De meeste werknemers betalen - als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip - vanaf 1 januari 2013 geen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) meer. De werkgever hoeft deze dus niet meer te vergoeden, maar krijgt wel te maken met de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. De eigen bijdrage Zvw verdwijnt echter niet. In dit artikel bespreken we de belangrijkste wijzigingen.

Werkgeversheffing Zvw

Tot en met 2012 betaalden werknemers en andere verzekeringsplichtigen een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De werkgever hield de bijdrage in en vergoedde hem aan de werknemer, die er vervolgens loonbelasting/premie volksverzekeringen over betaalde.

Vanaf 2013 verandert dit, als gevolg van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip. De werkgever houdt dan geen bijdrage Zvw meer in op het loon, maar betaalt meestal wel de werkgeversheffing Zvw. Deze wordt berekend over het maximumbijdrageloon Zvw. De werknemer ontvangt geen vergoeding meer, waardoor het brutoloon lager uitvalt. Dat wordt in bepaalde gevallen onder meer gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.

Bedragen voor 2013

Werkgeversheffing 7,75%
Inkomensafhankelijke bijdrage 5,65%
Maximumbijdrageloon Zvw € 50.853,00

Eigen bijdrage Zvw

De eigen bijdrage Zvw blijft bestaan en wordt berekend over het maximumbijdrageloon. Betalen gaat via een aanslag, of via de werkgever of uitkeringsinstantie die hem inhoudt en afdraagt.

Hieronder een aantal gevallen waarin eigen bijdrage Zvw moet worden betaald.

Andere bronnen van inkomen naast dienstbetrekking
Een werknemer die naast zijn dienstbetrekking nog andere bronnen van inkomen heeft, zoals resultaat uit overige werkzaamheden, moet mogelijk een aanvullende inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen. Dit gaat via een aanslag. Het gaat dan om het verschil tussen het maximumbijdrageloon Zvw en het loon waarover werkgeversheffing Zvw is afgedragen.

AOW, (pre)pensioen, uitkering uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, lijfrente-uitkering, DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen
De werkgever of uitkeringsinstantie houdt de bijdrage Zvw in op het nettoloon.

Een DGA die bij meerdere BV‘s in dienst is, moet voor al deze betrekkingen de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet afdragen. Het totaal daarvan zal echter niet boven de € 2.873,- (€ 50.853 x 5,65%) per jaar uitkomen, zo is begin 2013 besloten.  Het overschot wordt automatisch na een jaar terugbetaald door de Belastingdienst. Lees verder: Zorgpremie DGA komt niet boven maximum uit »

Andere inkomsten
Bij andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering, zoals winst uit onderneming, inkomen als gastouder, alimentatie of inkomen uit overige werkzaamheden, of artiesten, moet de bijdrage Zvw worden betaald. Dit gaat via een aanslag.

Teruggave: niet voor werkgever, wel voor werknemer

Bij een werknemer met meerdere inkomens kan het totale inkomen boven het maximumbijdrageloon uitkomen. De werkgever krijgt daarover geen teruggaaf meer, de werknemer echter wel.

Zie ook:

In de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw leest u wanneer er werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw moet worden betaald.
Wet Uniformering Loonbegrip »
Veranderingen per 1 januari 2013 (pdf) »

Lees ook…
Waarom is een AOV, oftewel een arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigenlijk nodig? Ook ondernemer Jacqueline vroeg zichzelf dit af. Tot het moment dat…
i.s.m.
Moet jij steeds meer zakelijke kilometers afleggen met je auto waarin je ook privé rijdt? Of wil jij weten of je voertuig zakelijk goed verzekerd is?…
i.s.m.
Als ondernemer is het belangrijk om goed op de kosten te letten. Dat geldt ook voor een zakelijke autoverzekering. Je wilt een voordelige verzekering,…
De gevolgen van bedrijfsbrand gaan verder dan materiële schade. Je hele bedrijf kan komen stil te liggen. Een goede brandverzekering dekt veel meer…
i.s.m.
Het is slecht weer, maar je moet. Als ondernemer ontkom je er soms niet aan en moet je bij storm echt de weg op. Je hebt een afspraak waar je moet zijn…
“Heb ik een verzuimverzekering nodig?” Hopelijk stel jij jezelf die vraag niet als jouw medewerkers ziek worden. En heeft je accountant of…