Om een bedrijf te laten groeien is geld nodig. Klopt u daarvoor aan bij een externe partij, dan zal deze veel informatie willen voordat hij geld investeert. Deze checklist vergroot de kans op medewerking.
Maak een ondernemingsplan 

Zorg voor een realistisch en goed ondernemingsplan. Geef daarin een analyse van de marktpositie en eerder behaalde resultaten, en de wijze waarop de groei gerealiseerd kan worden. Een winst-, investerings- en liquiditeitsprognose maken het verhaal compleet.

 
Zorg dat de feiten kloppen 

Als uw informatie onvolledig is, riskeert u uw geloofwaardigheid kwijt te raken. En na een afwijzing wordt een volgende aanvraag alleen maar lastiger.  

 
Wees niet te bescheiden 

Neem eerdere zakelijke successen in de financieringsaanvraag op. Maar verzwijg zaken die verkeerd gingen niet en geef hiervan de oorzaak aan.

 
Groeifinanciering is lastig als u weinig eigen vermogen heeft

Een oplossing hiervoor zijn leningen en kredieten waarop de eerste jaren niet verplicht afgelost hoeft te worden.

 
Doe een beroep op het BBMKB

Ondernemers die onvoldoende zekerheden te bieden hebben, kunnen bij banken een beroep doen op het Besluit Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB). Dit is een overheidsgarantie die het kredietrisico van banken bij het verstrekken van leningen aanzienlijk beperkt. Als men het u niet aanbiedt, vraag er dan om. U hebt er mogelijk recht op.

 
Wees bereid het risico van extra eisen te nemen

Wie heilig in zijn bedrijf of product gelooft, moet bereid zijn het risico van extra eisen (zwaardere aflossingsverplichting, persoonlijke garantstelling) te nemen. Onderhandel hier wel over en informeer bij andere partijen naar betere voorwaarden. Gebruik een dure of risicovollere oplossing voor de korte termijn.

 
Overweeg off-balance financiering (huurlease)

Hierdoor komt dit bedrag niet op de balans, maar worden het lopende (maand)kosten. Dit verbetert de solvabiliteit en houdt de liquiditeit intact.

 
Schakel tijdig een onafhankelijke financieringsadviseur in
Hij spreekt de taal van de bank en weet welke geldverstrekker passend is voor de groeiambitie van het bedrijf.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…