Categorieën

Fouten maken is menselijk, maar beroepsfouten kunnen voor hoge schadeclaims zorgen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een ondernemer gedekt tegen schade die ontstaat door beroepsfouten, zoals een verkeerd advies.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen vermogensschade (financiële schade) die ontstaat door beroepsfouten. Denk hierbij aan een verkeerd advies of een toerekenbare tekortkoming. Bijvoorbeeld een arts die verzuimt om een patiënt door te verwijzen naar een specialist, een assurantie-adviseur die een klant niet goed voorlicht over een polis of een makelaar die belangrijke informatie vergeet over te brengen. Van een specialist mag immers worden verwacht dat hij ook oog heeft voor nevenzaken die niet expliciet in een contract worden genoemd.

Vaak is er geen dekking als er sprake is van opzet of nalatigheid.

Voor wie?
Vrije beroepsbeoefenaars die gespecialiseerde diensten leveren, zoals accountants, bankiers, adviseurs, architecten, interim managers, ICT-consultants, makelaars en taxateurs. Veel beroepsorganisaties van vrije beroepsbeoefenaars stellen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Eenmaal afgesloten, dekt de verzekering vaak ook eventuele fouten van personeel, uitzendkrachten en stagiaires.

Het verschil met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Verwar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze dekt schade aan personen of zaken die is veroorzaakt door werknemers, productiemiddelen, producten en verleende diensten. Het gaat hier om aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiële en gevolgschade, zoals inkomstenverlies. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen vermogensschade.

Premie en verzekerd bedrag
Zoals bij elke verzekering hangt de premie af van een aantal factoren zoals het beroep en de omvang van het bedrijf en de omzet. Er zijn geen standaardtarieven en vaak gelden minimumpremies. Het aansprakelijkheidsrisico verschilt per beroepsgroep, vandaar dat er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen op de markt zijn. Vraag bij verschillende verzekeringsmaatschappijen een offerte aan en laat u goed adviseren.

Lees ook…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor je eigen financiële vangnet bij uitval door ziekte of een ongeval. Met een…
i.s.m.
Veel ondernemers zijn vaak op weg. Met een personenauto of bestelwagen. Die zakelijke auto is onmisbaar voor je bedrijf en je moet er niet aan denken…
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Maar een AOV bij a.s.r. is veel meer dan dat. Lees…