Is uw bezwaarschrift afgewezen door de Belastingdienst? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Met deze checklist zorgt u ervoor dat uw beroepschrift aan alle voorwaarden voldoet.
Stuur op tijd in
Als u te laat instuurt, wordt uw zaak mogelijk niet behandeld. Het beroepschrift moet binnen zes weken op de post en niet later dan een week daarna zijn ontvangen. Laat u het door een koerier bezorgen? Dan moet het binnen zes weken zijn ontvangen. Digitaal insturen is niet mogelijk.
 
Te laat of langer nodig?
Ook als u te laat bent, kunt u het beroepschrift nog insturen. Maar u moet dan wel duidelijk kunnen maken waarom. Er moet sprake zijn van ‘bijzondere omstandigheden’, zoals bijvoorbeeld ziekte. Een weekje vissen is dat niet.
 
Oneens met meerdere uitspraken?
U kunt in uw beroepschrift tegen meerdere uitspraken tegelijkertijd in beroep gaan. Dat ligt het meest voor de hand als het om hetzelfde onderwerp gaat, bijvoorbeeld bij verwante beslissingen van dezelfde belastinginspecteur.
 
In welke taal?
Stel het beroepschrift bij voorkeur op in het Nederlands. Het mag in een andere taal, maar dan kan wel om een vertaling worden gevraagd.
 
De inhoud van het beroepschrift
De volgende gegevens in het beroepschrift moeten staan:
  • Datum waarop u het verstuurt;
  • Vermelding van soort document, soort belasting, aanslagnummer en belastingjaar;
  • Geef aan tegen welke uitspraak op bezwaarschrift u in beroep gaat en wat de inhoud van die uitspraak is;
  • Kopie van de aanslag en de uitspraak;
  • Motivering;
  • Bewijsstuk(ken);
  • Verzoek om vergoeding van de proceskosten;
  • Handtekening;
  • Naam, adres en telefoonnummer in Nederland.
 
Motivatie
Geef duidelijk aan waar u het niet mee eens bent en waarom. Wilt u de hoogte van een bepaalde aanslag aanvechten, geef dan aan hoe hoog het bedrag volgens u zou moeten zijn en laat zien hoe u dat bedrag heeft berekend.
 
Uitstel van betaling
Als u in beroep gaat tegen het bedrag van een aanslag, dan kunt u uitstel van betaling vragen. U moet dit doen bij de Belastingdienst zelf en het kan alleen voor het bedrag waar u het niet mee eens bent. Het resterende deel moet u dus wel gewoon betalen.
 
Vergoeding proceskosten
U kunt verzoeken om vergoeding van de proceskosten. Dit is echter afhankelijk van het feit of u het beroep wint. U krijgt dan geen volledige vergoeding, maar een tegemoetkoming volgens vaste tarieven.
 
Stuur dit mee
Voeg een kopie bij van de beslissing(en) waartegen u in beroep gaat. Stuur bewijsstukken mee die uw argumenten kracht bij zetten, zoals (jaar)rekeningen, facturen, of resultaten van een onafhankelijk onderzoek.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven.
Lees hier ons Privacy statement

Lees ook…