Categorieën

Als u goederen vervoert krijgt u te maken met verschillende verzekeringen, waaronder de exportkredietverzekering oftewel EKV.

De doelgroep

De EKV is bedoeld voor Nederlandse exporteurs die hun hoge/lage betalingssommen tegen risico’s willen verzekeren.

Het doel

Als u goederen of diensten exporteert, kunt u de markt nooit in zijn geheel voorspellen. U kunt te maken krijgen met onverwachte situaties die een risico voor uw export kunnen worden. Door het afsluiten van een exportkredietverzekering dekt u zich in tegen onwelkome situaties. Dit kan door:

  • Krediet – of leaserisico: exporteurs die hun goederen zelf of via hun bank financieren, lopen het risico dat de klant de koopsom niet, niet helemaal of te laat betaalt.
  • Fabricatierisico: Dit is het risico dat uw bedrijf de goederen om een bepaalde reden niet op tijd aan de afnemer kan leveren.
  • Het risico dat er koersrisico’s op de markt ontstaan.
  • Risico’s die u oploopt bij vooruitbetalingsgaranties.

Welke risico’s dekt een EKV- regeling nog meer?
Exporttransacties op basis van Asset Based Financiering (ABF) en Project Financiering (PF) kunnen verzekerd worden. Typerend voor ABF is dat uw onderneming of uw bank het juridische eigendom over het kapitaalgoed dat u uitvoert behoudt. U kunt dit vergelijken met leasing. Typerend voor PF is dat de verwachte opbrengst van een project als onderpand wordt gebruikt voor de financiering.

De belangrijkste voorwaarden

  • Uitsluitend de export van Nederlandse goederen en diensten komt in aanmerking.
  • Bij toekenning van EKV moeten de risico’s van gezonde aard zijn. Hiermee wordt bedoeld dat er geen schade is te verwachten.
  • U bent verplicht een eigen risico te dragen van 5-25 % van het maximaal te verzekeren bedrag.
  • U dient een verzekeringspremie te betalen waarbij rekening wordt gehouden met het type transactie, de kredietwaardigheid van het land en van de debiteur.

Voor welke landen geldt de regeling?

De overheid past geregeld per land de dekkingsmogelijkheden van de EKV aan. Als u afwijkende voorwaarden heeft betreffende een EKV met betrekking op opkomende markten, Midden- en Oost Europa, kan de Seno-Faciliteit meer op uw onderneming van toepassing zijn. Als uw voorwaarden heeft betreffende een EKV met betrekking op ontwikkelingslanden, kan de GOM-regeling meer op uw onderneming van toepassing zijn.

Ben jij voor alles goed verzekerd? Bekijk de verschillende mogelijkheden voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Adressen

Wanneer u beroep wilt doen op een EKV-regeling of meer info wilt over de verschillende faciliteiten kunt u uw aanvraag indienen bij:

Lees ook…
“Heb ik een verzuimverzekering nodig?” Hopelijk stel jij jezelf die vraag niet als jouw medewerkers ziek worden. En heeft je accountant of…
Jezelf zakelijk verzekeren kost geld, maar kan een hoop financiële ellende voorkomen. Dat geldt voor zowel zzp’ers als ondernemers met werknemers in…
Als ondernemer is het voorkomen van arbeidsongeschiktheid niet alleen belangrijk voor jezelf. Het is essentieel voor de voortgang van je bedrijf. Want…