Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft met een besluit de fiscale belemmering weggenomen voor 60-plussers die naast hun (gedeeltelijke) pensioen willen blijven werken.

Bestaande situatie
Tot 7 september 2011 moest een werknemer, die eerder gedeeltelijk met ouderdomspensioen ging en tóch (deels) door wilde blijven werken, rekening houden met de voorwaarde dat de mate van vermindering van zijn inkomen uit economische activiteiten overeen kwam met het gedeelte waarvoor het pensioen werd vervroegd.

Voldeed hij niet aan deze eis, dan werd de volledige opgebouwde pensioenaanspraak inééns belast. Dit gold ook voor vroegpensioenen, tijdelijk overbruggingspensioenen en prepensioenen.

Tegemoetkoming
Door een goedkeuring van de staatssecretaris is het bovenstaande niet langer het geval. De werknemer kan door deze nieuwe beleidslijn toch blijven werken naast zijn vervroegd pensioen, zonder dat de aanspraak op het pensioen wordt belast. Daarvoor gelden twee voorwaarden:

1. Het pensioen niet eerder mag ingaan dan op 60-jarige leeftijd en
2. Het pensioenreglement moet de mogelijkheid bieden om eerder met pensioen te gaan.

Deze tegemoetkoming geldt alleen voor het zelfgespaarde pensioen, eerder AOW ontvangen is niet mogelijk.

Bij een vervroegde ingangsdatum van de pensioenuitkeringen vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd blijft toetsing plaatsvinden aan de voorwaarde dat het pensioen alleen kan worden vervroegd voor het deel dat de werknemer in arbeidsinkomsten achteruitgaat.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Download Whitepaper Rechtsvormen

Download gratis de whitepaper “Rechtsvormen” met alle voor- en nadelen per rechtsvorm, handige tips voor ondernemers en rechtsvormkeuze test.
Lees hier ons Privacy statement

Lees ook…