De grote financiële onrust in Griekenland treft ook Nederlandse ondernemers. Met name exporteurs en importeurs die zaken doen met Griekenland moeten in actie komen om hun geld veilig te stellen. Wat kun je als ondernemer nu al doen om betalingsproblemen te voorkomen? En wat als Griekenland de eurozone verlaat?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Controleer contracten
Of Griekenland in de Europese Unie of de eurozone blijft, is op dit moment nog uiterst onduidelijk. Voor Nederlandse handelaren en producenten die zaken doen met Griekse bedrijven is het goed om alvast te controleren of contracten klaar zijn voor een Griekse exit. Waar moet je op letten?

Drachme
“Mocht Griekenland de euro weer vervangen voor de drachme, dan is de devaluatie van deze munteenheid een belangrijk aandachtspunt voor ondernemers”, weet Raymond Mens, woordvoerder van EVO, een ondernemersvereniging van 15.000 handels- en productiebedrijven. “Het is slim om op papier vast te leggen dat alle betalingen die voortvloeien uit lopende (en nog af te sluiten) contracten, uitsluitend in euro’s of dollars worden voldaan.”

Als Griekenland de eurozone verlaat, kun je een beroep doen op ‘onvoorziene omstandigheden’ (artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek) om je huidige contracten te herzien. Een aanpassing of ontbinding van een contract kan dan een ‘oplossing’ zijn.

Betalingstermijnen
Ook adviseert EVO ondernemers om betalingstermijnen zo kort mogelijk te houden of om vooruitbetaling te eisen. In veel gevallen zal dit niet mogelijk zijn voor Griekse afnemers. Betalingen richting het buitenland zijn voor veel Griekse bedrijven tijdelijk niet mogelijk. “Je kunt mogelijk een betalingsregeling treffen om in termijnen te laten betalen”, weet Mens. “Zorg wel dat je dit schriftelijk vastlegt.”

Geen dekking kredietrisico’s
Als exporteur vanuit of naar Griekenland kun je helaas geen beroep meer doen op kredietverzekeraars. Door het toegenomen risico hebben de kredietverzekeraars in Nederland besloten de risico’s op Griekenland niet langer af te dekken. ‘Wees u bewust van dit verhoogde risico bij het exporteren naar Griekenland. Maak zelf duidelijke afspraken met uw klant over de (vooruit)betaling’, adviseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bankgarantie
Ook kun je in overleg met je Griekse handelspartner vragen om een bankgarantie voor openstaande vorderingen. Let wel op dat je geen bankgarantie laat afgeven door een Griekse bank. De liquiditeitsproblemen bij Griekse banken vormen op zichzelf weer een risico. Laat bestaande bankgaranties door Griekse banken dus omzetten naar een andere bank. Ook kun je kiezen voor een andere betalingsconstructie met zekerheden; zoals documentair incasso of letter of credit.

Grieken afhankelijk van Nederlandse export
Als Nederlands bedrijf sta je waarschijnlijk wel sterk tegenover je Griekse handelspartner. Nederland is als handelsland belangrijker voor Griekenland dan omgekeerd. Nederland was in 2014 het 16de exportland voor Griekenland en het 7de importland. Voor Nederland is Griekenland het 33ste exportland en het 67ste importland. De reden is dat een groot handelsland meer invloed heeft op een kleiner handelsland dan andersom. De Nederlandse goederenhandel was in 2014 bijna 13 keer groter dan de Griekse handel. In 2014 exporteerde ons land voor ruim 2,2 miljard euro naar Griekenland. De import bedroeg in datzelfde jaar nog geen half miljard euro. (Bron: CBS)

Werkvergunning
Als Griekenland niet alleen uit de eurozone maar ook uit de Europese Unie stapt, moet je als ondernemer waarschijnlijk nog meer maatregelen treffen. Er is dan niet langer sprake van vrij verkeer van goederen, personen en diensten tussen Nederland en Griekenland. Export- en importomstandigheden op het gebied van douanerechten veranderen dan ook drastisch. Mocht je bijvoorbeeld Nederlands personeel in Griekenland hebben, dan moet je je werkvergunningen gaan aanvragen.

Zo ver is het nog lang niet, maar zorg dat je als ondernemer goed voorbereid bent. Het is slim om contracten onder de loep te nemen en een juridisch en/of financieel specialist in te schakelen om je te helpen de nodige stappen te ondernemen. 

Lees ook het verhaal van Laurens Hartman, ondernemer ‘gevangen’ in Griekenland: “Dit land gaat naar de klote.”

Nog geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Lees meer over de voor- en nadelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Veel mensen halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd parkeren aantreffen. Zij berusten in hun lot, maar dat is niet altijd…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…