Om te voorkomen dat u een boete van enkele tonnen krijgt, moet u vóór 1 januari a.s uw zogenoemde pensioenbrief aanpassen. Past u uw pensioenbrief niet aan dan kan de Belastingdienst u IB en revisierente opleggen. 

Op 1 januari worden er twee grote wijzigingen voor het pensioen in eigen beheer doorgevoerd.  In de eerste plaats wordt de pensioenrichtleeftijd aangepast. Reden daarvoor zijn de recente verhogingen van de AOW-leeftijd (naar 67 jaar).   Daarnaast worden de maximale opbouwpercentages verlaagd. Voor eindloonregelingen betekent dit een verlaging van 2% naar 1,9%. Op basis van middelloon mag de pensioenopbouw nog maximaal 2,15% bedragen. Ook de staffels voor beschikbare premieregelingen worden aangepast. De laatste wijzigingen gelden overigens niet voor alle pensioenregelingen in eigen beheer. Als uw pensioen al is ingegaan, hoeft er niets te worden aangepast. Bent u vóór 1950 geboren, dan hoeft u ook niets te doen.  

Doorgaan of stoppen?

Allereerst moet u zich afvragen of u nog doorgaat met de opbouw van pensioen in eigen beheer. Misschien heeft u al voldoende vermogen opgebouwd? Wanneer dat het geval is, dan kan dat snel door middel van een algemene aandeelhoudersvergadering worden afgehandeld. Wel moet u zich afvragen wat er gebeurt met de bestaande rechten en de pensioenvoorziening. In veel pensioenovereenkomsten staat bijvoorbeeld dat al opgebouwde rechten jaarlijks moeten worden geïndexeerd. Met andere woorden: stoppen betekent niet dat er geen schenkingen meer plaatsvinden.  

Verder moet u bij het stoppen met de opbouw rekening houden met mogelijk nog lopende verzekeringen. In hoeverre is het verstandig om die risico’s over te dragen aan de BV?  

Nieuwe pensioenbrief

Voor een nieuwe pensioenbrief kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

  • pensioenopbouw tot 67 jaar
  • pensioenrichtleeftijd blijft 65 jaar
  • de bestaande regeling wordt op 1-1-2014 ‘bevroren’ en vanaf die datum gaat een nieuwe regeling in op basis van 67 jaar.

Uit praktische overwegingen is de laatste optie niet aan te bevelen. Kiest u voor 65 jaar, dan betekent het dat u niet meer maximaal mag opbouwen. Het opbouwpercentage wordt dan actuarieel herrekend.

Nadeel: de pensioenopbouw is lager dan wanneer u voor 67 jaar als pensioenrichtleeftijd kiest.

Let op: wanneer u kiest voor een nieuwe pensioenbrief (67 jaar) moeten de omzetting en herrekening op commerciële basis plaatsvinden.  

Definitief of niet?

Wees niet bang dat u vanaf het moment dat u uw keuze bepaald heeft, er nooit meer iets aan kunt veranderen. In de meeste pensioenregelingen staat een mogelijkheid om de pensionering te vervroegen dan wel uit te stellen. Check wel even of dat in uw persoonlijke situatie inderdaad zo is. In het eerste geval – vervroegen – moet ook een actuariële herrekening worden gemaakt. U begrijpt natuurlijk wel dat de jaarlijkse pensioenuitkering in dat geval lager uitvalt.

Gerelateerd lezen:

• Pensioenexpert Auke Gijsbertse over het pensioenakkoord
• Het pensioengat en jaarruimte
• Geld vrijmaken voor het pensioen; twee methoden
• Flex-BV bedreigt pensioenopbouw DGA in eigen beheer

Lees ook…
Je bent volop aan het ondernemen en in de bloei van je leven. Toch is het belangrijk om af en toe na te denken over je oude dag. Ben je tevreden met…
Nederland telt in 2020 meer dan 1,25 miljoen zzp’ers. Een record. Want nog nooit eerder namen zoveel Nederlanders het heft in eigen handen. Best iets…
Als ondernemer heb je op je pensioengerechtigde leeftijd recht op AOW. Maar om meer financiële armslag te hebben, is het goed om aanvullend pensioen…
Wil je ervoor zorgen dat je partner en/of kinderen zich geen financiële zorgen hoeven te maken als je komt te overlijden? Bouw dan…
Veel ondernemers zijn onzeker over hun pensioengat, ook wel pensioentekort genoemd. Wat is een pensioengat en hoe dicht je het tekort? In dit artikel…
Vanaf 1 juli 2023 treedt (waarschijnlijk) de Wet Toekomst Pensioenen in werking. Een modern pensioenstelsel met nieuwe regels voor het opbouwen van een…