U kunt sollicitanten verleiden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in de vorm van loongerelateerde voordelen. Maar u kunt ook uw werknemers een groot plezier doen met allerlei aantrekkelijke extra's. De Zaak zet deze employee benefits op een rij.

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Inhoudsopgave

Dertiende maand

Deze ‘extra maand’ is gelijk aan het brutosalaris. De dertiende maand wordt door de fiscus tot het loon gerekend, dus vinden zowel inhouding van loonbelasting en premies volksverzekering, als inhouding voor premies werknemersverzekeringen plaats. Een dertiende maand kan vastgelegd zijn in de
arbeidscontract.

Winstdeling

U mag zelf invullen hoe vaak en in welke mate u uw personeel laat meedelen in de winst. Over de uitgekeerde winstdeling betaalt u premies, omdat de fiscus dit ziet als loon. Het totale bedrag kan als loonkosten van de fiscale winst worden afgetrokken. De werknemer betaalt op zijn beurt loonbelasting over de ontvangen winstdeling.

Spaarloon

Werknemers mogen jaarlijks maximaal € 613,- van hun salaris sparen via een spaarloonregeling. U kunt als werkgever een deel van het bedrag bijleggen.

Levensloop

Werknemers mogen per jaar maximaal 12% van hun brutoloon belastingvrij sparen, tot een maximum van 210% van het laatstgenoten jaarloon.

Lijfrenteverzekering

Het kan interessant zijn om het gespaarde loon in een levensverzekering te storten die voorzien is van een fiscale clausule voor de aankoop van een lijfrente. De bedoeling hiervan is dat de verzekeringsmaatschappij het pensioen aanvult. Dit bedrag kan in mindering gebracht worden op het belastbaar inkomen. Hiermee verkrijgt de polishouder dus een extra belastingvoordeel op een gespaard bedrag (het door u aangevulde bedrag) waar al eerder geen belasting over betaald werd.

Deeltijdwerk

Werknemers hebben het wettelijk recht om in deeltijd te werken. Wees een werknemer die parttime wil werken dus ter wille, zodat u samen goede afspraken kunt maken. Volgens de wet moeten bedrijven met minder dan tien medewerkers een eigen deeltijdregeling opzetten.

Loon in natura

Een leuk extraatje voor personeel is korting op producten of diensten uit de zaak. Voor de Belastingdienst vallen deze meevallers onder ‘loon in natura’. Houd rekening met de zogenaamde vrije ruimte: 20% korting per product op personeelsaankopen met een maximum van € 475,- per werknemer per jaar. De niet benutte vrije ruimte van de twee voorgaande jaren mag hierbij worden opgeteld.

Onbelast verhuizen

Een werknemer die verhuist om dichter bij uw bedrijf te wonen, kunt u tegemoetkomen met een belastingvrije verhuisvergoeding. Deze komt neer op 12% van het jaarsalaris of € 5.445,- als tegemoetkoming in de overige kosten als schilder- en reparatiekosten.
Voorwaarde is dat de nieuwe woning binnen tien kilometer van het werk ligt en dat de reisafstand met tenminste 50% of 10 kilometer vermindert. Ook moet de verhuizing van uw werknemer binnen twee jaar na indiensttreding of na een overplaatsing plaatsvinden.

Maaltijden

Van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter is de vergoeding of verstrekking onbelast. Bijvoorbeeld bij overwerk, dienstreizen, zakelijke besprekingen met klanten buiten de vaste werkplek en werkzaamheden op niet-permanente locaties.
Voor consumpties tijdens werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd zoals koffie, thee, fruit en tussendoortjes, kunt u een vrije vergoeding verstrekken van € 2,75 per gewerkte week of € 0,55 per gewerkte dag. U hoeft hiervoor geen bewijs te bewaren voor de Belastingdienst.

Scholing

Een ambitieuze werknemer zal een cursus of workshop zeker waarderen. De opleidingskosten zijn fiscaal geheel aftrekbaar, maar alleen als u kunt aantonen dat de rekening tijdens de studie is voldaan en dus niet achteraf. Subsidieregelingen voor scholing bestaan niet meer. De overheid heeft alleen voor specifieke gevallen een regeling getroffen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies. Per werknemer kan via deze wet jaarlijks aanspraak gemaakt worden op maximaal € 2500,-.

Personeelsfeesten

Een feestje op zijn tijd is goed voor de onderlinge verhoudingen. Extra feestelijk is de regeling dat er geen maximum geldt voor het bedrag dat mag worden verstrekt in het kader van incidentele personeelsvoorzieningen zoals feesten en reizen. Een personeelsfeest moet wel een gezamenlijk karakter hebben, wat inhoudt dat minstens driekwart van het personeel eraan deelneemt. U kunt een personeelsfeest of uitje ook splitsen in een zakelijk en niet-zakelijk deel.

Bedrijfsfitness en stoelmassage

Fitte werknemers melden zich minder vaak ziek. Als u uw werknemers – op het werk of op een door u aangewezen locatie – aan bedrijfsfitness laat deelnemen, kunt u hen dit onbelast vergoeden of ze er onbelast toe in de gelegenheid stellen. Voorwaarde is dat de deelname open staat voor 90% of meer van alle werknemers.

Een ander gezond initiatief is het inhuren van een stoelmasseur. Een stoelmassage valt onder vrije verstrekking als deze onderdeel uitmaakt van het arboplan, onder werktijd plaatsvindt, het personeel geen eigen bijdrage betaalt en er sprake is van een aannemelijke privébesparing voor de werknemer.

Cursus stoppen-met-roken

Uw werknemers trakteren op een cursus stoppen met roken? Ook dat kan belastingvrij. Als er meerdere werknemers zijn die willen stoppen, kunt u een speciale bedrijventraining overwegen. Voorwaarde voor het vergoed krijgen van een stoppen-met-rokencursus is dat deze is opgenomen in het arboplan van uw onderneming. Per werknemer kan slechts éénmaal van deze regeling gebruik worden gemaakt.

Lenen aan personeel

U mag ook geld lenen aan een medewerker met financiële problemen. Hierbij zijn kosten als de afsluitprovisie aftrekbaar als product uit eigen bedrijf. De geldlening zelf (de rente) is dit niet.

Gratificaties, cadeaus en kerstpakketten

Werknemers blijken een kerstpakket nog altijd erg te waarderen. Voor kerstman spelen is voordelig, want over een pakket met een waarde van maximaal €70,- betaalt u geen belasting, alleen een eindheffing van 20%. Schaft u duurdere pakketten aan, dan betaalt u inkomstenbelasting over het restbedrag.

Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Lees ook…
Helemaal thuiswerken zijn de meeste mensen inmiddels spuugzat, maar af en toe een dagje thuiswerken willen we er wel inhouden. Reden genoeg dus om een…
Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het salaris van zijn…
i.s.m.
Het gaat goed met je onderneming. Zo goed dat je er over nadenkt om personeel aan te nemen. Of het nu gaat om je eerste medewerker of uitbreiding van…
i.s.m.
Als ondernemer kun je overwegen om je personeel onder te brengen bij een payrollbureau. Maar wat komt daarbij kijken? Wat kost payroll? Wat zijn de…
i.s.m.
Heb je personeel nodig, maar wil je geen werknemers in dienst? Dan is payrolling de oplossing. Jij houdt zeggenschap over het personeel, maar het…
Wat is een cao? Moet jouw bedrijf voldoen aan een cao? En hoe pas je de cao toe binnen je bedrijf? Lees hier de basisregels over de collectieve…