Als ondernemer is het aan uzelf of u er na uw pensioen financieel warmpjes bij zit en leuke dingen kunt ondernemen of niet. Bij het bouwen aan uw vermogen hoeft u niet op één paard te wedden.

Qua ouderdom zijn er twee duidelijke trends: we worden gemiddeld genomen een stuk gezonder oud – de eerste pensioenjaren valt er nog heel wat te genieten – en we leven gemiddeld steeds langer. Dit heeft twee gevolgen:

  • wilt u na uw pensioen leuke dingen doen, dan moeten daar tegen die tijd voldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn; en
  • door de hogere levensverwachting moet u langer doen met uw opgebouwde pensioenvoorziening.

De boodschap is duidelijk: de bal ligt bij u.

1. Fiscaal sparen voor uw pensioen
Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: de AOW, het werknemerspensioen en de eigen pensioenopbouw. Ondernemers kunnen alleen in de laatste pijler sparen voor extra pensioen bovenop de AOW. De overheid helpt u hierbij door reserveringen voor uw pensioen fiscaal te faciliteren. Bedragen die u betaalt voor een lijfrente of onderbrengt op een lijfrentebankspaarrekening zijn (tot een maximum) fiscaal aftrekbaar. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de fiscale oudedagsreserve (for).

Banksparen en lijfrenteverzekering
Wanneer u kiest voor banksparen en/of een lijfrenteverzekering staat het geld op een speciale, geblokkeerde rekening. Het bedrag dat u in een jaar stort op de bankspaarrekening of  lijfrenteverzekering mag u aftrekken van uw inkomen. U krijgt jaarlijks een overzicht waarop de gestorte bedragen (en het opgebouwde bedrag) staan vermeld. Dit bedrag is tijdens het sparen niet belast in box 3. Pas bij uw pensionering kunt u over uw geld beschikken, waarbij u de uitkering over ten minste vijf jaar moet uitspreiden. Hoeveel u in een jaar maximaal mag aftrekken is afhankelijk van het inkomen dat u dat jaar heeft verdiend. U kunt dit uitrekenen met de Rekenhulp Lijfrentepremie op de site van de Belastingdienst.

Fiscale oudedagsreserve
Als zzp’er of IB-ondernemer heeft u een alternatief voor banksparen en lijfrente, namelijk uw pensioenopbouw via de eigen zaak laten lopen. Dit is de fiscale oudedagsreserve (for). De pensioenreservering blijft in de onderneming en krijgt een plek op de balans als een balanspost. U kunt het geld inzetten voor uw onderneming, maar het risico is dat u op de pensioendatum gewoon aan uw geld moet kunnen komen, omdat de for op dat moment moet worden omgezet in een (periodieke) lijfrente-uitkering bij een verzekeraar.

2. De vierde pijler: zelf bouwen aan uw vermogen
Naast de pensioenopbouw langs fiscale weg kunt u ook gewoon sparen en beleggen in box 3. Tot een bedrag van € 21.139 (partners: € 42.278) kunt u belastingvrij vermogen opbouwen. Daarboven betaalt u een zogenoemde vermogensrendementsheffing in box 3 (1,2 procent belasting betaalt over het bedrag boven de drempel). Dat kan behoorlijk aantikken. Het voordeel is dat u voor én na uw pensioen vrij over het opgebouwde vermogen kunt beschikken.

Eigen huis
Heeft u een eigen huis, dan kan het ook lonen om ervoor te zorgen dat uw hypotheek op of rond uw pensioen (zoveel mogelijk) is afgelost. Daarmee zorgt u ervoor dat de woonlasten tegen die tijd laag zijn. En zijn de kinderen uit huis en gaat u kleiner wonen, dan is het verschil tussen de verkoopprijs van de oude woning en de aankoopprijs van de nieuwe woning de bonus waarvan u leuke dingen kunt gaan doen.

Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner SNS Bank.

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.