Verzekeringen vormen een flinke kostenpost voor ondernemers. Maar is het slim om erop te bezuinigen? Kiest u voor zekerheid of voor risico? Vijf vragen en antwoorden op heikele verzekeringskwesties.

1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandige?
2. Een letselschade claim indienen na een ernstig auto-ongeluk?
3. Schadevergoeding accepteren én bezwaar maken?
4. Is schadeclaim jaren na oplevering geldig?
5. Schade veroorzaakt door één van mijn medewerkers, bij wie kan ik die verhalen?

1. Moet ik als zelfstandige een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Heeft u een ‘vrij beroep’ (architect, advocaat, makelaar, etc.), dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering iets voor u. De verzekering dekt dan vermogensschade die het gevolg is van beroepsfouten: bijvoorbeeld een advocaat die een termijn laat verlopen, een dokter die een verkeerde diagnose stelt.

Voor alle andere ondernemers is er de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Een AVB vergoedt alleen schade aan goederen of personen, vermogensschade zoals misgelopen winst, valt er niet onder. Fouten vallen ook niet onder een AVB, een aannemer die slecht werk aflevert kan daar dus niet op terugvallen. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Voor een privé verzekering betaalt u rond de € 50,- per jaar; een zelfstandige zonder personeel moet rekenen op een paar honderd euro.

2. Bij een auto-ongeluk heb ik ernstig letsel opgelopen waardoor ik mijn bedrijf moet staken. Van de verzekering van de tegenpartij heb ik nog geen cent gezien.

Helaas is dit niet uitzonderlijk. Letselschade claimt u bij uw tegenpartij en dat kan alleen als u zelf geen schuld had aan het ongeval. U kunt materiële en immateriële schade claimen. Dat lijkt goed geregeld, maar in de praktijk valt het nogal eens tegen. U moet maar hopen dat uw tegenpartij verzekerd is en dan nog: letselschade wordt vrijwel altijd betwist door de verzekeringsmaatschappij van uw tegenpartij. Houd rekening met een lange strijd die een verzekeringsmaatschappij veel makkelijker kan volhouden dan u.

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten? Dan krijgt u geld via uw eigen verzekering die het bedrag zal proberen te verhalen op de tegenpartij. Wilt u meer claimen? Dat kan, schakel in zo’n geval een letselschadeadvocaat in en heb geduld. Vindt u een AOV te duur, overweeg dan een ongevallenverzekering. Bij een ongeluk keert die vaak een bedrag ineens uit.

3. Mijn verzekering biedt € 1.000,- schadevergoeding, terwijl mijn schade € 4.000,- bedraagt. Kan ik dat bedrag alvast accepteren en toch bezwaar maken?

Dat kan, als u maar heel duidelijk maakt dat u de betaling niet als finale kwijting ziet. Schrijf de verzekering een brief dat u het niet eens bent met de vergoeding en dat u het aangeboden bedrag alleen accepteert als voorschot. Erg gebruikelijk is dit overigens niet: een verzekering betaalt gewoonlijk pas uit als een verzekerde akkoord is gegaan met de vergoeding. Als ze het niet eens worden kan de verzekerde op eigen kosten een contra-expertise laten doen. Komen ze er dan nog niet uit, dan wordt de vergoeding vaak vastgesteld door een onafhankelijke arbiter. U heeft overigens ook het recht om naar de rechter te stappen. Maar let op: gaat u akkoord met een arbiter dan is de weg naar de rechter afgesloten.

4. Vier jaar nadat we een gebouw opleverden, ontstond er lekkage. Nu stelt de eigenaar ons aansprakelijk voor de schade aan het interieur. Kan dat na vier jaar?

Bij oplevering moeten bouwer en opdrachtgever het pand inspecteren en goedkeuren. Een opleveringskeuring is geen overbodige luxe, gemiddeld worden er tijdens zo’n keuring nog twintig fouten ontdekt die de bouwer moet herstellen. De bouwer kan ook na jaren nog aansprakelijk worden gesteld, als het gaat om verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die je niet meteen ziet, zoals de gevolgen van optrekkend vocht. Bij verborgen gebreken blijft de bouwer 5,5 jaar na oplevering aansprakelijk voor herstel en schade. Bij lekkage na vier jaar is er waarschijnlijk geen sprake van een verborgen gebrek. Dan was het dak wel eerder gaan lekken. In het geval dat een aannemer wel aansprakelijk is én hij een fout heeft gemaakt, wordt die schade overigens niet gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit behoort tot zijn bedrijfsrisico.

5. Ik huur een bedrijfspand en nu heeft een van mijn medewerkers per ongeluk de elektrische garagedeur ernstig beschadigd. Bij wie moet ik aankloppen?

Schade aan een pand valt normaal gesproken onder de opstalverzekering van de verhuurder, maar zo’n elektrische garagedeur kan daarvan uitgesloten zijn. In dat geval zal de verhuurder de huurder aansprakelijk stellen. En die zal op zijn beurt zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering aanspreken, maar dat biedt geen soelaas omdat het om schade gaat aan een pand dat hij zelf in beheer heeft. De werknemer kan alleen aansprakelijk gesteld worden als hij de schade met opzet of door ‘bewuste roekeloosheid’ heeft veroorzaakt. Is dat niet het geval, dan zal de huurder de reparatie van de deur zelf moeten betalen.

Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Financiering zonder businessplan of papierwinkel?
Wil je investeren of juist tekorten oplossen? Bereken online binnen 15 minuten wat je financieringsopties zijn en tegen welke voorwaarden. Simpel, snel en zonder gedoe.
Lees ook…
Ga jij een autoverzekering afsluiten? Dan krijg je de vraag of je de auto privé of ook zakelijk gebruikt. Het gebruik van de auto heeft vaak invloed…
Een gezonde werkomgeving geeft rust en heeft een positieve invloed op je mentale gezondheid, creativiteit en productiviteit. Als ondernemer heb je zelf…
Jarenlang kon je als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar en jouw personeel korting bieden op hun collectieve basiszorgverzekering. Deze…