Categorieën

Assurantietussenpersonen moeten hun onafhankelijkheid kunnen aantonen. Tegelijkertijd worden de reclameregels voor aanbieders van financiële producten flink aangescherpt. Aan welke regels moeten financiële intermediairs zich allemaal houden onder de Wet financiële dienstverlening?

Wet Financiële Dienstverlening

De Wet financiële dienstverlening (WFD) introduceert een kader met regels voor financiële dienstverleners hoe zezich tegenover de consument dienen te gedragen. Doel van de wet is bescherming van de consument bij de aanschaf van financiële producten, zoals verzekeringen en hypothecaire kredieten. Zo moeten alle tussenpersonen een vergunning bezitten en deskundigheid van hun personeel aantonen en op peil houden.
De wet legt  kwaliteitseisen vast voor de financiële dienstverlening (bijvoorbeeld wat betreft informatieverstrekking, zoals niet-misleidende reclame, en zorgvuldige advisering) en tevens voor de  financiële dienstverlener zelf. De wet is onderverdeeld in zes thema’s met eisen waaraan moet worden voldaan: betrouwbaarheid, deskundigheid, financiële zekerheid, integere bedrijfsvoering, zorgplicht en transparantie.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat toezicht houden op de naleving van de WFD. De Stichting Financiële Dienstverlening (Stfd) gaat de AFM ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen.

 

Voor wie geldt de WFD?

De wet geldt voor alle financiële dienstverleners:

 • aanbieders (banken, verzekeringsmaatschappijen, financieringsmaatschappijen en effecten- of beleggingsinstellingen);
 • bemiddelaars;
 • specifieke adviseurs.

En voor alle financiële producten:

 • betaal- en spaarrekeningen,
 • elektronisch geld,
 • hypotheken,
 • consumptief krediet,
 • effecten en beleggingsobjecten,
 • verzekeringen
 • en combinaties van deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek.
De Europese Raad ging overigens al in september 2002 akkoord met een nieuwe richtlijn voor assurantiebemiddelaars. Zo worden assurantiebemiddelaars verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (minimaal € 1 miljoen per claim) af te sluiten en moeten zij over voldoende liquide middelen beschikken om klanten te beschermen tegen financiële onregelmatigheden.

Beloning transparanter

Tussenpersonen dienen binnenkort tevens hun klanten inzicht te geven in de hoogte van de beloning en de kosten die zij maken. De wettelijke verplichting voor beloningstransparantie gaat in per 1 oktober 2009, maar de brancheorganisaties willen via zelfregulering realiseren dat hun leden de provisies nu al meer inzichtelijk maken.

Strengere reclame-regels

Tot slot krijgen aanbieders van financiële producten te maken met nieuwe regels voor reclame. Dat staat in het Besluit financiële dienstverlening (Bfd). Door de nieuwe regels in het Bfd is het niet langer toegestaan om te adverteren met kredietpercentages waarbij rekening is gehouden met de fiscale aftrekbaarheid. Het besluit regelt ook dat adverteerders voortaan moeten vermelden hoe lang een actie duurt en wat het tarief na afloop is. Dat voorkomt agressieve reclames met tijdelijke tarieven.
De voorwaarden moeten voortaan volkomen transparant zijn voor de consument. Kredietverstrekkers moeten de bruto-lasten van de lening duidelijk presenteren, zonder de eventuele aftrek wegens belastingvoordelen. Daarnaast moeten de fiscale voordelen worden weergegeven op basis van drie actuele en representatieve belastingtarieven (32,9%, 38,4% en 42 %) en niet alleen op basis van het hoogste 52 %-tarief.
Het uitgangspunt bij reclameboodschappen voor kredietaanbiedingen is dat  de consument snel moet kunnen zien wat op zijn/haar individuele situatie van toepassing is.
Boodschappen moeten:
 • transparant,
 • correct,
 • nauwkeurig,
 • en niet-misleidend zijn.

Nieuwe regels financiële bijsluiter

In het Besluit financiële dienstverlening (Bfd) zijn ook nieuwe regels voor de Financiële Bijsluiter opgenomen. De nieuwe bijsluiter moet duidelijker, overzichtelijker en korter worden. Daarnaast moet de bijsluiter een risicometer bevatten, waarin de klant de eventuele risico’s van het product snel kan inschatten.

Survivaltips voor de assurantiebranche

 • Vraag een vergunning aan
 • Toon daarmee uw betrouwbaarheid aan markt en consument
 • U moet voor de vergunning wel over de juiste diploma’s beschikken, die bovendien niet te oud mogen zijn.
 • Alle kantoorleden die klanten adviseren moeten deskundig zijn.
 • Bestel nu direct online de themapocket ‘All-risk. Alles over verzekeringen’.
 • Kijk op www.wetfinancieledienstverlening.nl voor meer informatie.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering)

Lees ook…
Je bent ondernemer en jouw organisatie groeit als kool. Je hebt al een aantal medewerkers op de loonlijst en misschien ben je alweer op zoek naar…
Werkgevers zijn aansprakelijk voor schade die hun werknemers tijdens hun werk veroorzaken. Dit geldt ook voor schade aan auto’s. Dat geldt bij een…
Wist je dat arbeidsongeschiktheid een van de grootste risico’s is voor je bedrijf? Dit terwijl je als ondernemer juist koste wat het kost uitval wil…