Hoewel er weer licht aan het eind van de tunnel lijkt te schijnen, zijn de gevolgen van de financiële crisis nog steeds merkbaar. Voorzichtigheid is nog altijd geboden. Loop niet als een kip zonder kop overal achter aan, maar neem ook de tijd om te evalueren. Ligt u nog wel op koers? 4 tips om de juiste koers te houden.
Budgetteer en beheers
Uiteraard staat werk hebben op de eerste plaats, maar u wilt er ook goed aan verdienen. Toch? U slaagt daar het best in, als u:
  • vooraf een berekening maakt van de kosten en uren; en
  • achteraf controleert in hoeverre de gecalculeerde kosten en uren uiteindelijk ook kloppen.
Blijkt u achteraf uw kosten te laag te hebben ingeschat, dan is dat een les voor de toekomst. Zat u te hoog, dan kunt u een volgende keer misschien scherper offreren en zo extra werk binnen te halen. Of u stelt uw winstdoel bij.
De tijd die u steekt in het uitrekenen van de uren en kosten van een klus is dan misschien wel niet declarabel, maar het is zeker de moeite waard. Leer u aan om hiervoor tijd in uw werkschema in te passen. Het gaat er immers niet alleen om veel werk hebben, maar ook om voldoende inkomsten over te houden.
Budgetteert u te optimistisch, dan is uw uurtarief op papier misschien wel bijvoorbeeld € 65, maar blijkt u in werkelijkheid voor slechts € 45 per uur te werken. Door uw projecten nauwkeurig te budgetteren én naderhand te controleren, houdt u grip op de kosten en optimaliseert u uw marge.
Bovendien geeft het u steeds inzicht in hoe efficiënt u onderneemt. Het leert u de omvang van een nieuwe klus beter en realistischer in te schatten. Het is dus erg verstandig om regelmatig terug te kijken en uw eigen rekenwerk te herzien.
Evalueer continu
De financiële basis van uw bedrijf ligt aan de kosten- en inkoopkant. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin een goede en vooral ook overzichtelijke administratie op te zetten. Oók als u een broertje dood heeft aan
boekhouden. De administratie is een van de belangrijkste informatiebronnen voor de stand van zaken in uw onderneming. Die hoort u bij te houden. Net als uw ondernemingsstrategie en uw in- en verkoopbeleid, vraagt de financiële administratie om een continue focus. Het geeft u inzicht in allerlei zaken. U kunt vragen beantwoorden, zoals:
  • wie zijn uw top-5 klanten en hoe hoog is de omzet per klant?;
  • bij welke klanten groeit de omzet, bij welke klanten loopt deze terug?;
  • welke diensten en/of producten leveren u de meeste omzet op?;
  • hoe hoog zijn de personeelskosten als percentage van de totale omzet?;
  • in welke maanden is de omzet traditioneel het hoogst?;
  • heb ik voldoende geld gereserveerd voor belastingen, de uitbetaling van vakantiegeld, etc?
Een up-to-date boekhouding biedt grip op de financiën.  U kunt tijdig bijsturen en waar nodig uw bedrijfsvoering sneller bijstellen. En als de zaken voorspoedig gaan, helpt het u productiever te werken en met minder financiering te groeien doordat u grip heeft op de cashflow.
Gebruik kengetallen
Ondernemen is vooruitzien,
kengetallen helpen daarbij. Naast omzet en winst (= omzet minus de kosten en belastingen) en afschrijvingen geven een aantal eenvoudige kengetallen snel een beter beeld van hoe uw bedrijf er financieel voor staat.
Zo laat uw liquiditeit zien hoe uw bedrijf aan verplichtingen kan doen op korte termijn (bekendste formules hiervoor zijn de quick ratio en current ratio).
De solvabiliteit biedt inzicht in hoe uw bedrijf aan verplichtingen op de langere termijn kan voldoen.
Tot slot laat de rentabiliteit het verband zien tussen het financiële resultaat van uw bedrijf en hoeveel geleend geld daarvoor nodig was.
Let op!: Als uw onderneming een eenmanszaak of vof is, moet u van de nettowinst ook nog het ondernemersloon aftrekken dat u maandelijks voor privégebruik nodig heeft.
Blijf bij uw plan
Net als bij de evaluatie van uw bedrijf geldt ook voor uw operationele werkzaamheden zelf: schiet niet voortdurend van links naar rechts. Zonder concrete doelstellingen drijft uw onderneming ook maar wat rond (zie hier weer het belang van een
ondernemingsplan). Doelgericht ondernemen betekent overigens niet dat u niet wendbaar moet zijn. Blijf uiteraard altijd nagaan of uw diensten en producten nog aansluiten bij de wensen van uw doelgroep. Verbeter en vernieuw als dat nodig is, maar nooit zonder plan.
Tip: Maak uw doelen SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als u op deze manier uw werkzaamheden beoordeelt, kunt u ze ook goed toetsten aan uw bedrijfsdoelstellingen. Zo blijft u beter in de buurt van het door u uitgestippelde pad.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner
SNS Bank.
Voor welke auto ga jij?
Het brede aanbod van Mercedes-Benz is standaard rijk uitgerust en sluit naadloos aan bij de behoeften van de zakelijke rijder. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs én netto bijtelling.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.

Lees ook…