Met deze overeenkomst leg je schriftelijk vast dat je een geldbedrag leent aan een personeelslid, als voorschot op nog te ontvangen loon.
Wil jij je nieuwe werknemer een nulurencontract aanbieden? Download ons gratis voorbeeld!
Modelbrief voor het schriftelijk beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Met je boekhouder maak je afspraken over wat er met je gegevens gebeurd en welke werkzaamheden de boekhouder precies uitvoert. Leg deze afspraken vast in een overeenkomst, download ons voorbeeld.
Gebruikt je werknemer zijn eigen auto voor de werkzaamheden en geef je hem hiervoor een kilometervergoeding? Leg dit dan vast in een contract.
Wanneer je personeel wilt werven via je eigen website, kun je gebruik maken van een sollicitatieformulier. Dit model kun je daarvoor gebruiken.
De Zaak heeft voorbeelden van diverse arbeidsovereenkomsten, zo ook van de minmax-overeenkomst. Download gratis in MijnZaak!
Personeelsbeleid
Wil jouw medewerker thuiswerken? Blijf flexibel maar leg afspraken goed vast. Download onze modelovereenkomst als voorbeeld.
Wanneer de werkgever de arbeidsrelatie met een werknemer wil beëindigen en daartoe het initiatief neemt, kan de werknemer hiermee instemmen, zonder het recht op een WW-uitkering te verliezen. Gebruik dit model voor een beëindigingsovereenkomst, waaruit duidelijk blijkt dat het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt.
Gaat een werknemer op andere dagen werken? Gebruik dan deze voorbeeldbrief om de nieuwe werk- en vrije dagen te bevestigen.
Download een gratis voorbeeld
Bewaar verslagen van beoordelingsgesprekken met je werknemers zorgvuldig in het personeelsdossier. Dit formulier biedt houvast voor een goed gesprek en een overzichtelijk verslag.
Getoond 13 tot 24 van 65. Er zijn meerdere pagina's.
Hier vindt u voorbeelden van contracten en berekenaars op het gebied van salaris, onkostenvergoedingen, ziekte, werknemerspremies, verlof en vakantiedagen.
1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming