27 October 2020

Klaar voor de toekomst

Als ondernemer bouw je niet automatisch aan een pensioen. Als je stopt met werken wanneer je ouder bent, heb je alleen recht op AOW. Dat betekent in 2020 maximaal € 1.201 netto per maand. Denk je aan de toekomst en vermoed je meer nodig te hebben om te kunnen leven? Deze tips helpen je om een plan op te stellen.

Wat heb je later nodig?

AOW bouw je automatisch op als Nederlander. Het hierboven genoemde AOW nettobedrag zal lager uitvallen als je samenwoont of als je een tijd in het buitenland gewoond of gewerkt hebt. Er is dus een reële kans dat je meer inkomen nodig hebt om rond te komen. Bereken dus ten eerste wat je ongeveer zult ontvangen aan AOW en wat je nodig denkt te hebben in de toekomst. Dat bepaalt het pensioenbedrag.

 

Pensioen bepalen

Zaken die je gewenste pensioenbedrag beïnvloeden zijn:
 • je woonlasten
 • wanneer je wilt stoppen met werken
 • wat je al hebt opgebouwd aan pensioen
 • de levensstandaard die je wenst.

Als je bijvoorbeeld een eigen huis hebt, vraag jezelf dan af of de hypotheek afgelost zal zijn rond je pensioenleeftijd. En als je eerder wilt stoppen met werken, zul je een groter bedrag nodig hebben.

 
Om erachter te komen wat je persoonlijke situatie is, log je in op mijnpensioenoverzicht.nl met je DigiD. Daar heb je binnen een minuut inzicht in jouw toekomstige inkomen.
 

Hoeveel moet je opzij zetten?

Als je eenmaal weet wat je nodig hebt bovenop de AOW-uitkering kan je gaan rekenen. Op internet zijn rekentools te vinden om het maandelijks opzij te zetten bedrag te berekenen, zoals de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud.

 

 
Overleg met je boekhouder wat mogelijk is binnen de huidige omstandigheden van je onderneming en kijk vervolgens naar de opties die je hebt om pensioen op te bouwen.

Op welke manieren kan ik pensioen opbouwen?

In sommige branches is het verplicht om aan een pensioenfonds mee te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ondernemers in de gezondheidszorg, en ook voor notarissen en schilders. Als je zelf wilt bouwen aan een pensioenbedrag heb je daar veel verschillende manieren voor. Hieronder volgen de meest voorkomende mogelijkheden:  

 

 • Zelf sparen of beleggen
  Deze optie is interessant als je volledig zelf de controle wilt houden op je verdiende inkomen. Je zet maandelijks een bedrag opzij en beheert zelf het geld. Dit biedt je zekerheid. Een nadeel van deze aanpak kan zijn dat het geld aan het eind van de rit minder waard is. Dit komt vanwege de huidige lage rentestand en door inflatie die de waarde van geld verlaagt in de loop van tijd. Daarnaast betaal je vermogensbelasting over het gespaarde bedrag boven de € 30.846,-. Dit bedrag gaat gelukkig omhoog per 2021, naar € 100.000,- als je een fiscaal partner hebt.

   

  Door te beleggen kun je een hoger rendement halen, wat deze optie interessanter maakt dan sparen. Je kunt natuurlijk voor een combinatie tussen sparen en beleggen kiezen. Daarbij kun je een keuze maken tussen beleggen als persoon of als onderneming.  

 • Banksparen of lijfrenteverzekering
  Dit lijkt op de eerste optie. Je opent een bankrekening of je sluit een verzekering af en betaalt daar premie voor. Bij deze variant is het doel beperkt tot het uitkeren van het gespaarde bedrag als aanvulling op je AOW. Nadeel is dat je tussentijds niet aan het geld kunt komen, omdat het geblokkeerde rekeningen zijn. Het voordeel van deze regeling is dat het fiscaal aantrekkelijk is. De in te leggen bedragen mag je aftrekken tijdens de inkomstenbelasting aangifte. Ook hier geldt dat de rentes momenteel erg laag zijn.

   

  Met banksparen bepaal je vooraf in hoeveel tijd je het opgebouwde bedrag uit wilt laten keren. Mocht je onverwacht eerder overlijden dan dat het tegoed op is, dan wordt de rest voor 100% uitgekeerd aan nabestaanden. Leef je langer dan de afgesproken periode, dan houdt de uitkering op en zal je maandelijkse inkomen terugvallen naar het AOW-bedrag.

  Voor een lijfrenteverzekering gelden andere regels. Deze keert uit totdat je overlijdt, ongeacht je leeftijd. Bij overlijden wordt het eventuele resterende bedrag niet uitgekeerd aan nabestaanden. Daar kun je je overigens wel tegen verzekeren, waardoor er voor de nabestaanden toegang verschaft wordt tot het restbedrag.  

 • De oudedagsreserve (FOR)
  Dit is een van de aftrekposten die je kunt inzetten om de jaarlijkse winst te drukken, zodat je daarover minder belasting betaalt. Wat je feitelijk doet is het vooruitschuiven van belastingheffing over dat deel van de winst. Dat bedrag kun je gebruiken om bijvoorbeeld een lijfrentepremie te betalen. Uiteindelijk betaal je alsnog belasting, maar dan over de uit te keren premies als je de AOW-leeftijd bereikt hebt (via de inkomstenbelasting). Deze regeling is interessant omdat je minder inkomstenbelasting betaalt vanaf die leeftijd.

   

Laat je informeren door een belastingadviseur over het jaarlijks maximaal te reserveren bedrag en hoe je dit het beste kunt aanpakken.
 • Stakingswinst uit bedrijfsverkoop omzetten in lijfrente
  Het opbouwen van een pensioen is niet verplicht. Je kunt er dus ook voor kiezen geen premies te stoppen in bovenstaande opties, maar om dat geld in je bedrijf te houden. Zodra je de pensioenleeftijd bereikt hebt, of eerder indien mogelijk, gebruik je de zogenoemde stakingswinst uit verkoop om die (gedeeltelijk) in te zetten als lijfrente.  
 • Collectieve belegging of pensioenregeling voor ondernemers
  Er zijn meerdere aanbieders op dit vlak. Het voordeel van deze optie is dat het risico van beleggingen verspreid wordt over meerdere deelnemers. Ook zijn de kosten lager dan als je individueel bijvoorbeeld een lijfrente afsluit.  
Een andere mogelijkheid is doorgaan met de pensioenregeling van een voormalige werkgever, afhankelijk van de voorwaarden van dat pensioenfonds.  

 

Moet ik pensioen opbouwen?

Nee, dat is niet verplicht. Als je kiest door te blijven werken na de pensioenleeftijd en het werk wat je doet echt leuk vindt, is dat een prima optie. Misschien werk je niet meer de uren die je eerder werkte, maar dat is ook niet nodig aangezien je alleen het verschil tussen het oude loon en het nieuwe AOW-inkomen hoeft op te vangen.

Is pensioen opbouwen verstandig?

Aangezien er de afgelopen jaren veel veranderd is in “pensioenland”, is het nog maar de vraag hoe het stelsel er over 30 á 40 jaar uitziet en hoe hoog het inkomen dan is. Die onzekerheid verkleinen kan voor jou de reden zijn om toch maar te beginnen met het opbouwen van een pensioenvermogen.

 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…