Mag jouw werknemer gebruik maken van een auto van de zaak? Leg afspraken hierover goed vast, in een contract. Maak hiervoor gebruik van onze modelovereenkomst.
Personeel
Ben je van plan een stagiair aan te nemen? Zorg dat je alles goed regelt en download de modelovereenkomst van De Zaak.
Met deze overeenkomst leg je schriftelijk vast dat je een geldbedrag leent aan een personeelslid, als voorschot op nog te ontvangen loon.
Wil jij je nieuwe werknemer een nulurencontract aanbieden? Download ons gratis voorbeeld!
Met je boekhouder maak je afspraken over wat er met je gegevens gebeurd en welke werkzaamheden de boekhouder precies uitvoert. Leg deze afspraken vast in een overeenkomst, download ons voorbeeld.
Gebruikt je werknemer zijn eigen auto voor de werkzaamheden en geef je hem hiervoor een kilometervergoeding? Leg dit dan vast in een contract.
De Zaak heeft voorbeelden van diverse arbeidsovereenkomsten, zo ook van de minmax-overeenkomst. Download gratis in MijnZaak!
Personeelsbeleid
Wil jouw medewerker thuiswerken? Blijf flexibel maar leg afspraken goed vast. Download onze modelovereenkomst als voorbeeld.
Wanneer de werkgever de arbeidsrelatie met een werknemer wil beëindigen en daartoe het initiatief neemt, kan de werknemer hiermee instemmen, zonder het recht op een WW-uitkering te verliezen. Gebruik dit model voor een beëindigingsovereenkomst, waaruit duidelijk blijkt dat het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt.
Modelovereenkomst voor het beëindigen van een arbeidscontract met wederzijds goedvinden.
 Naast een reeks wettelijk verplichte artikelen, kun je nog diverse aanvullende bepalingen in een arbeidsovereenkomst opnemen. Welke aanvullingen zijn op jouw medewerkers van toepassing? Dit artikel biedt je de helpende hand bij het maken van die keuze.
Met dit sjabloon stel je eenvoudig een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op. Alle benodigde voorwaarden zijn erin opgenomen en eenvoudig aan te passen en op maat te maken per medewerker.
Getoond 1 tot 12 van 18. Er zijn meerdere pagina's.
Hier vindt u voorbeelden van contracten en berekenaars op het gebied van salaris, onkostenvergoedingen, ziekte, werknemerspremies, verlof en vakantiedagen.
1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming