De meeste werknemers betalen - als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip - vanaf 1 januari 2013 geen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) meer. De werkgever hoeft deze dus niet meer te vergoeden, maar krijgt wel te maken met de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. De eigen bijdrage Zvw verdwijnt echter niet. In dit artikel bespreken we de belangrijkste wijzigingen.

Werkgeversheffing Zvw
Tot en met 2012 betaalden werknemers en andere verzekeringsplichtigen een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De werkgever hield de bijdrage in en vergoedde hem aan de werknemer, die er vervolgens loonbelasting/premie volksverzekeringen over betaalde.

Vanaf 2013 verandert dit, als gevolg van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip. De werkgever houdt dan geen bijdrage Zvw meer in op het loon, maar betaalt meestal wel de werkgeversheffing Zvw. Deze wordt berekend over het maximumbijdrageloon Zvw. De werknemer ontvangt geen vergoeding meer, waardoor het brutoloon lager uitvalt. Dat wordt in bepaalde gevallen onder meer gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.

Bedragen voor 2013

Werkgeversheffing
7,75%
Inkomensafhankelijke bijdrage
5,65%
Maximumbijdrageloon Zvw
€ 50.853,00

Eigen bijdrage Zvw
De eigen bijdrage Zvw blijft bestaan en wordt berekend over het maximumbijdrageloon. Betalen gaat via een aanslag, of via de werkgever of uitkeringsinstantie die hem inhoudt en afdraagt.

Hieronder een aantal gevallen waarin eigen bijdrage Zvw moet worden betaald.

Andere bronnen van inkomen naast dienstbetrekking
Een werknemer die naast zijn dienstbetrekking nog andere bronnen van inkomen heeft, zoals resultaat uit overige werkzaamheden, moet mogelijk een aanvullende inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen. Dit gaat via een aanslag. Het gaat dan om het verschil tussen het maximumbijdrageloon Zvw en het loon waarover werkgeversheffing Zvw is afgedragen.

AOW, (pre)pensioen, uitkering uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, lijfrente-uitkering, DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen
De werkgever of uitkeringsinstantie houdt de bijdrage Zvw in op het nettoloon.

Een DGA die bij meerdere BV’s in dienst is, moet voor al deze betrekkingen de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet afdragen. Het totaal daarvan zal echter niet boven de € 2.873,- (€ 50.853 x 5,65%) per jaar uitkomen, zo is begin 2013 besloten.  Het overschot wordt automatisch na een jaar terugbetaald door de Belastingdienst. Lees verder: Zorgpremie DGA komt niet boven maximum uit »

Andere inkomsten
Bij andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering, zoals winst uit onderneming, inkomen als gastouder, alimentatie of inkomen uit overige werkzaamheden, of artiesten, moet de bijdrage Zvw worden betaald. Dit gaat via een aanslag.

Teruggave: niet voor werkgever, wel voor werknemer
Bij een werknemer met meerdere inkomens kan het totale inkomen boven het maximumbijdrageloon uitkomen. De werkgever krijgt daarover geen teruggaaf meer, de werknemer echter wel.

Zie ook:
In de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw leest u wanneer er werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw moet worden betaald.
Wet Uniformering Loonbegrip »
Veranderingen per 1 januari 2013 (pdf) »

Voor welke auto ga jij?
Het brede aanbod van Mercedes-Benz is standaard rijk uitgerust en sluit naadloos aan bij de behoeften van de zakelijke rijder. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs én netto bijtelling.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Ook praktische tips in je mailbox?
Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de nieuwste artikelen, gratis whitepapers en handige tips en tricks voor ondernemers.
Lees hier ons Privacy statement