Banken stellen strenge eisen bij de kredietverlening. Een enkele ondernemer stapt zelfs naar de rechter. Aan welke voorwaarden moet een kredietaanvraag voldoen? De basics op een rijtje.

De kredietverlening door banken stokt. Dat is althans de heersende opinie. Kleine ondernemingen komen daardoor in de knel. ‘Speel wat minder op safe’, luidde dan ook de hartenkreet op de Nationale Stop de Crisis Dag in november 2009.

Wat er ook van zij: krediet aanvragen doet u niet zomaar. Voordat u naar de bank of een financier stapt, moet u een aantal zaken op orde hebben. De onderstaande checklist dient als geheugensteun:

Aflossingscapaciteit

 • Netto resultaat uit onderneming
 • + afschrijvingen
 • -/- belastingen
 • -/- ondernemersbeloning
 • -/- nieuwe extra renteverplichtingen uit kredietaanvraag
 • -/- bestaande aflossingen uit lopende kredieten
 • -/- nieuwe extra aflossingen uit kredietaanvraag

Vermogenspositie

 • Eigen vermogen ten opzichte van balanstotaal
 • Ontwikkeling eigen vermogen over afgelopen jaren
 • Aansprakelijk vermogen:
  • IB-plichtig: + privé ‘vrij’ vermogen
  • vpb-plichtig: + eventuele borgstelling

Branchevooruitzichten

 • Omzetcijfers afgelopen jaar
 • Prognoses op korte termijn
 • Prognoses op lange termijn

Kwaliteit van de ondernemer

 • Leeftijd/ervaring
 • Betaalmoraal
 • Jaarcijfers op tijd gedeponeerd
 • Snelheid van ingrijpen
 • Investeringsbeslissingen

Tips

 • Zorg dat u een duidelijke doelstelling voor uw bedrijf heeft (waar stuurt u op?)
 • Zorg dat u desgevraagd een overzicht kunt tonen met de belangrijkste cijfers
 • Train uzelf: zorg voor een goed verhaal voor bij de kennismaking met financiers
 • Kom uw betaalafspraken na
 • Controleer uw gegevens bij de Kamer van Koophandel
 • Zorg voor een financiële buffer
 • Denk na over de mogelijkheid om eigen middelen in te brengen
 • Deponeer binnen zeven maanden uw jaarcijfers bij de KvK
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Moet je als ondernemer op veel verschillende plekken zijn, is het hebben van een auto hiervoor ideaal en overweeg je om zakelijk een auto te leasen? In…
Van oudsher is de betekenis van pensioen gekoppeld aan ouderdom en gaat het om inkomen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar door…
Wie ervoor kiest om zakelijk te beleggen, heeft een scala aan mogelijkheden om geld te reserveren en vermogen op te bouwen. Centrale vraag voor iedere…