal
 • Ontwikkeling eigen vermogen over afgelopen jaren
 • Aansprakelijk vermogen:
  • IB-plichtig: + privé ‘vrij’ vermogen
  • vpb-plichtig: + eventuele borgstelling

Branchevooruitzichten

 • Omzetcijfers afgelopen jaar
 • Prognoses op korte termijn
 • Prognoses op lange termijn

Kwaliteit van de ondernemer

 • Leeftijd/ervaring
 • Betaalmoraal
 • Jaarcijfers op tijd gedeponeerd
 • Snelheid van ingrijpen
 • Investeringsbeslissingen

Tips

 • Zorg dat u een duidelijke doelstelling voor uw bedrijf heeft (waar stuurt u op?)
 • Zorg dat u desgevraagd een overzicht kunt tonen met de belangrijkste cijfers
 • Train uzelf: zorg voor een goed verhaal voor bij de kennismaking met financiers
 • Kom uw betaalafspraken na
 • Controleer uw gegevens bij de Kamer van Koophandel
 • Zorg voor een financiële buffer
 • Denk na over de mogelijkheid om eigen middelen in te brengen
 • Deponeer binnen zeven maanden uw jaarcijfers bij de KvK
Lees ook…
i.s.m.
Paul Robert Visscher is een succesvolle ondernemer met een niet alledaagse business. Hij is leidekker en restaureert onder meer oude gebouwen zoals…
Je wilt innoveren met je bedrijf. Of: je wilt een samenwerkingsverband aangaan, maar mist de investeringen en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel…
Hoera, je maakt winst! Het is vast geen probleem om hier een bestemming voor te vinden, maar wat is het verstandigst om te doen, op de korte en de…
Als mkb-ondernemer of zpp’er kom je bij de aanschaf van een bedrijfsauto voor een keuze te staan: kopen of leasen. Je beslissing is afhankelijk van het…
Ook als ondernemer heb je soms extra financiering nodig. Bijvoorbeeld om je bedrijf naar het volgende niveau te tillen of je dromen te bereiken. Maar…
Cryptomunten zijn een digitaal betaalmiddel waar geen traditionele bank aan te pas komt. De meeste currency’s staan voor een eigen technologie of…