De bedrijfsschade/brandverzekering
De gevolgen van bedrijfsbrand reiken verder dan alleen de materiële schade. Het hele bedrijf kan komen stil te liggen. Een goede brandverzekering dekt veel meer dan brand alleen, maar soms zul je toch ook een bedrijfsschade- of reconstructieverzekering nodig hebben.

Inhoudsopgave

Bedrijfsschade / Brandverzekering: verzamelbegrip

De moderne brandverzekering is een soort verzamelbegrip voor diverse bedrijfsschade verzekeringen. Deze dekt de financiële gevolgen van ‘een vermindering of stagnatie van het productie- of bedrijfsproces’. Dat is dus veel meer dan alleen brandschade: ook blikseminslag-, storm-, water-, ontploffing- en inbraakschade. Daarnaast valt ook indirecte schade, door blusmiddelen of door diefstal tijdens brand, onder de brandverzekering. Een uitgebreide dekking biedt compensatie bij aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening.

Bij het afsluiten van een brandverzekering is van belang of je jouw pand huurt of eigenaar bent. Ben je huurder, dan zal je genoeg hebben aan een inboedelverzekering. De opstalverzekering komt doorgaans voor rekening van de eigenaar van het pand.

Tip: Bespaar gemiddeld €100- €500 per jaar op je autoverzekering, met de hoge collectieve korting via De Zaak. Zowel voor personenauto’s, bestelbussen als voor je hele wagenpark. Bereken direct jouw besparing.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering verzekert de bedrijfsinventaris tegen de risico’s van brand, storm, inbraak en waterschade. Het is verstandig om alle verzekerde objecten vooraf te laten taxeren. Zo kun je discussies over de waarde achteraf vermijden. Voor goederen is het van belang dat de magazijnvoorraad op papier staat of in overeenstemming is met de balanspost.

Je kunt de inventaris en goederen ook meeverzekeren voor stormschade. Bedrijfsschade door overstroming als gevolg van storm is niet gedekt. Stormschade aan ruiten, jaloezieën, rolluiken en uithangborden kunnen tegen extra premie meeverzekerd worden.

Bedrijfsschade door inbraak wordt in het algemeen alleen gedekt als de dader zich ‘wederrechtelijk toegang tot de bedrijfsruimte heeft verschaft’. Kon de inbreker zo naar binnen wandelen, dan keert de verzekering zelden uit. De hoogte van de premie voor een inbraakverzekering is vooral afhankelijk van de misdaadstatistieken op jouw bedrijfslocatie en van preventiemaatregelen zoals rolluiken, hekken, tralies en hang- en sluitwerk.

Opstalverzekering

De brandverzekering voor het bedrijfspand (opstal) komt in de meeste gevallen voor rekening van de eigenaar. De bedrijfsschade verzekering dekt tenminste het risico van brandschade. Het is echter raadzaam de dekking uit te breiden naar storm-, inbraak- en diverse vormen van waterschade. Bijgebouwen, schuttingen, antennes en zonweringen zijn vaak meeverzekerd. Fundamenten echter lang niet altijd, omdat die bij brand vaak worden gespaard. Je kunt ze natuurlijk altijd laten meeverzekeren.

Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw. Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade de vergoeding naar verhouding plaats. Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een taxatie worden vastgesteld.

De dekking

Hieronder vind je een opsomming van risico’s die de meeste bedrijfsschade verzekeringen – onder voorwaarden – dekken. Het is verstandig om na te gaan of ze bij jouw polis zijn inbegrepen en je, zo nodig, bij te verzekeren.

 • brand;
 • directe bliksemschade1;
 • ontploffing;
 • schade door luchtvaartuigen of daarvan losgeraakte onderdelen;
 • storm en hagel;
 • waterschade. Hieronder valt ook neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen;
 • het onvoorzien uitstromen van olie uit verwarmingsinstallaties dan wel uitgestoten rook en roet;
 • aanrijdings- en aanvaringsschade;
 • afgevallen of uitgestroomde lading;
 • het omvallen van kranen en heistellingen;
 • gevolgen van relletjes vandalisme en staking van werk;
 • inbraakschade;
 • diefstal van tot het gebouw behorende voorwerpen.

1: De brandverzekering dekt standaard de schade die ontstaat als de bliksem inslaat in woning of bedrijfspand. Er bestaat echter ook indirecte bliksemschade. Als de bliksem nabij jouw bedrijfspand inslaat, kan de vrijkomende stroom een stroompiek of inductie veroorzaken en elektrische apparatuur vernielen. Controleer altijd of die inductieschade meeverzekerd is.

Extra dekking

Neem je een extra dekking bij jouw brandverzekering, dan ben je veelal ook verzekerd tegen:

 • kosten voor het wegruimen, afbreken en afvoeren van het ‘object’ dat je verzekerd had. Laat het verzekerde bedrag aansluiten op jouw activiteiten. Is er bij een ramp kans op milieuschade, neem dit dan mee in de begroting;
 • extra kosten die je op last van de overheid maakt, bijvoorbeeld door een nieuwe wet;
 • schade die je derden aanricht;
 • het afmakingscourtage: het bedrag dat de assurantiemakelaar in rekening brengt voor de schade-afwikkeling.

Uitsluitingen

Gebruikelijke uitsluitingen zijn molest, atoomkernreacties en vulkanische uitbarstingen.

Premie

De premie kan grofweg varieren van € 0,22 tot € 2,27 per € 454 verzekerd bedrag. Maar gezien de huidige verliezen op deze verkzering, mede door strengere eisen en veel grote branden, overwegen de verzekeraars om de premies fors omhoog te gooien, met wel tien procent per jaar.

De hoogte van de premie is afhankelijk van vele factoren zoals de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsactiviteiten, de bouw van het pand en de getroffen preventiemaatregelen. Aan de andere kant van het spectrum ligt de premie voor het verzekerd bedrag, bestaand uit de vaste kosten, vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. (Gemiddeld tussen de 2 en 5%.) Er gelden nog extra toeslagen voor het meeverzekeren van vliegtuigschaderisico, toeleveringsrisico of het wegvallen van aardgaslevering.

Meld verandering gebruik bedrijfsruimte direct

In de verzekeringspolis staat vaak omschreven welke bestemming het bedrijfspand heeft en wordt de aard van het bedrijf kort beschreven. De verzekeraar let bij de beoordeling van de risico’s mede op de bestemming. Mocht die ten tijde van de brand anders zijn dan bij het afsluiten van de verzekering, dan kan de verzekeraar lastig doen. Meld een bestemmingsverandering daarom direct en bij voorkeur schriftelijk. 

Voorbeeld: De bovenverdieping van jouw pand geldt als ‘bewoond’, terwijl ze ten tijde van de brand dienst doetals opslagruimte. De verzekeraar kan oordelen dat er sprake is van een risicoverzwaring en in het slechtse geval geen cent uitkeren. Meld het ook wanneer je andersoortige waar gaat opslaan – metaal in plaats van textiel – of als een deel van het pand leeg komt te staan.

Brandbedrijfsschadeverzekering

Wanneer je na een brand jouw bedrijfsactiviteiten tijdelijk moet staken, kan dat een aanzienlijke strop zijn. De brandverzekering dekt alleen de schade aan jouw pand en goederen, maar een brandbedrijfsschadeverzekering dekt de ongewilde staking van jouw werkzaamheden: de vaste doorlopende kosten en de gederfde nettowinst. Onder vaste kosten worden onder meer verstaan salarissen en andere personeelskosten, telefoon, huur en hypotheeklasten. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van het type bedrijf, de grootte en de termijn waarvoor de verzekering wordt afgesloten.

Reconstructieverzekering

De heropbouw van jouw administratie of het opnieuw maken van jouw tekeningen vallen buiten de brandverzekering. Vooral voor administratieve bedrijven (boekhoudkantoren, reclame- en adviesbureaus en architecten) is het daarom verstandig om een reconstructieverzekering af te sluiten. De risico’s die de reconstructiekostenverzekering dekt, komen overeen met die van een bedrijfsschadeverzekering (brand, bliksem, ontploffing). Je kunt kiezen voor uitbreiding met bijvoorbeeld lekkage, inbraak, storm, vliegtuigcrashes, stroomonderbreking, aanrijding of aanvaring en dergelijke.

Nieuwsgiering hoeveel jij kan besparen op je autoverzekering? Bereken jouw premie, inclusief korting.

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?

Allianz, partner van De Zaak

Allianz Group is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers. Ons doel is de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. We helpen onze klanten de juiste keuzes te maken. Zodat ze hun leven kunnen inrichten zoals ze dat zelf willen. We moedigen iedereen aan om zijn ambities te realiseren en niet bang te zijn om een stap verder te gaan. Allianz is the home for those who dare.

Bekijk alle artikelen van Allianz>

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Lees ook…
Je bent ondernemer en jouw organisatie groeit als kool. Je hebt al een aantal medewerkers op de loonlijst en misschien ben je alweer op zoek naar…
Als bedrijf kun je jouw werknemers een auto van de zaak aanbieden, maar zelf kun je ook rijden in zo’n wagen. Wat voor soort auto je kiest, heeft…
Waarom is een AOV, oftewel een arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigenlijk nodig? Ook ondernemer Jacqueline vroeg zichzelf dit af. Tot het moment dat…