Categorieën

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de pensioenopbouw versoberd, als onderdeel van het pensioenakkoord. Pensioenexpert Auke Gijsbertse legt uit waar u als werkgever rekening moet houden voor het pensioen van uw personeel.

Eenrichtingsverkeer

Pensioen is een afspraak waar uw individuele werknemer u aan kan houden, vertelt pensioenexpert Auke Gijsbertse. “Je hoeft als werkgever geen pensioen aan te bieden. Het is een arbeidsvoorwaarde. Het is eenrichtingsverkeer.” Het pensioen is een harde toezegging. Heeft u eenmaal een pensioenregeling toegezegd, dan kunt u niet zomaar terug. Net als het salaris van uw werknemer kunt u het pensioen niet eenzijdig aanpassen. Dit laatste heeft vergaande consequenties nu de fiscale pensioenopbouw soberder wordt.
Gijsbertse: “De verlaging van de fiscaal toegestane premies betekent arbeidsrechtelijk nog niet dat de werkgever het pensioen zomaar mag aanpassen. Hij heeft die arbeidsovereenkomst met zijn personeel waarbij hij een toezegging heeft gedaan. De ondernemer moet dus wel in gesprek gaan met zijn werknemer.” Hoe de werkgever de verlaagde maximale premie compenseert is een kwestie van onderhandelen. “De ondernemer moet tot overeenstemming zien te komen dat er iets gaat veranderen in de arbeidsvoorwaarden. Oók als hij geen financiële ruimte heeft!”

Grote truck

Gijsbertse vermoedt dat ondernemers de consequenties van arbeidsvoorwaarden onderschatten. “Normaal gesproken bepaal je met z’n tweeën wat je gaat doen. Bij het pensioen sjeest de overheid er met een grote truck doorheen en kun je als werkgever de rotzooi opruimen.” Bij een bedrijfstakpensioenfonds zonder cao – wat vaak voorkomt bij klein-mkb – moet een ondernemer zijn arbeidsvoorwaarden gewoon nakomen, benadrukt hij. “Wat de fiscus of de overheid beslist, heeft geen enkele invloed op jouw afspraken met je werknemer. Een eenzijdig wijzigingsbeding mag alleen worden toegepast in zeer uitzonderlijke situaties. Een fiscale wijziging valt daar niet onder. Uiteindelijk gaat het om de afspraak tussen de werkgever en de individuele werknemer. Als een van jouw werknemers komt te overlijden en diens partner klopt aan ‘ik had onder jullie pensioenfonds moeten vallen’, dan heb je een serieus probleem. Dat pensioen kan worden afgedwongen. Dat raakt direct je liquiditeit. Dat kan ook ver in de toekomst zijn, als je allang afscheid hebt genomen van het personeelslid.”

bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig? Vergelijk snel en eenvoudig.

Voorstel

Werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds hebben het relatief gemakkelijk. Die hebben niet zoveel zelf te bepalen. “De echte pijn wordt gevoeld door de mkb-ondernemer die een eigen pensioenregeling heeft bij een particuliere verzekeraar. Hij heeft ook de plicht om zijn werknemers goed te informeren over de gevolgen van het verlagen van de maximale premie.” Dat laatste is nog niet zo eenvoudig. “Je kunt de gevolgen niet simpel per individuele werknemer uitrekenen. Er zijn veel variabelen en dan heb je nog een antwoord dat alleen vandaag geldig is. Leg je het pensioenakkoord dat heel ingewikkeld is simpel uit, bijvoorbeeld in een personeelsbrief, dan is de kans levensgroot dat je je werknemer, ook al heb je de beste intenties, niet goed informeert. Dat moet je voorkomen. Als je in overleg gaat, moet je verhaal staan. Met een goed voorstel dat de werknemer vertrouwen geeft.” Op de vraag hoe, antwoordt Gijsbertse: “Je kunt allerlei varianten bedenken, van extra salaris tot het aanpassen van het pensioen, bijvoorbeeld door het nabestaandenpensioen te verbeteren. In één keer een bedrag, waarmee iemand bijvoorbeeld extra hypotheek kan aflossen, kan ook.”

Aandachtspunten van Auke Gijsbertse

  • Pensioenafspraken met personeel kunt u niet eenzijdig aanpassen.
  • Over hoe u de verlaagde maximale premie compenseert, moet u onderhandelen.
  • Wat de fiscus of overheid beslist, heeft geen invloed op vastliggende afspraken met werknemers. 
  • De ondernemer heeft de plicht om zijn werknemers goed te informeren over de gevolgen van het verlagen van de maximale premie.

Gerelateerd lezen:

• Het pensioengat en jaarruimte
• Geld vrijmaken voor het pensioen; twee methoden
• Flex-BV bedreigt pensioenopbouw DGA in eigen beheer
• Eindejaarstip DGA: pas nu uw pensioenafspraak aan!

Lees ook…
De verwachting is dat er in 2023 nieuwe regels voor pensioen ingaan. Belangrijk onderdeel hiervan is dat er meer ruimte komt voor persoonlijke…
Je bent volop aan het ondernemen en in de bloei van je leven. Toch is het belangrijk om af en toe na te denken over je oude dag. Ben je tevreden met…
Weet je eigenlijk of je pensioen er straks een beetje financieel rooskleurig uitziet? Nee? Da’s niet zo gek. Heel veel andere Nederlanders hebben…