Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor je eigen financiële vangnet bij uitval door ziekte of een ongeval. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je jezelf van inkomsten wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Dit biedt je financiële zekerheid waardoor jij je rekeningen kunt blijven betalen en kunt blijven ondernemen. Maar waar moet je aan denken bij het afsluiten van een AOV en hoe gaat het in zijn werk?

Inhoudsopgave

Het afsluiten van een AOV

Hoe jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering eruit gaat zien en hoe veel je hiervoor gaat betalen is afhankelijk van jouw situatie en de keuzes die je maakt. Via de premieberekentool van a.s.r. stel je eenvoudig jouw AOV samen krijg je gelijk een indicatie van de premie. a.s.r. biedt meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan. Zo kan je altijd kiezen voor de verzekering die het beste aansluit op jouw situatie en wensen. Bij het samenstellen van jouw AOV doorloop je de volgende stappen. Maak een premieberekening.

Welk bedrag wil je verzekeren?

In de eerste stap bepaal je welk bedrag je wilt verzekeren. Dit kan niet meer zijn dan 90% van je gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar. Het gaat hierbij om het brutobedrag. Wanneer je arbeidsongeschikt raakt, krijg je een maandelijkse uitkering op basis van het verzekerde jaarbedrag. Je kunt dit bedrag jaarlijks laten indexeren. Als je hier voor kiest, wordt het verzekerd bedrag jaarlijks aangepast aan de inflatie.

Hoe lang kan je zonder geld en hoe lang wil je een uitkering ontvangen?

De ene ondernemer kan wat langer zonder inkomen dan de ander. Daarom kies je een eigen risicotermijn, ook wel wachtdagen genoemd. Tijdens deze periode ontvang je nog geen uitkering. Hoe langer je eigen risicotermijn, hoe lager de premie.

De premie is ook afhankelijk van de looptijd van de uitkering. Kies je voor een uitkering van 2 of 5 jaar of wil je bij arbeidsongeschiktheid worden uitbetaald tot je AOW-leeftijd? Bij een kortere uitkeringstermijn zal de premie lager uitvallen.

Kies een uitkeringsdrempel

Je kunt ook kiezen voor een uitkeringsdrempel. Deze uitkeringsdrempel bepaalt vanaf welk percentage van arbeidsongeschiktheid je een uitkering ontvangt. De minimale uitkeringsdrempel is vaak 25%. Ben je voor minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan heb je geen recht op een uitkering. Je kunt deze drempel ook verhogen. Hoe hoger de uitkeringsdrempel, hoe minder je betaalt. Je kunt een drempel kiezen van maximaal 80%.

Voor welk beoordelingscriterium ga je?

Je kunt kiezen tussen twee verschillende beoordelingscriteria, ofwel de manier hoe a.s.r. de arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Dit kan beroepsarbeidsongeschiktheid zijn en passende arbeid. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt er gekeken naar welke werkzaamheden binnen je eigen beroep je wel of niet kan doen om je arbeidsongeschiktheid te bepalen. Je kunt ook kiezen voor passende arbeid. Er wordt dan gekeken welk werk je nog wel kan doen in een andere functie. Uiteraard passend bij jouw ervaring. Hiervoor betaal je minder premie.

Gezondheidsverklaring en medische acceptatie

Als je een AOV aanvraagt, wordt er ook gekeken naar jouw medische geschiedenis. Je dient daarom een gezondheidsverklaring in te vullen. Een medisch adviseur bepaalt op basis van deze gegevens of er nog aanvullende informatie nodig is. Dit is de medische acceptatie.

De aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering doe je via een adviseur. De adviseur kan je helpen de beste keuze voor jou te selecteren. Vergelijk onze AOV’s.

Gerelateerd lezen:

• Elektrisch is de trend
• Een AOV duur? Dat hoeft niet!
• De auto, de werknemer en aansprakelijkheid

Lees ook…
Als ondernemer is het voorkomen van arbeidsongeschiktheid niet alleen belangrijk voor jezelf. Het is essentieel voor de voortgang van je bedrijf. Want…
i.s.m.
Als ondernemer is het belangrijk om goed op de kosten te letten. Dat geldt ook voor een zakelijke autoverzekering. Je wilt een voordelige verzekering,…
Jarenlang kon je als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar en jouw personeel korting bieden op hun collectieve basiszorgverzekering. Deze…
Waarom is een AOV, oftewel een arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigenlijk nodig? Ook ondernemer Jacqueline vroeg zichzelf dit af. Tot het moment dat…
Een gezonde werkomgeving geeft rust en heeft een positieve invloed op je mentale gezondheid, creativiteit en productiviteit. Als ondernemer heb je zelf…
i.s.m.
Een ongeval zit in een klein hoekje, ook als je met de auto in het buitenland bent voor werk of privé. Wanneer je schade oploopt in Nederland, weten…