Haal meer uit uw investering door de belangrijkste fiscale aftrekposten te gebruiken. In deze checklist staat welke dat zijn.
Investeringsaftrek
Een extra aftrekpost, afhankelijk van de omvang van de investering die u in het afgelopen jaar deed. U heeft hier recht op bij een investering vanaf €2.100,-. Zorg wel dat u de investeringsaftrek aanvraagt in het jaar dat u de verplichting aanging, ook als het in dat jaar nog niet tot aftrek leidt.
 
Milieu-investeringsaftrek
Investeringen kunnen extra aftrek opleveren als ze goed zijn voor het milieu. U komt in aanmerking als u meer dan € 2.100,- in bedrijfsmiddelen heeft geïnvesteerd die op de MIA-Milieulijst staan. Er kan dan tot soms wel 60% van het investeringsbedrag van de winst worden afgetrokken. 
 
Energie-investeringsaftrek
Hetzelfde als de milieu-investeringsaftrek, maar dan op het gebied van energiebesparing. U kunt per jaar 44% terug krijgen van uw energie-investering. Aan deze regeling zijn wel voorwaarden verbonden. In het artikel De investeringsaftrek leest u daar meer over. U moet uw investering aanmelden bij het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige afschrijving van de Belastingdienst.
 
De gewone afschrijving 
U mag afschrijven op bedrijfsmiddelen, zoals machines, computers, inventaris en bedrijfspanden. De afschrijving is afhankelijk van de levensduur. 
 
Afschrijving voor starters
Startende ondernemers kunnen willekeurig afschrijven. Meestal is het voordelig om versneld (direct) af te schrijven, soms kan het handiger zijn om langzamer af te schrijven, afhankelijk van de winstontwikkeling.

 
Herinvesteringsreserve
Een ondernemer die een boekwinst maakt op de verkoop van een pand of machine kan een fiscale heffing voorkomen – of verminderen – door binnen een bepaalde tijd nieuwe investeringen te doen.
 
WBSO
Een ondernemer die investeert in technische ontwikkeling kan aanspraak maken op forse extra aftrekposten. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor ontwikkelingswerk vergoedt.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…