De Nederlandse overheid bepaalt ieder jaar wat er precies wordt vergoed vanuit de basisverzekering, wat de hoogte van het eigen risico en de zorgtoeslag wordt en voor welke zorg een eigen bijdrage bestaat. Hoe ziet de zorg er in 2022 uit? Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde?

Inhoudsopgave

Wijzigingen basisverzekering 2022

De basisverzekering dekt de “standaard” zorg in Nederland. Denk aan een huisarts, ziekenhuis of apotheek. Ieder jaar wordt opnieuw bepaald wat er wordt vergoed vanuit de basisverzekering en voor welke zorg een eigen bijdrage bestaat. Dit wordt gepresenteerd in de Miljoenennota. Aankomend jaar kunnen we op de volgende veranderingen rekenen:

Ontvang het collectieve Zorgverzekering aanbod 2023 exclusief via De Zaak met royale dekking, scherpe premies en betaalbare zorg voor iedereen.

1. Veranderingen in de GGZ

Word je in 2022 behandeld of werk je in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)? Dan krijg je te maken met een nieuwe (en eenvoudigere) manier van declareren en vergoeden: het zorgprestatiemodel. Vanaf 1 januari 2022 gaan zorgverleners namelijk per contact declareren. Dit kan bijvoorbeeld een telefoongesprek zijn, contact per e-mail of een persoonlijk gesprek. Uiteindelijk zorgt dit voor minder administratie bij de zorgverleners en beter inzicht in de kosten bij patiënten.

2. Herstelzorg na corona

Deze regeling, die is opgezet voor mensen die ernstige klachten of beperkingen overhouden na het oplopen van een corona besmetting, wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Je kan hier denken aan de extra fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek. Wel wordt de regeling iets aangepast: de verwijzing en zorg mag binnen 6 maanden worden afgegeven, dit was voorheen 4 maanden. Ook hoef je voor een verwijzing voor een tweede behandelperiode niet meer langs een medisch specialist, maar kan dit via de huisarts.

3. Vergoeding combinatietest vervalt

Met behulp van de combinatietest kan het risico op een chromosoomafwijking bij je baby worden ingeschat. Inmiddels is de vergoeding voor deze test vervallen en wordt deze test vervangen door de Niet Invasieve Prenatale Test, beter bekend als de NIPT.

4. Oncotype DX

De oncotype DX is een test voor borstkankerpatiënten, waarmee artsen het risico op uitzaaiingen kunnen vaststellen. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze test opgenomen in de basisverzekering.

5. Geneesmiddelen spierziektes

Vanaf 1 november 2021 worden er twee geneesmiddelen voor spierziektes vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat hier om het medicijn Zolgensma voor de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA) en het medicijn Translarna voor de spierziekte Duchenne. Wel gelden deze vergoedingen alleen voor specifieke groepen.

Wijzigingen zorgpremie 2022

Zorgverzekeraars mogen zelf hun premies vaststellen. De laatste jaren zien we de premie van de basisverzekering stijgen. Dit komt bijvoorbeeld door hogere zorgkosten en salariskosten. Aankomend jaar verhogen ook een groot deel van de zorgverzekeraars de zorgpremie. Gemiddeld is de verhoging €31 op jaarbasis.

Zorgtoeslag gaat ook omhoog

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van je zorgverzekering. Of je aanspraak kan doen op zorgtoeslag en hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van je inkomen. In 2022 gaat de zorgtoeslag omhoog. Hierdoor ontvangen alleenstaanden een maximaal bedrag per maand van €111 en gezinnen een maximaal bedrag per maand van €212.

Wat verandert er niet?

Hieronder twee zaken die niet veranderen in 2022.

1. Verplichte eigen risico

Het verplichte eigen risico blijft volgend jaar hetzelfde als in 2021, namelijk €385. Je betaalt in Nederland een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruik maakt van de zorg uit het basispakket.

2. Eigen bijdrage geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen uit de basisverzekering worden volledig vergoed, voor andere geldt een eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage voor medicijnen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) blijft volgend jaar €250. Deze aangenomen motie is verlengd tot januari 2023.

Tip: Vaak kan je als ondernemer ook gebruik maken van een collectief. Hierdoor ontvang je of korting op je premie of extra voordelen.

Ontvang per e-mail het collectieve Zorgverzekering aanbod 2023 exclusief via De Zaak met royale dekking, scherpe premies en betaalbare zorg voor iedereen.

Gerelateerd lezen:

• Waterschade: Hoe voorkom je het?
• Wat zijn de voordelen van een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV)?
• Vier redenen om geen verzuimverzekering af te sluiten
• Verschil privé en zakelijke autoverzekering

VGZ

VGZ, partner van De Zaak

Jou helpen met gezonder leven en zorg. Dat staat bij ons voorop. Gezonder leven. Superbelangrijk. En soms ook best lastig. Dat snappen we bij VGZ. Als coöperatie zonder winstoogmerk zijn wij er om heel Nederland te helpen. Dat doen we door gezonder leven net wat makkelijker te maken. En door de zorg te blijven vernieuwen. We doen dit natuurlijk niet alleen. Maar samen met artsen, zorgverleners, patiëntenorganisaties, de overheid, werkgevers, mantelzorgers en onze leden. Elke dag weer, voor iedereen.

Bekijk alle artikelen van VGZ >

Lees ook…
i.s.m.
Moet jij steeds meer zakelijke kilometers afleggen met je auto waarin je ook privé rijdt? Of wil jij weten of je voertuig zakelijk goed verzekerd is?…
Jezelf zakelijk verzekeren kost geld, maar kan een hoop financiële ellende voorkomen. Dat geldt voor zowel zzp’ers als ondernemers met werknemers in…
i.s.m.
Veel ondernemers zijn vaak op weg. Met een personenauto of bestelwagen. Die zakelijke auto is onmisbaar voor je bedrijf en je moet er niet aan denken…
Wist je dat arbeidsongeschiktheid een van de grootste risico’s is voor je bedrijf? Dit terwijl je als ondernemer juist koste wat het kost uitval wil…
De gevolgen van bedrijfsbrand gaan verder dan materiële schade. Je hele bedrijf kan komen stil te liggen. Een goede brandverzekering dekt veel meer…
i.s.m.
Een ongeval zit in een klein hoekje, ook als je met de auto in het buitenland bent voor werk of privé. Wanneer je schade oploopt in Nederland, weten…