Als ondernemer is het aan jezelf of je er na je pensioen financieel warmpjes bij zit en leuke dingen kunt ondernemen of niet. Bij het bouwen aan je vermogen hoef je niet op één paard te wedden.

Inhoudsopgave

Qua ouderdom zijn er twee duidelijke trends: we worden gemiddeld genomen een stuk gezonder oud – de eerste pensioenjaren valt er nog heel wat te genieten – en we leven gemiddeld steeds langer. Dit heeft twee gevolgen:

  • wil je na je pensioen leuke dingen doen, dan moeten daar tegen die tijd voldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn; en
  • door de hogere levensverwachting moet je langer doen met de opgebouwde pensioenvoorziening.

     

De boodschap is duidelijk: de bal ligt bij jou.

1. Fiscaal sparen voor je pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: de AOW, het werknemerspensioen en de eigen pensioenopbouw. Ondernemers kunnen alleen in de laatste pijler sparen voor extra pensioen bovenop de AOW. De overheid helpt je hierbij door reserveringen voor je pensioen fiscaal te faciliteren. Bedragen die je betaalt voor een lijfrente of onderbrengt op een lijfrentebankspaarrekening zijn (tot een maximum) fiscaal aftrekbaar. 

Banksparen en lijfrenteverzekering

Wanneer je kiest voor banksparen en/of een lijfrenteverzekering staat het geld op een speciale, geblokkeerde rekening. Het bedrag dat je in een jaar stort op de bankspaarrekening of lijfrenteverzekering mag je aftrekken van je inkomen. Je krijgt jaarlijks een overzicht waarop de gestorte bedragen (en het opgebouwde bedrag) staan vermeld. Dit bedrag is tijdens het sparen niet belast in box 3. Pas bij je pensionering kun je over jouw geld beschikken, waarbij je de uitkering over ten minste vijf jaar moet uitspreiden. Hoeveel je in een jaar maximaal mag aftrekken is afhankelijk van het inkomen dat je dat jaar heeft verdiend. Je kunt dit uitrekenen met de Rekenhulp Lijfrentepremie op de site van de Belastingdienst.

2. De vierde pijler: zelf bouwen aan je vermogen

Naast de pensioenopbouw langs fiscale weg kun je ook gewoon sparen en beleggen in box 3. Tot een bedrag van € 57.000 kun je belastingvrij vermogen opbouwen. Daarboven betaal je een zogenoemde vermogensrendementsheffing in box 3. Dat kan behoorlijk aantikken. Het voordeel is dat je voor én na je pensioen vrij over het opgebouwde vermogen kunt beschikken.

Eigen huis

Heb je een eigen huis, dan kan het ook lonen om ervoor te zorgen dat je hypotheek op of rond je pensioen (zoveel mogelijk) is afgelost. Daarmee zorg je ervoor dat de woonlasten tegen die tijd laag zijn. En zijn de kinderen uit huis en ga je kleiner wonen, dan is het verschil tussen de verkoopprijs van de oude woning en de aankoopprijs van de nieuwe woning de bonus waarvan je leuke dingen kunt gaan doen.

Gerelateerd lezen:

Het pensioengat en jaarruimte
• Flex-BV bedreigt pensioenopbouw DGA in eigen beheer
• Eindejaarstip DGA: pas nu uw pensioenafspraak aan!

Lees ook…
Vanaf 1 juli 2023 treedt (waarschijnlijk) de Wet Toekomst Pensioenen in werking. Een modern pensioenstelsel met nieuwe regels voor het opbouwen van een…
Als ondernemer heb je op je pensioengerechtigde leeftijd recht op AOW. Maar om meer financiële armslag te hebben, is het goed om aanvullend pensioen…
Pensioenleeftijd in zicht en toch blijven ondernemen? Of zelfs starten met een nieuw bedrijf? Dan ben je zeker niet de enige. Naast werknemers in…
Nederland telt in 2020 meer dan 1,25 miljoen zzp’ers. Een record. Want nog nooit eerder namen zoveel Nederlanders het heft in eigen handen. Best iets…
Je bent volop aan het ondernemen en in de bloei van je leven. Toch is het belangrijk om af en toe na te denken over je oude dag. Ben je tevreden met…
De verwachting is dat er in 2023 nieuwe regels voor pensioen ingaan. Belangrijk onderdeel hiervan is dat er meer ruimte komt voor persoonlijke…